Suteikiame antrą gyvenimą daiktams – gaminame pieštukines

Vykdydami Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginį švietimo projektą ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“ Vilniaus inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokiniai pradėjo draugišką bendradarbiavimą su Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos, ir technologijų fakulteto darbuotojais. Spalio 13 d. 4 d klasės mokiniai (mokytoja Vlada Janutėnienė) vyko į Edukologijos universitetą. Čia mokinius pasitiko Gamtos, matematikos, ir technologijų fakulteto Technologijų ir technologinio ugdymo katedros darbuotojos: prof. dr. Birutė Žygaitienė, doc. dr. Inga Kepalienė ir būrys studentų. 133 auditorijoje svetingai priimti pradinukai susėdo už apvalaus stalo. Būsimieji mokytojai pradinukams papasakojo pieštukinių atsiradimo istoriją, jų įvairovę. Ketvirtokai aktyviai vardijo kokias pieštukines jiems teko matyti, kokias turi namie. Pradinukai nekantravo sužinoti ką jie veiks, kam reikalingi jų atsivežti trikotažiniai išaugti marškinėliai. Tuomet studentai pasiūlė mokiniams patiems pasigaminti pieštukines, dekoruoti jas spalvotomis virvelėmis. Tokias ketvirtokai ir gamino.

Prieš tai būsimieji mokytojai papasakojo mažiesiems apie virvių pynimo istoriją nuo seniausių laikų. Mokinių akutės sužibo, kai buvo įvardintos priemonės pieštukinei gaminti: reikės kartoninių tūtelių, žirklių, trikotažinių juostelių, pieštukų, spalvoto popieriaus. Pasiruošę priemones, pynėjai kibo į darbą. Džiugu buvo matyti, kaip studentų patirtis ir mokinių uolumas susiliejo į bendrą visumą. Kad darbas vyktų sparčiau padėjo ir profesorė Birutė bei docentė Inga.


Į mokyklą mokiniai atsivežė spalvingas, nuotaikingas pieštukines. Šią savaitę jos puošė 4 d klasės mokinių suolus. O spalio 16 d. pieštukinės keliaus į vaikų globos namus ir užims nuolatinę savo vietą ant rašomųjų stalų. Taip buvo suteiktas antras gyvenimas į atliekas galėjusiems patekti daiktams. Tokie užsiėmimai skatina kūrybiškumą, moko saugoti aplinką ir prisideda prie gerų darbų mažinant atliekų, patenkančių į sąvartyną, kiekį.

Mokiniai ir mokytojai dėkingi Lietuvos edukologijos universiteto bendruomenei už suteiktą galimybę susipažinti su universiteto erdvėmis, pasidarbuoti ir pasidalinti patirtimi su studentais, pasidžiaugti bendrais rezultatais.

Parengta pagal Vilniaus inžinerijos licėjaus 4 d klasės mokinių ir mokytojos Vlados Janutėnienės informaciją.

Aplinkos apsaugos poskyris