Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenė įgyvendino 2022 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokausi iš gamtos“

Jau ne pirmus metus Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenė įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą „Mokausi iš gamtos“. Prasmingas bendradarbiavimas užsimezgė su VMS Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. Įgyvendinant projektą organizuota per 70 aplinkosauginių renginių (bendruomenės šventė, paskaita apie oro kokybę pedagogams, įvairiomis temomis pamokėlės ir aplinkos tyrimo praktikumai atskirų grupių vaikams), Klimato kaitos savaitė „STEAM dirbtuvės“, įkurtos edukacinės erdvės Žydinti pieva,  Vabzdžių tyrimo (įsigyti ir pastatyti du vabzdžių viešbučiai), Orų stebėjimo (įsigyta orų stebėjimo stotelė Sencor SWS 9300 5in1), įstaigos teritorijoje įrengta 8 edukaciniai tentai biologinei įvairovei pažinti, pasodinta šilauogių, šermukšnių, daugiamečių ir vienmečių dekoratyvinių augalų, įsigyta priemonių gamtos tyrimams ir augalų priežiūrai, augalų, mokomųjų žaidimų ir kt. Parengtas metodinis leidinys šalies pedagogams „Tyrinėjimo gamtoje paslaptys“, 42 psl.

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginė ugdomoji veikla

 2022-06-21. Paskaita ,,Oro kokybė“. 24 mokytojai klausėsi paskaitos „Oro kokybė. Vaikai tyrinėja orą“. Trukmė 4 val. Paskaitą skaitė Vilniaus miesto savivaldybės ekologė  dr. Ona Motiejūnaitė. Mokytojai sužinojo, kaip kiekvienas gali prisidėti, kad Vilniuje būtų geresnė oro kokybė ir kaip tas žinias perteikti vaikams, kokius tyrinėjimus galima atlikti  su vaikais stebint debesis, vandenį, įvairius augalus, kaip įrodyti, kad mus iš visų pusių supa oras, kokia sąveika orų kaitos su žmogaus sveikata.

2022-08. Pamokėlės vaikams biologinei įvairovei pažinti, naudojant iš projekto lėšų įrengtus edukacinius tentus gamtos tema.  6 pamokėlės. Valandėlėse  dalyvavo   120 vaikų. Pamokėlių temos: „Vabzdžių pasaulio paslaptys“, „Žolynų magija“, „Vaiskrūmis šilauogė“, ,,Mūsų kiemo medžiai“, ,,Pievos gėrybės. Vaistiniai augalai“, ,,Natūrali pieva, kas tai?“. Vaikai sužinojo apie vabzdžius, kokia svarbi yra vabzdžių vieta ir funkcijos ekosistemoje. Sužinojo, kokia svarbi yra augalų vieta ekosistemoje, bendruomenė gėrė žolelių arbatas. Įgijo žinių apie šilauogių auginimą ir priežiūrą. Sužinojo, kokie medžiai auga mūsų darželio teritorijoje. Įgijo žinių apie medžius, jų naudą žmogui, gamtai.  Susipažino su pievos įvairove: gėlėmis, vaistiniais augalais, kaip ir kada džiovinti augalus, kokias ligas gydyti. Išmoko atpažinti natūralią pievą, kad pieva tai ekosistema, kurioje vyrauja žolinių augalų įvairovė. Vaikai minė mįsles apie gamtą, piešė, žaidė žaidimus, klausėsi edukacinių pasakojimų, pasakų apie vabzdžius ir įvairius augalus. Medžiaga talpinama įstaigos svetainėje www.vilniauspagrandukas.lt

2022-08-12. Žolinių šventė, kurioje buvo pagerbti pievų augalai bei apdainuojami vaistiniai augalai. Dalyvavo visa įstaigos bendruomenė.

2022-07/08.  Pažintinės pamokėlės įstaigos teritorijoje įkurtoje edukacinėje erdvėje Žydinti pieva. Pievoje vasarą buvo vedamos edukacinės pamokėlės apie pievų augalus, vabzdžių įvairovę. Iš viso 40 valandėlių, 40 val., 100 vaikų, 12 mokytojų.  Pamokėlių temos: „Žydintys pievų augalai“ ir „Vabzdžiai“. Vaikai valandėlių metu  tyrinėjo pievoje augančius augalus įvairiais pojūčiais: liesdami, stebėdami per padidinamuosius stiklus, uostydami jų kvapus, klausydami jų šnaresio. Aptarė augalų spalvas, matavo jų aukštį, analizavo žiedų,  lapų formas, džiovino augalų lapus, žiedus. Stebėjo augalų žydėjimo pradžią, tyrė žydėjimo trukmę ir kt. Stebėjo ir tyrinėjo pievoje apsigyvenusius vabzdžius.  Sužinojo pievoje apsigyvenusių vabzdžių  pavadinimus, aptarė su mokytojais vabzdžių naudą ir žalą  žmogui. Rinko informaciją iš įvairių šaltinių (knygų, enciklopedijų). Medžiaga talpinama įstaigos svetainėje www.vilniauspagrandukas.lt.

2022-06/08. Pažintis su rasakila. Rasakilos stebėjimai, pasakojimai apie rasakilą. Buvo pravesta po 2 pamokėles kiekvienos grupės vaikams (6 grupės) apie Rasakilą. Viso 12 pamokėlių, 12 val. Buvo atliekami rasakilos augimo (žydėjimo, sėklų brendimo ir kt.) stebėjimai, (1 val. per savaitę), viso 48 val. Vaikai susipažino su darželyje pasodintų kelių rūšių ir veislių rasakilomis. Palygino kuo jos skiriasi, kuo panašios. Prižiūrėjo, laistė augalus, stebėjo, kaip keičiasi augalas augdamas. Fiksavo, kada rasakila pražysta. Apžiūrėjo jų lapų, žiedų formas. Stebėjo rytais rasakilų lapuose susikaupusius vandens lašiukus. Klausėsi  mokytojų pasakojimų apie magišką rasakilos galią, naudą mūsų sveikatai,  mokėsi dainų, šokių apie rasakilą.

2022-07-28.  Organizuotas smagus gamtos pažinimo renginys „Karalienė tarp gėlių, Rasakila ji vardu“. Apie Rasakilos šventę      RASAKILA eilėraštis

2022-06/09.  Mini darželių priežiūra ir edukacinė veikla juose. Kiekviena grupė (iš viso 12 grupių, 200 vaikų, 24 mokytojai) prižiūrėjo, puoselėjo savo mini darželį, 2 val. per savaitę, 7 darželiai  adresu Beržyno g. 7 A,  7 darželiai – adresu Mindaugo g. 15 A.. Bendras val. skaičius: 36 val. kiekvienai grupei birželio-spalio mėn. Viso: 432 val. Vaikai susipažino su auginamų daržovių, prieskoninių augalų, uogų pavadinimais, auginimo, priežiūros sąlygomis ir priemonėmis bei patys išmoko prižiūrėti augalus. Buvo įsigytos būtinos prekės:  vienkartinės pirštinės, sodo įrankių rinkinys,  nupirkta  daigų, gėlių. Informacija apie mini darželių priežiūrą ir organizuojamas parodas  buvo talpinama  įstaigos svetainėje: www.vilniauspagrandukas.lt. Vaikams, tėvams už aktyvias veiklas buvo įteikti suvenyrai (dėlionės, liniuotės, lininiai maišeliai apie gamtą). Vaikai tobulino pažinimo, dalykinę, asmeninę, komunikavimo, gamtamokslinę kompetencijas, įgijo augalų priežiūros įgūdžių.

2022-10-03. Bendruomenės šventė ,,Laukiu Rudenėlio“. Organizuotas paveikslų iš gamtinės medžiagos konkursas darželio kieme. Dalyvavo 12 mokytojų, 120 vaikų, svečiavosi ugdytiniai ir mokytojai iš Vilniaus lopšelis-darželis „Šnekutis“.  Bendruomenė daugiau sužinojo, kaip  iš gamtinės medžiagos pagaminti paveikslus, grožėjosi vaikų ir tėvų kūryba. Šventėje vaikai minė mįsles apie gamtą, gėlę Rasakilą, sužinojo, kaip ja rūpintis ir saugoti, taip pat  šoko, dainavo, žaidė žaidimus apie daržo ir miško gėrybes. Rudenėlio šventė Pagranduko rudenėlis scenarijus

2022-10-10/14. Klimato kaitos savaitė „STEAM dirbtuvės“. Dalyvavo apie 180 vaikų, 24 mokytojai. Kiekvieną savaitės dieną buvo organizuojama skirtinga patyriminė veikla (5 skirtingos veiklos po 1 val., viso 5 val.)  vaikams.

