Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenė aktyviai vykdo aplinkosaugines veiklas, tyrinėja aplinką, organizuoja aplinkos tvarkymo, augalų sodinimo akcijas. Vykdoma daug projektų („Sveika mokykla“, „Darni mokykla“ ir kt.). Mokyklos bendruomenė ėmėsi iniciatyvos globoti Neries upės pakrantę ties Miškiniais. Ši veikla tęsiasi jau trečius metus. Tapo tradicija tvarkyti, saugoti ir globoti upės pakrantę. Mokiniai tyrinėja globojamos pakrantės biologinę įvairovę per įvairių dalykų pamokas. Siekiama, kad kuo daugiau įvairių dalykų pamokų vyktų mokyklos aplinkoje, naudojant augalus ir kitus aplinkos elementus edukacijai. Tuo tikslu mokyklos kieme žaliuoja lazdynų kolekcija, auginami aromatiniai ir prieskoniniai augalai, edukacijos tikslais pasodintos magnolijos. Arbatžolių kampelyje auginama braškės, žemuogės, įvairių rūšių mėtos, melisos, levandos, serenčiai. Daržo lysvėse auga krapai, bazilikai, špinatai, petražolės, svogūnai, česnakai, įvairių rūšių salotos, agurkai, aguročiai, pomidorai. Žaliosios atliekos kompostuojamos. Didelis dėmesys skiriamas atliekų rūšiavimui. Mokyklos bendruomenė didelį dėmesį skiria antriniam daiktų naudojimui, pvz., iš senų tekstilinių užuolaidų gamina atvirukus senelių namams (per įvairias šventes atvirukus įteikia vienišiems senjorams), mokykloje renkama makulatūra, naudoti elektroniniai prietaisai. Lazdynų kolekcijoje vyksta įvairių dalykų (lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbos, biologijos, chemijos, gamta ir žmogus ir kt.) pamokos, atliekami lazdynų lapų sandaros, riešutų derliaus tyrimai. Čia esančioje edukacinėje zonoje „Pasakų šalyje“ mokiniai susėdę seka pasakas, skaito knygas.  5 klasės mokiniai per matematikos pamoką ,,Mokykla be sienų: matematika aplink mus“ mokyklos lauko edukacinėse erdvėse  ieško įvairių figūrų ir turi jas nubraižyti bei įvardinti. Pavasarį mokykloje organizuojama „Gamtos ir socialinių mokslų savaitė“. Visą šią savaitę mokiniai dalyvaudami įvairiose gamtos ir socialinių mokslų savaitės veiklose pasitikrina ir praturtina ne tik žinias, bet ir tobulina kūrybiškumą, įvairias kompetencijas: noriai stebi, eksperimentuoja, atlieka bandymus, atsakinėja į pateiktus klausimus viktorinų metu, domisi mokslo naujovėmis ir jų pritaikymu, aktyviai diskutuoja. Renginiai skatina mokinių sumanumą ir smalsumą.

Mokyklos patalpose bandoma įrengti žaliąjį kampelį, kuriame galima pamatyti viksvuolę (siejama su papiruso gamyba), araukariją, fikusų ir kitų augalų. Mokyklos aplinkai papuošti mokiniai kuria augalų kompozicijas. Įrengtas pojūčių takelis. Visos edukacinės zonos yra kuriamos planingai, pritaikytos aplinkos pažinimui. Pasaulio krypčių zonoje, mokiniai mokosi ne tik didmiesčių pavadinimų, bet naudodami kompasą, GPS priemones nustatinėja koordinates iki atitinkamų miestų, valstybių ir jų sostinių. Integruojant matematikos pamokas šioje zonoje, mokiniai skaičiuoja atstumus iki įvairių vietovių, ieško informacijos apie šių vietovių gamtos savitumus, analizuoja žemėlapius. Nuo 2017 metų kiekvienais metais yra išleidžiamas metodinis leidinys „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme“, organizuojamos aplinkosauginės konferencijos. Jau ne vienerius metus organizuojama tradicinė miesto mokslinė-praktinė konferencija „Atradimai gamtoje: mokslas ir menas“. Mokyklos 7-10 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame aplinkosaugos egzamine.

Džiugu, kad mokyklos bendruomenė kuria ir naudoja edukacines erdves, vykdo aplinkosaugines veiklas. Tikimės, kad kuriamos edukacinės erdvės bus tobulinamos ir plėtojamos, vis dažniau taikomos netradicinėms pamokoms.