Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2024 m. gruodžio 14 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekio tinklai Pylimo g.3: nuo šulinio Nr. 233A iki pastato išorinės sienos (131c11).
2. Vandentiekio tinklai  

K. Kalinausko g. 2A: nuo pastato išorinės sienos iki pastato Pylimo g. 5 išorinės sienos (131c15).

3. Nuotekų tinklai  

Pylimo g. 3: nuo šulinio Nr. 240 iki šulinio Nr. 211; nuo šulinio Nr. 226 iki šulinio Nr. 224; nuo šulinio Nr. 235 iki šulinio Nr. 237 (131c11).

4. Nuotekų tinklai  

K. Kalinausko g. 2A/Plimo g. 5: nuo taško „A“ K. Kalinausko g. iki naujai įrengiamo šulinio; nuo taško „B“ iki naujai įrengiamo šulinio (131c15).

5. Nuotekų tinklai  

Gėlių g. 7, 9: nuo šulinio Nr. 88 (151b9) iki šulinio Nr. 122 Gėlių g. (151b13); nuo šulinio Nr. 162A iki šulinio Nr. 126 (151b13); nuo šulinio Nr. 161B iki šulinio Nr. 128 (151b13); nuo šulinio Nr. 130 iki šulinio Nr. 129; nuo šulinio Nr. 128A iki šulinio Nr. 121A; nuo šulinio Nr. 130A iki šulinio Nr. 123A (151b13).

6. Nuotekų tinklai  

Gėlių g. 5: nuo šulinio Nr. 142B (kieme) (151b9) iki šulinio Nr. 175A Gėlių g. (151b9).

7. Vandentiekio tinklai  

Tilto g.: nuo šulinio Nr. 93 43 (131c4) iki Tilto g. 33, 33A, 33B išorinių sienų (131a16).

8. Nuotekų tinklai  

Tilto g.: nuo prisijungimo vietos „A“ Tilto g. (131c4) iki šulinio Nr. 242 (131a16); nuo šulinio Nr. 242 iki taško „B“.

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2490.