Sprendimas dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI SVARBAUS EKONOMINIO PROJEKTO VILNIAUS MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIĄ KOGENERACINĘ JĖGAINĘ PROJEKTUI SKIRTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DETALIOJO PLANO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI (SPAV) VERTINIMO

Detaliojo plano rengimo organizatorius: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, tel. (8 5) 2390000, faks. (8 5) 2791481, el.p. finmin@finmin.lt, interneto svetainė http://finmin.lrv.lt/.

Detaliojo plano rengėjas: UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, tel. (8 699) 34825, el.p. vkj@le.lt, interneto svetainė http://www.kogen.lt/.

SPAV atrankos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196574, faks. (8 5) 2617507, el.p. info@sweco.lt, interneto svetainė http://www.sweco.lt/.

Detaliojo plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas: Valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detalus planas.

Detaliojo plano pradžia – 2016 m. lapkričio 25 d.

Planavimo tikslas – parengti 5,16 ir 3,324 hektaro žemės sklypų, esančių 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, Vilniuje, detalųjį planą valstybei svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais.

Priimtas sprendimas, ar privaloma atlikti SPAV: Vadovaujantis visų SPAV subjektų (LR aplinkos ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, LR kultūros ministerija) išvadomis, kad šiam detaliajam planui SPAV netikslingas, planavimo organizatorius 2017-02-17 raštu Nr.(27.18-02)-5K-1703615-6K-1701438 priėmė galutinį sprendimą neatlikti pilno Valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje adresu Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, tel. (8 5) 2390000 ir interneto svetainėje http://finmin.lrv.lt,
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė buveinėje adresu Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, tel. (8 699) 34825 ir interneto svetainėje http://www.kogen.lt,
UAB „Sweco Lietuva“ buveinėje adresu V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196574 ir interneto svetainėje http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.