Vaikų gamtamokslinio tyrinėjimo centro įkūrimas

Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė 2020 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mažieji gamtos saugotojai“. Vykdant projektą įstaigos aplinkoje buvo įrengtos trys edukacinės erdvės. Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė pakvietė projekto veiklose dalyvauti, būti partneriais Vilniaus lopšelius-darželius „Lazdynėlis“ ir „Pakalnutė“.

Gamtamokslinio tyrinėjimo centro įkūrimas ir puoselėjimas.  2020 m. rugsėjis-lapkritis. Vilniaus Santariškių l/d, Santariškių 27 A, įkurtas gamtamokslinio tyrinėjimo centras įstaigos lauko aplinkoje, kuriame aktyviai eksperimentuoja, tyrinėja vaikai. Įkurtas sliekynas, vabzdžių namai, skruzdėlių namai. Taip sudaromos palankios sąlygos visapusiškam vaikų ugdymuisi, jų gamtamokslinei patirčiai įgyti ir plėtotis, vertybiniam santykiui su gamta puoselėti, aplinkosauginiams motyvams ir gebėjimams skatinti. Edukacinės lauko erdvės sukūrimas taip pat praplėtė galimybes vaikams ugdytis inovatyviais, aktyviais, patirtinio ugdymosi metodais, sudarant prielaidas plėtoti STEAM metodo taikymą ugdymosi procese. Tyrinėjimo centre vaikai eksperimentuoja ir tyrinėja gamtos reiškinius su orų stotele, vykdo mikropasaulio pro mikroskopą stebėjimus, stebi sliekų gyvenimą. Vabzdžių viešbutyje apgyvendino vabalus bei stebi skruzdėlių namuose vykstantį gyvenimą.

Patirtys. Gamtamokslinis ugdymas

Smagios aplinkosauginio švietimo veiklos

Tyrinėjam

Vaikystėje plečiantis išorinio pasaulio suvokimui, turtėjant vaizdiniams, vaikas patiria vis daugiau išgyvenimų ir pažinimų. Vaikas yra pilnas įspūdžių, emocionalus, jam giliai atmintin įstringa kai kurie matyti arba girdėti įvykiai, jų sukeltos emocijos. Liaudyje sakoma: „Ką išmoksi būdamas Joneliu, to nepamirši būdamas seneliu“. Vaikui svarbu ne tik stebėti. Ikimokyklinukui svarbu pačiam atrasti, analizuoti, eksperimentuoti. Jis patiria atradimo džiaugsmą, didžiuojasi savimi. Tuo pačiu, tyrinėjant, per pojūčius, žinias, supratimą, emocijas, gamtojautą, įgūdžius formuojamos vertybinės nuostatos, asmens elgsena dabar ir ateityje. Net gražiausios knygelės, modernios mokymo bei lavinimo priemonės, pasakojimai ar pažintinės televizijos laidos ( apie gamtą ir jos turtus) negali tiek duoti, kiek natūralus vaiko ir gamtos santykis: asmeniškai patirtas vandens virsmas, augalų žydėjimas, derėjimas, vabzdžių gyvenimas jiems įrengtame viešbutyje, bičių gyvenimo ir žmonių bičiulystės sąsajos, skruzdėlių namų taisyklės  ir daug kitų gamtos gyvenimo aspektų.

Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo klausimais konsultuoja ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris