Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2023 m. kovo 29 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekio tinklai Pažagiškių g.: nuo šulinio 216 (148-c-16) iki šulinio 203 (148-d-9); nuo šulinio 162a (148-c-16) iki šulinio 102 ties Pažagiškių g. 46
2. Nuotekų tinklai Pažagiškių g.: nuo šulinio 116 Šalnos g. (168-a-8) iki šulinio 56 (168-a-4); nuo šulinio 141 (148-d-9) iki šulinio 2 (168-a-4); nuo šulinio 169 iki šulinio 101 9148-c-16); nuo šulinio 162 iki šulinio 163 (148-d-9)
3. Vandentiekio tinklai Lūkesčių g.: nuo šulinio 203 (148-d-9) iki šulinio 135 (148-d-13); nuo šulinio 62 iki šulinio 26 (148-d-13); nuo šulinio 2 (148-d-13) iki šulinio 212 (148-d-9)
4. Nuotekų tinklai Lūkesčių g.: nuo šulinio 12 (148-d-14) iki šulinio 145 (148-d-13); nuo šulinio 206 Pažagiškių g. (148-d-9) iki šulinio 17 (148-d-13); nuo šulinio 31 Žaros g. iki šulinio 61 Lūkesčių g. (148-d-13); nuo šulinio 61 iki šulinio 181 Sutemų g. (148-d-13); nuo šulinio 6 Lūkesčių g. (148-d-13) iki šulinio 211 (148-d-9);
5. Vandentiekio tinklai Vakaro g.: nuo šulinio 164 (148-d-13) iki šulinio 54 (148-d-13); nuo šulinio 93 (148-c-16) iki pož. sklendės ties Vakaro g. 13 (148-c-12); nuo šulinio 154 iki pož. sklendės 107a (148-d-13)
6. Nuotekų tinklai Vakaro g.: nuo šulinio 245 (148-c-12) iki šulinio 31a (148-c-16) Pažagiškių g.; nuo šulinio 56 (148-d-13) iki 162 Sutemų g.; nuo šulinio 32a Pažagiškių g. iki šulinio 92 (148-c-16); nuo šulinio 153 Sutemų g. iki šulinio 102a (148-c-13)
7. Vandentiekio tinklai Žaros g.: nuo šulinio 122 (148-d-9) ties Žaros/Pažagiškių g. sankirta iki šulinio 212 (148-d-10); nuo šulinio 235 iki šulinio 192 (148-d-9); Žaros g. 38 gaisrinis hidrantas
8. Nuotekų tinklai Žaros g.: nuo šulinio138 (148-d-9) iki šulinio 31 (148-d-13); nuo šulinio 134 iki šulinio 136 (148-d-9); nuo šulinio 151 iki šulinio 212 (148-d-10)
9. Vandentiekio tinklai Sutemų g.: nuo šulinio 233 iki šulinio 141 (148-c-16); nuo šulinio 238 iki šulinio 231 (148-c-16)
10. Nuotekų tinklai Sutemų g.: nuo šulinio 114 Pažagiškių g. (168-a-4) iki šulinio 192 (148-d-13); nuo šulinio 145 iki šulinio 192 (148-c-16); nuo šulinio 25 iki šulinio 31 (168-a-4); nuo šulinio 64a iki šulinio 75 (168-a-4)
11. Vandentiekio tinklai Lietaus g.: nuo šulinio 21 iki šulinio ties Lietaus g. 26, 28 (168-a-4)
12. Nuotekų tinklai Krokuvos g. 17, 17A: nuo šulinio 201 Krokuvos g. iki šulinio 203 (131-B-1)
13. Vandentiekio tinklai Žirmūnų g. 34A: nuo prisijungimo vietos iki daugiabučio gyv. namo išorinės sienos (įvadas) (112-C-5)
14. Nuotekų tinklai Žirmūnų g. 34A: nuo šulinio Nr. 58 iki šulinio Nr. 57 (112-C-9)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. [email protected], tel. (8 5)  211 2490.