Vaikai keliauja aplinkos pažinimo taku

Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė 2020 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mažieji gamtos saugotojai“. Vykdant projektą įstaiga su partneriais Vilniaus l/d „Lazdynėlis ir l/d „Pakalnutė“ organizavo edukacinę veiklą ,,Kelionė aplinkos pažinimo taku“.

3 ikimokyklinėse įstaigose suorganizuotos ir įgyvendintos 9 veiklos.  Iš viso dalyvavo vaikų 5-7 m. amžiaus – 177. Vilniaus Santariškių l/d priešmokyklinio ugdymo mokytoja parengė ugdomosios veiklos (40 min. trukmės) skaidres, užduočių aprašymus 4-7 m. amžiaus vaikams, kurios buvo įgyvendintos 3 ikimokyklinėse įstaigose. Ugdomosios edukacijos veiklos metu išskirtos šios aplinkosauginės temos: ekologija, rūšiavimas, gamtos saugojimas, klimato kaita, oro, žemės tarša, oro pokyčių priežastys, pasekmės. Vaikai prisiminė, kaip reikia rūšiuoti, kuri dėžė kokioms šiukšlėms tinka, kam iš viso reikia rūšiuoti. Atliko praktines „Žaliojo tyrinėtojo“ užduotis (nuoroda). Vėliau veiklos persikėlė į vystomas veiklas grupėje: vaikai, pasitelkė mokslinius įrenginius, priemones, skirtas oro stebėsenai, bandė prognozuoti jo pokyčius, jiems ruoštis. Išmoko nustatyti vėjo kryptį, oro, vandens temperatūrą, stebėjo ir fiksavo pokyčius, darė išvadas.

Patirtys 1 dalis     2 dalis

3 dalis       4 dalis

5 dalis 

Tyrinėdamas aplinką vaikas tobulina jau turimus pasaulio pažinimo būdus ir išbando naujus. Vaikams siūlomi tyrinėjimo klausimai bei įvairios idėjos, skatinančios išbandyti  naujus pasaulio pažinimo būdus vis kitomis, vaikui neįprastomis aplinkybėmis. Tokia veikla padeda vaikui tobulinti savą pasaulio pažinimo stilių, ugdytis pojūčius, suvokimą, mąstymą, kalbą, vertybinės nuostatas ir kitus pažinimo procesus. Šiuo atveju pedagogai kūrybingai taikė vieną iš ugdymo technologijų – ugdymosi skatinimas, sukuriant ar parenkant tinkamą aplinką. Vykdant veiklas aplinka (gamta) buvo svarbiausias ugdymo veiksnys. Pedagogas vaikui daro poveikį, modeliuodamas aplinką, ją keisdamas, pritaikydamas, turtindamas, jis yra tarsi jungiamoji grandis tarp vaiko ir gamtos.

Parengta pagal projekto „Mažieji gamtos saugotojai“ medžiagą.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris