Vaikų ekologinės savimonės ugdymas kuriant ir žaidžiant

Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė 2020 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mažieji gamtos saugotojai“. Siekiant padėti vaikams suprasti atsakingo ir tvaraus vartojimo svarbą, buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės iš antrinių žaliavų „Kuriu ir žaidžiu“.

 Dalyvavo 153 vaikai: Vilniaus Santariškių l/d 115 (10 gr.) 4-7 metų amžiaus vaikai, l/d „Pakalnutė“ 38 (2 gr.) 5-7 metų amžiaus vaikai. Visą savaitę, skatinant aplinkai palankų gyvenimo būdą ir pasirenkant įvairias meninės raiškos priemones antram gyvenimui buvo kuriami daiktai iš antrinių žaliavų. Buvo kviečiamos šeimos įsitraukti į kūrybinį dirbtuvių procesą. Šeimose, Įstaigos grupėse dirbdami komandose vaikai kūrė žaislus, su kuriais vėliau žaidė, kai kurie jų buvo eksponuojami Įstaigos viduje. Bendruomenės nariai, matydami panaudotas antrines žaliavas, turtino žinias apie antrinių žaliavų perdirbimo ir panaudojimo galimybes, siekiant puoselėti miesto švarą, prisidėti prie tvarios miesto plėtros ir žiedinės ekonomikos populiarinimo. Į bendrą veiklą įsijungė 12 įstaigos grupių vaikai bei jų tėvai. Iš antrinių žaliavų vaikai gamino termometrus, prietaisus, matuojančius vėjo greitį (anemometrus), matuojančius drėgmę (barometrą) ir net seismografą (tikrino ar nebus žemės drebėjimo). Sukurta įvairių muzikinių priemonių, konstruktorių, žaislų ir kt.

Patirtys: 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas

Parengta pagal projekto „Mažieji gamtos saugotojai“ medžiagą.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris