Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė praveria gamtos namų duris

Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė 2022 metais vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Gamtos namų duris pravėrus“, projekto vadovė Audronė Markevičienė. Vykdoma daug aplinkosauginių veiklų: turtinamos ir kuriamos edukacinės erdvės, vaikai tyrinėja gamtą, susipažįsta su paukščių, vabzdžių, augalų įvairove, organizuoja parodas ir viktorinas, Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre gilina žinias apie gamtą ir jos apsaugą, pedagogai tobulina kvalifikaciją ir rengia metodinę medžiagą aplinkosauginėms veikloms.

Spalio 20 dieną Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai ir pedagogai pakvietė kolegas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų „Žibutė“  komandas, į viktoriną, skirtą medžių dienai paminėti. Dalyvavo komandos iš Druskininkų, Panevėžio, Kretingos, Šilutės ir Vilniaus. Viktorinos dalyvius pasveikino Vilniaus miesto savivaldybės ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė, kuri padėkojo vaikams už draugiškumą gamtai, pedagogams už jų profesionalų darbą ir organizatoriams už puikius ir prasmingus aplinkosauginius renginius, palinkėjo visiems sėkmės, smagiai dalyvauti viktorinoje. Vaikai smagiai atsakinėjo į klausimus, minė mįsles ir atliko kūrybinę užduotį – iš gamtinės medžiagos sukūrė medį. Viktorinoje nugalėjo draugystė, žinios ir ryžtas saugoti medžius. Lai tokios aplinkai draugiškos nuostatos išlieka vaikų širdelėse. Padėka pedagogams, renginio organizatoriams. Visoms komandoms dovana nuo Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosaugininkų – žaidimas „Mažasis gamtos ateities ekspertas“.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris