Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos bendruomenė rūpinasi savo aplinka ir vis plačiau pritaiko ją mokinių poreikiams. Naudojamos žaliosios edukacinės aplinkos yra pritaikytos mokiniams atsižvelgiant į jų amžių. Gimnazijos teritorijoje yra sukurtos erdvės aktyviam poilsiui bei pasyviam laiko praleidimui, edukacijai. Mokyklos lauko aplinka savita: kalvotas reljefas, daug žalumos. Gimnazijos žaliosios edukacinės erdvės susilieja su vietos bendruomenės erdvėmis, todėl kuriamas „Šeimos parkas“ bus įdomus vietos bendruomenei, o mokiniams čia vyks netradicinės pamokos. Šiltuoju laikotarpiu ypač populiarios lauko klasės, kurių teritorijoje yra kelios. Įrenginėjama amfiteatras ir kupolo vidaus erdvė. Pamokos lauko klasėse vyksta planingai, pagal iš anksto sudarytus tvarkaraščius. Mokyklos aplinka ir veiklomis edukacinėse erdvėse rūpinasi mokytojų komanda, kuriai vadovauja gimnazijos direktorė.

Visoje aplinkoje auginama daug įvairių dekoratyvinių augalų. Baltagalvių takelis, magnolijų alėja, daržas – tyrimų erdvės. Gėlių žiedai vilioja vabzdžius. Jiems yra įrengtas vabzdžių viešbutis. Originalus Saulės laikrodis – edukacinės erdvės mokymo priemonė. Meteorologinės stotelės duomenys nagrinėjami pamokose, naudojami rengiant projektinius darbus. Po kelmu slypi didelės atradimų galimybės – jį pakėlus atsiveria dirvos organizmų gyvenimo subtilybės. Štai ir šį kartą radome daugybę vabzdžių lervų. Komposto dėžė taip pat yra ir mokymo priemonė – mokomasi ką, kaip ir kodėl reikia kompostuoti. Edukacinėse erdvėse mokiniams sudarytos galimybės stebėti sezoninius gamtos pokyčius, augalų vystymosi ciklus, naudoti gamtos priemones modeliavimui. Bendruomenė vykdo aplinkosauginius projektus, pavyzdžiui, įdomus ir prasmingas, sėkmingai įvykdytas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas aplinkosauginio švietimo projektas „Mokinių ir pedagogų gamtamokslinės kompetencijos ugdymas“. Dalyvauta ir projekte „Atliekų kultūros egzaminas“.

Edukacinių erdvių stendai informuoja apie vietovės ir mokyklos istoriją, supažindina su biologine įvairove. QR kodai padeda gauti daugiau informacijos apie edukacinės erdvės objektus. Žaliojoje edukacinėje erdvėje mokiniai mokosi apie įvairių augalų grupių gyvenimą: vienmečių, dvimečių ir daugiamečių, vienaskilčių ir dviskilčių, spygliuočių ir lapuočių, sporinių augalų ir kitų. Susipažįstama su augalų sandara, genčių ir rūšių įvairove, mokomasi juos identifikuoti. Dauginant augalus įgyjama vegetatyvinio augalų dauginimo įgūdžių. Spalvingas ir informatyvus stendas skirtas metų gamtos ir visuomenės žinomiausioms šventėms, tradicijoms pristatyti.

Vidaus patalpose kartu su moksleiviais įrengtos poilsio erdvės, kuriose vyksta ir kūrybiniai užsiėmimai. Sienas puošia moksleivių kūrybiniai darbai.

Gimnazija didelį dėmesį skiria bendruomenės ekologiniam ugdymui, padeda mokiniams pažinti ir suprasti gamtos gyvenimo dėsningumus, motyvuoja juos rinktis aplinkai draugišką gyvenimo būdą.