V. A. Graičiūno g. esančios didelių gabaritų aikštelės prašymas pakeisti leidimą

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad gauta UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ Vilniaus miesto didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, eksploatuojamos adresu V. A. Graičiūno g. 36 D, Vilnius, paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo pakeitimo ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai – Agentūra.

Su pateikta paraiška TIPK leidimui pakeisti galima susipažinti Agentūroje (adresas: Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 682 92653; 8 687 55365, el. p. aaa@gamta.lt) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iš anksto susitarus su atsakingais darbuotojais paskelbtais telefonais ar el. p. arba Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Svarbu! > Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.

Pastabas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti galima teikti Agentūrai per 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.