Pirmadienis – stiklo tyrinėjimo diena. Buvo atliekami eksperimentai su stiklo šukėmis, vaikai žaidė su veidrodėliais, kuriais gaudė saulės zuikučius.  Taip pat aiškinosi kokia konteinerių spalva priklauso  stiklo rūšiavimui. Antradienis – rūšiavimo diena. Buvo organizuotas švaros žygis aplink darželio prieigas. Surinktas šiukšles vaikai surūšiavo  į joms skirtus konteinerius. Trečiadienis – tyrinėjimų su vandeniu diena „Nepaprasta  vandens galia“. Vaikai su mokytojais atliko bandymus su daiktais, kurie skęsta ir kurie plaukia. Panaudojo magnetus ištraukti metaliniams daiktams iš vandens. Eksperimentavo su sūriu ir paprastu vandeniu, aiškinosi, kaip daiktai laikosi sūriame ir paprastame vandenyje.  Ketvirtadienis – kompostavimo diena. Vaikai su mokytojų pagalba kompostavo žaliąsias atliekas, stebėjo kompostinėje dėžėje jau pradėjusias irti atliekas. Sužinojo, kas padeda atliekoms greičiau suirti – tai sliekai. Stebėjo ir tyrinėjo humusą, kuris naudojamas kaip trąša augalams. Penktadienis – pramoga „Pasaulis mūsų rankose“.  Vyko teatrinė-pramoginė veikla, vaikų ir tėvelių sukurtų kostiumų iš antrinių žaliavų demonstracija. Veiklų metu vaikai sužinojo apie klimato kaitos priežastis ir padarinius, apie tai, kaip  mes kiekvienas galime prisidėti prie šios aplinkosauginės problemos sprendimo.

Konferencija

2022-11-22. Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė-praktinė konferencija respublikos pedagogams, tėvams, ,,Gamta žaidžia“. 4 ak. val.  Dalyvavo apie 20 pedagogų.  Buvo skaityti 6 pranešimai. Tai buvo baigiamasis projekto renginys. Konferencija buvo skirta Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams plėtoti gamtamokslinę kompetenciją dalinantis patirtimi apie gamtamokslinio ugdymo galimybes taikant žaidimo, pasakos, projekto metodus, konferencijos Gamta Žaidžia programa.

 Konkursai

2022-07/09. Foto konkursas „Naujamiesčio  kraštovaizdžio spalvos“. Šiuo konkursu siekiama skatinti vaikus ir jų šeimas tyrinėti gamtą, pamatyti Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono gamtos grožį, kraštovaizdžio unikalumą, atrandant ir įamžinant įspūdingiausius vaizdus. Foto konkurse dalyvavo Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenė. Vaikai, mokytojai vaikai ir tėvai fotografavo  Naujamiesčio kraštovaizdį  vasarą, rudenį. Savo foto nuotraukas su pavadinimais  konkurso dalyviai siuntė konkurso koordinatoriams, kurie jas susistemino ir paskelbė savo darželio internetinėje svetainėje.

 

Parodos

2022-08 Vaikų piešinių paroda „Mūsų Rasakila“ (20 vaikų, 2 mokytojai).

2022-09/11. 2 nuotraukų parodos „Naujamiesčio  kraštovaizdžio spalvos“. 20 gražiausių nuotraukų paroda buvo eksponuojama  lopšelyje-darželyje adresu Mindaugo g. 15 A ir Beržyno 7 A.  Gražiausių nuotraukų autoriai buvo apdovanoti padėkos raštais ir prizais. Konkurso nuotraukos eksponuojamos darželio internetinėje svetainėje: www.vilniauspagrandukas.lt.

