Vilniaus aplinkos apsaugos forumas – 2015 „Mūsų miesto aplinka – mūsų pasaulis, orumas, ateitis“

Vilniečiai kiekvienais metais kviečiami į Vilniaus aplinkos apsaugos forumą, kurį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius. Šiais metais forumas įvyko kovo 19 dieną, Pasaulinės Žemės dienos išvakarėse, ir davė pradžią Žemės dienos renginiams mieste.
Per Forumo atidarymą Europos aikštėje buvo iškelta Žemės vėliava. Apie renginių Žemei pagerbti pradžią mieste paskelbė trimito garsai (dėkojame trimitininkui – Lazdynų vidurinės mokyklos mokiniui Gabrieliui Nikonovui) ir Forumo dalyvių aplodismentų lydima suplevėsavo Žemės vėliava. Forumo dalyvius daina pasveikino Lazdynų vidurinės mokyklos moksleivės. Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė Lietuvoje žinomi gamtosaugininkai Liutauras Stoškus (Darnaus vystymosi centro direktorius) ir Vida Petiukonienė (Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorė). Vida Petiukonienė savo kalboje prisiminė garbius Lietuvos aplinkos puoselėtojus, ekologinio švietimo Lietuvoje plėtotoją profesorę Eleną Šapokienę, kurios mokiniai sėkmingai tęsia jos darbus, aktyviai dalyvauja ir organizuojant šį Vilniaus aplinkos apsaugos forumą. Prasmingo darbo Forumo dalyviams palinkėjo Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus pavaduotoja Loreta Juškaitė. Forumo kuratorė, moderatorė dr. Ona Motiejūnaitė akcentavo partnerystės reikšmę visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklų vykdyme, kvietė dalintis patirtimi, drauge dirbti darnaus miesto labui.

Siekiant užtikrinti harmoningą sostinės raidą, miesto plėtra vykdoma vadovaujantis policentriškumo, darnios plėtros, mišrios žemėnaudos, viešojo transporto prioriteto ir taršos mažinimo principais. Neginčijama, kad adekvatiems žmogaus ir aplinkos santykiams formuoti didelę reikšmę turi dorinis – ekologinis, dvasingumo, gamtamokslinės kompetencijos ugdymas. Asmens ugdymo ir aplinkos santykis dvejopas – aplinka turi įtakos žmogaus ugdymui ir ugdymuisi, o šio proceso metu formuojasi asmens vertybių sistema, emocijos aplinkos atžvilgiu, gamtojauta, tobulinamas aplinkos pažinimas ir veiklos joje įpročiai, gamtamokslinė kompetencija. Tam labai svarbu gamtojautos gilinimas, emocinių-vertybinių ugdymo komponentų stiprinimas. Gamtos pažinimas netolygus ekologinei dorovei. Net tobuliausios žinios, jei nebus pagrįstos dorinėmis vertybėmis bei gamtojauta, nesukurs darnių asmens santykių su gamta.

Forumui parengta 18 pranešimų, kuriuos rengė 24 pranešėjai. Forume dalyvių – per 120. Dalyviai atstovavo daugiau kaip 25 organizacijas (mokslo, ugdymo įstaigos, VšĮ, UAB, bendruomenės).

Plačiau: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniaus-aplinkos-apsaugos-forumas-2015-musu-miesto-aplinka-musu-pasaulis-orumas-ateitis/

Aplinkos apsaugos skyrius