Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ bendruomenės aplinkosauginė veikla

Kiekviena pradžia yra sunki, pirmieji žingsniai visada būna nedrąsiausi, pilni klausimų, abejonių… Įsisukęs į darbų sūkurį  net gali  nepastebėti, jog  visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas vykdomas jau trečius metus.  Tai ne tik puikus būdas siekti išsikelto tikslo – plėtoti vaikų aplinkai draugiškos gyvensenos įgūdžius bei skleisti ekologines žinias, aplinkosaugos sampratą, bet ir atsakingiau rūpintis įstaigos aplinka, tai galimybė suvienyti bendruomenę, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis siekiant darnaus gyvenimo su gamta.

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“  2019 m. birželio-lapkričio mėnesiais buvo įgyvendintas lopšelio-darželio ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyrio aplinkosauginio švietimo projektas „Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“, kurio tikslas sudaryti sąlygas visiems – tiek lopšelio-darželio, tiek įstaigos socialinių partnerių vaikams tyrinėti ir analizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius per organizuotą į vaiko poreikius orientuotą veiklą. Įgyvendinant projekto veiklas lopšelio-darželio „Justinukas“ ir kitų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai turėjo galimybę džiaugtis  atradimais gamtoje, edukacinėmis išvykomis, naujais įspūdžiais, pažintimis tiek su gamta, tiek su bendraamžiais.

Plečiant vaikų gamtamokslines ir gamtosaugines žinias,  atsižvelgiant į vaikų amžių, organizuotas edukacinių – pažintinių išvykų ciklas „Kelionių karuselė“.  Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre ugdytiniai dalyvavo edukacinėse  veiklose: „Atrask mūsų krašto gamtos lobius“, ,,Pažink Lietuvos gamtos vertybes“, ,,Pažink Lietuvos augalus“, ,,Pajusk  gamtos ritmą ir cikliškumą“. Vaikai susipažino su saugomomis Lietuvos teritorijomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais, saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis, kraštovaizdžiu, aiškinosi, kodėl reikia saugoti gamtą, ugdėsi norą patiems atrasti mūsų krašto lobius.

Lietuvos zoologijos sode vaikai susipažino su įvairiomis gyvūnų rūšimis, sužinojo, kaip jie yra klasifikuojami (ropliai, žinduoliai, žuvys ir kt.). Pamatė gyvūnus iš arti,  išgirdo, kokius garsus jie skleidžia, sužinojo, kuo yra maitinami. Vaikai išsiaiškino, kurios gyvūnų rūšys yra nykstančios, aiškinosi jų išsaugojimo galimybėmis.

Besigėrėdami  rudenėjančia gamta, vaikai keliavo į Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklą, kur mokyklos edukatorė jiems organizavo pažintinę veiklą  „Bitė ir žmogus“.

Ugdytiniai keliavo į VU botanikos sodą Kairėnuose. Edukacijos „Gražiausi sodo žiedai“ metu vaikai susipažino su įvairiais augalais, žydinčiais bei nokinančiais vaisius rudenį, turėjo galimybę juos apžiūrėti su padidinamaisiais stiklais, paliesti ir pauostyti.

Vaikai turėjo galimybę apsilankyti ir Keipūnų kaime, Medininkų seniūnijoje įsikūrusiame aviečių ūkyje. Edukacijos metu jie susipažino su maistinėmis ir gydomosiomis aviečių savybėmis, stebėjo, kaip spaudžiamos aviečių sultys, daroma aviečių stiebų ir uogų arbata, kuria vėliau visi pasivaišino. Vaikus nustebino tai, kad aviečių kauliukai yra vaistas, o iš kauliukų aliejaus galima gaminti ir kosmetiką.

Aplankytas vaizdingame Aukštaitijos nacionaliniame parke įsikūręs „Paukščių kaimas“. Čia  vaikai pamatė  daug įvairių paukščių, klausėsi jų balsų. Apžiūrėjo įvairaus dydžio paukščių kiaušinius, aiškinosi, kokio  naminio paukščio sudėtas.

Nacionalinės ir tarptautinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos buvo pakviestos į edukacinę – praktinę veiklą „Tarptautinė veiklos darželio lauko aplinkoje savaitė“, kurios metu vaikai turėjo kuo įvairesnes galimybes pažinti gamtos reiškinius patrauklia forma įstaigos teritorijoje (pavyzdžiui,  gamtos atradimų žemėlapis, išvykų gamtoje organizavimas, gamtoje randamų spalvų ir dažų bandymų užsiėmimas, lauko receptų gamyba ir kt.).

Organizuota muzikinė edukacinė veikla „Muzikinė gamtos gama“. Kiekviena dalyvaujanti ikimokyklinė įstaiga siuntė laisvai pasirinktoje vietoje nufilmuotus muzikinius pasirodymus, kuriuose atsispindėjo gamta, jos reiškiniai.

Įdomi žinių perteikimo forma priešmokyklinio amžiaus vaikams – protų mūšis ,,Gamtos vaikai“,  kuriame dalyvavo šešios Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų komandos iš lopšelių-darželių „Žilvinėlis“, „Pilaitukas“, „Pelenė“, „Rūta“, „Pelėda“ ir „Justinukas“. Vaikai atliko įvairias užduotis: dėliojo dėlionę  „Lietuvos medžiai“ ir atpažino  medį, įvardino kortelėse pavaizduotą gėlę, medį, grybą, paukštį, gyvūną ir gyvūno gyvenamą būstą, klausėsi gyvūnų skleidžiamų garsų ir juos įvardino, patyrė atradimų – mįslės įminimo džiaugsmą, rūšiavo ir atpažino sėklas, prisiminė nuostabų gamtos reginį – vaivorykštę ir jos grožį perteikė spalvomis.

Įgyvendinant visuomenės aplinkosauginį švietimo projektą ,,Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“, Vilniaus miesto savivaldybė mūsų lopšelio-darželio „Justinukas“ vaikams padovanojo edukacinį spektaklį ,,Kontis ir Tvarkius“. Alytaus miesto lėlių teatro spektaklis vaikams papasakojo apie būdus rūpintis mus supančia aplinka: kaip rūšiuoti atliekas ir atsakingiau įsigyti naujų daiktų. Končio ir  Tvarkiaus  nuotykiai leidžia vaikams suprantama kalba papasakoti apie neišnaudotas atliekų rūšiavimo galimybes.

Dalyvaudami aplinkosaugos švietimo projektuose, ugdytiniai įgyja daugiau gebėjimų gamtinės aplinkos pažinimo srityje. Papildę praktinių žinių „bagažą“, jie tampa tyrinėtojais, atradėjais, išmoksta džiaugtis pasiektais rezultatais, pradeda suvokti gamtai daromą žalą bei jos pasekmes žmogui, mokosi pamilti gamtą.

Apie projektą „Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“ : Projekto veiklos

 

Straipsnį parengė: Vilniaus l/d „ Justinukas“ auklėtojos metodininkės  Gitana Ribokienė, Ingrida Špakauskienė, Rasa Urbonienė, Laima Saulienė.