2022-09. Vaikų kūrybinių darbų paroda „Šilauogė“.

2022-10. Kūrybinių darbų paroda „Rudens paveikslas“.

Edukacinių aplinkų kūrimas ir naudojimas.

2022-05/06. Žydinčios pievos įrengimas darželio teritorijoje.  Įrengta  edukacinė erdvė – Žydinti pieva. Pievoje pasėta/pasodinta  apie 10 skirtingų žydinčių augalų (vaistinė medetka, rugiagėlė, saulėgrąža, aguona, vaistinė ramunėlė, pievinis katilėlis, pelėžirnis, bobramunis, dobilai, naktižiedės,  rasakila ir kt.). L/d „Pagrandukas“ 6 grupių vaikai, 100 vaikų ir 12 mokytojų prižiūrėjo ir tyrinėjo pievoje augančius augalus, (kiekviena grupė 1 k. per savaitę  po 2val.) stebėjo ir tyrinėjo pievoje žydinčius augalus bei gyvenančius vabzdžius. Viso – 48 veiklos, 96 val.

2022-07. Vabzdžių stebėjimo erdvė. Įstaigos teritorijoje įrengti 2 vabzdžių viešbučiai, kuriuose vabzdžių  gyvenimą  stebėjo visų 6 grupių vaikai (120 vaikų) ir 12 mokytojų.

2022-09. Orų stebėjimo erdvė. Vaikai stebi orų pokyčius, stebėjimams įrengta orų stebėjimo stotelė Sencor SWS 9300 5in1. Vaikams sudarytos galimybės tobulinti jaunojo tyrėjo įgūdžius, padedama suprasti orų kaitos priežastis.

2022-09. Biologinės įvairovės pažinimo erdvės. Jose įrengti edukaciniai tentai biologinės įvairovės  tema. Buvo  įrengti 8  edukaciniai tentai, 4  adresu Mindaugo g. 15 A ir 4 – adresu Beržyno g. 7 A. Tentai  ne tik papuošė įstaigos teritoriją bet ir atlieka ugdomąją  pažintinę funkciją. Prie tentų  vedamos edukacinės valandėlės vaikams   apie biologinę įvairovę.

Leidiniai

2022-11. Metodinis leidinys šalies pedagogams „Tyrinėjimo gamtoje paslaptys“.  Leidinys išleistas 2022 m. lapkričio mėnesį. Viso išleista 100 metodinio leidinio vienetų. Apimtis 42 psl. Leidinyje lopšelio-darželio „Pagrandukas“ mokytojai dalijasi gerąja patirtimi, idėjomis gamtamokslinėms veikloms vykdyti, aprašyta daugiau nei 20  edukacinių valandėlių. Aprašomos veiklos iliustruotos nuotraukomis. Metodinis leidinys padės  mokytojams dalintis patirtimi apie taikomus ugdymo metodus ir būdus formuojant vaikų gamtinį, patyriminį suvokimą. 2022-11-22 metodinis leidinys „Tyrinėjimo gamtoje paslaptys“  pristatytas Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų praktinėje-metodinėje konferencijoje „Gamta žaidžia“.

 Projekto rezultatų apibendrinimas, sklaida

Veiklų aprašų rengimas ir informacijos sklaida interneto puslapiuose (gegužė-spalis). Projekto veiklų aprašymai, nuotraukos, edukacinių valandėlių temos, informacija apie naujai įrengiamas žaliąsias edukacines erdves buvo skelbiama  2 kartus per mėnesį  l/d „Pagrandukas“  internetinėje svetainėje www.vilniauspagrandukas.lt.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje  buvo parengti detalūs kito mėnesio veiklų planai  Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui.

Projektas prasmingas ir reikšmingas tiek vaikų ugdymo kokybei, tiek pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, įstaigos veiklos gerinimui, bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis plėtotei.  Projekto veiklos reikšmingos jo dalyvių ekologinės savimonės ugdymui, aplinkosauginio raštingumo tobulinimui. Nutarta kitais metais vėl dalyvauti projektų konkurse ir plėtoti aplinkosaugines idėjas organizuojant ugdymo procesą darželyje.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris