Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenės aplinkosauginiai leidiniai

Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai, vykdydami Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos namų duris pravėrus“, pasiūlė tėvams idėją – kartu su vaiku, jam iliustruojant, sukurti pasaką apie gėlę arba gėles. Idėja buvo įgyvendinta. Iš viso į knygą sugulė 64 pačios įvairiausios pasakos apie gėlių draugystę, apie pasipūtusias ir labai mielaširdingas, kartais pavydžias gėles, apie gėles, kurios norėjo augti darželyje „Žibutė“. Kiekvienai vaikų grupei dovanota po knygą, kurioje sudėtos visos įstaigos tėvelių ir vaikų kurtos ir iliustruotos pasakos. Kiekvieną dieną tam tikru laiku pedagogai sekė šias pasakas vaikams. Kiekvienas vaikas labai laukė kada išgirs savo pasaką, pamatys savo piešinėlį knygoje. Knyga parengta PDF formatu. Ši veikla padėjo vaikams giliau pajusti gamtos pasaulį, įsigilinti į augalų gyvenimą, ugdytis gamtojautą. Tęstinis šios veiklos momentas laukia ateityje – šeimos šventės dieną kiekviena grupė išsirinks labiausiai patikusią pasaką ir ją suvaidins savo tėveliams.

Įstaigos pedagogai aplinkosauginio švietimo patirtį apibendrino leidinyje „Ekologinio sąmoningumo link“.

Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai, kuruojantys visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų vykdymą, skatina vaikų ekologinės savimonės ugdymą įvairiomis priemonėmis, todėl bendradarbiavimas su mokyklų bendruomenėmis aplinkos apsaugos, gamtamokslinio ugdymo srityse yra prasmingas, o rezultatai – svarus indėlis į mūsų miesto ateitį.

Aplinkos apsaugos poskyris