Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“ bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“ bendruomenė kiek įmanoma maksimaliai naudoja įstaigos aplinkoje sukurtas žaliąsias edukacines erdves vaikų savarankiškoms, eksperimentinėms, kūrybinėms veikloms. Visa įstaigos bendruomenė kuria inovatyvią žaliųjų edukacinių erdvių koncepciją, kurioje atsispindi  lauko žaliųjų erdvių pritaikymo edukacijai idėja. Tuo tikslu analizuota lauko aplinka: aptarti joje esantys objektai (žoliniai ir sumedėję augalai, šiltnamis, akmenys ir kt.), kurie galėtų būti pritaikomi žaliųjų edukacinių erdvių veikloms, numatyta kokių priemonių reikia šioms erdvėms įveiklinti, sudarytas lauko erdvių zonų planas. Edukacinėse erdvėse įrengiamos informacinės lentelės su QR kodais, rodyklės, kuriamas žaliųjų edukacinių erdvių pažintinis  žemėlapis. Pedagogai parengė įtraukaus ugdymo metodikas ir metodinę medžiagą edukacijoms. Žaliosios edukacinės erdvės kuriamos planingai, tikslingai planuojamos, siekiama jas kuo inovatyviau pritaikyti vaikų gamtamoksliniam ugdymui. Veiklų žaliosiose edukacinėse erdvėse tematika įvairi: STEAM patyriminis projektinis, jaunojo tyrėjo (vandens, dirvos, komposto, biologinės įvairovės tyrimai) ugdymas, kūrybinė (literatūros, muzikos, kūrybinių darbų kūrimas), žalioji pažintinė (įvairių gėlių, augalų, medžių, daržo, sodo, šiltnamio erdvėse), emocijų ir pojūčių, pasikalbėjimų, sveikatingumo, naratyvinio žaidimo ir kt. Visas temas jungia vaikų gamtamokslinės kompetencijos ugdymas.

Žaliosiose edukacinėse erdvėse įvairūs augalai tapo mokymo priemonėmis, kiekvienas jų pasakoja savo istoriją. Augalų pažinimui, tyrimams, auginimo ir priežiūros įgūdžių įgijimui skirtos erdvės: „Augalų draugystė“, „Augalų dėlionė“, Močiutės sodelis“ (auga obelys, kriaušės), „Šiltnamis“ (auginamos daržovės, uogos; erdvė skirta nagrinėti šiltnamio efekto reiškinį), „Oranžinio traukinuko vizija“ (moliūginių augalų pažintinė edukacija), „Jurginų puokštė“, „Gėlės augančios dekoratyvinėse talpose“, „Paparčio pasaka“ (paparčių pažintinė edukacija), „Per medį į vaiko širdį“ (alyvų alėja, beržų alėja, kaštonai, šermukšniai ir kt.), „Po svyrančiu gluosniu“, „Pažinkime spygliuočius“ (maumedis, eglės). Planuojama gėlynui parinkti ir komponuoti augalus sukuriant „Augalų bibliotekėlę“. Sudarant želdinių planus bendradarbiaujama su socialiniais partneriais – Vilniaus kolegijos dėstytojais ir studentais. Daug dėmesio skiriama aromatinių, prieskoninių, vaistinių augalų pažinimui. Šių veiklų metu pedagogės su ugdytiniais diskutuoja apie augalų savybes, dalijasi patirtimi, visais pojūčiais tyrinėja augalus (uosto, liečia, išsako pojūčius), klausosi pasakojimų apie žolelių arbatų naudą, koks augalas nuo kokio susirgimo gelbsti. Vaikai sužinojo iš ko gaminamos arbatžolės, kaip jas galima patiems užauginti, susidžiovinti, stebi užrašytus vaistažolių pavadinimus ir kopijuoja raides, pavadinimus. Kūrybinėje veikloje piešia žoleles, margina puodelius įvairiomis meninėmis priemonėmis. Gerdami arbatą, skanintą citrina ir medumi, vaikai įtvirtina žinias apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą natūraliomis gamtinėmis priemonėmis.

Vabzdžių pažinimui ir stebėjimui skirtos edukacinės erdvės „Vabaliukų daržas“ ir „Vabzdžių-vabalų viešbutis“, pastarasis turi ir apželdintą stogą, todėl gali „priimti vabalus ir kitus vabzdžius“. Ši vabzdžių edukacinė erdvė yra visos bendruomenės kūrybinis projektas, vabzdžių viešbučiui įrengti panaudotos antrinės žaliavos, edukacijai pritaikytos gamtinės medžiagos. Įkūrus vabzdžių erdvę vyko teatralizuotas aplinkosauginis renginys. Vabzdžių viešbutis atlieka  labai svarbią edukacinę funkciją, kai ne tik vaikai, bet ir visa bendruomenė mokosi stebėti, pažinti gamtą ir vabzdžių pasaulį, ugdoma bendruomenės ekologinė savimonė. Geriau pažinti vabzdžius padeda stendas su vaizdine informacija apie vabzdžių įvairovę ir prie informacinės medžiagos pateikti QR kodai. Džiugu, kad šis projektas pateisino tikslą – vabzdžių edukacinė erdvė formuoja bendruomenės narių gamtos pažinimo įgūdžius, moko draugiškumo gamtai.

Paukščių pažinimui įrengtas stendas su QR kodais. Edukacinio spektaklio vaikams veiksmas sukosi apie paukštelius Striksių ir Čirškių. Jie aiškinosi ekologines problemas, kurias sukelia žmogus(gaisras, šiukšlinimas, teršalai). Išbandymus patiria ir mažieji mūsų Žemės gyventojai. Vaikučiai liko sužavėti matydami savo mokytojas scenoje. Smagiai švenčiamos Gandrinės – vaikai, pedagogų padedami, prisimena, kaip paukščiai skelbia pavasarį, kokiais šaukiniais tai daro ir patys bando mėgdžioti paukščių balsus.

Darželio kieme įkurta STEAM kūrybinė laboratorija. Čia yra visos reikalingos priemonės tyrinėti aplinką ir jos objektus, ugdyti gebėjimus, kūrybiškai panaudoti žinias, supratimą, patirtį. Pateiktos priemonės, įrankiai aktyvioms tyrinėjimo, eksperimentavimo  ir bandymų veikloms: mikroskopai, lupos, termometrai, svarstyklės, matuokliai, piltuvėliai, įvairi gamtinė medžiaga. Veiklos apima gamtos mokslus, technologijų, matematikos, inžinerijos ir menų pradmenis. Prie kiekvieno veiklos stendo integruoti skaitmeninės kompetencijos ugdymui skirti QR kodai.

Vaikams įdomu ir kas slepiasi po žeme. Tokiems tyrimams skirtos edukacinės priemonės „Kas slepiasi po žeme?“ ir ,,Slieko laboratorija“. Aplinkos tyrimams skirta „Stebėjimo laboratorija“, kurioje vaikai tyrinėja biologinę įvairovę, kompostą, vandenį, orą ir dirvą. Edukacijose naudojami visi turimi gamtos objektai (augalai, vanduo, smėlis ir kt.). Viena iš tokių veiklų – gamtamokslinė, patyriminė edukacinė veikla „Kas su savimi namą nešioja?“, kurios metu vaikai susipažino su sraigiš sandara, gyvenimo ypatumais. Žaliųjų atliekų kompostavimo erdvė įrengta darželio lauko aikštelės kampe, čia vyksta edukacijos atliekų tvarkymo tema.

Kūrybinės vaikų veiklos vyksta erdvėse „Muzikinis grybų takelis“ (musmirės pagamintos iš senų virtuvės indų), ,,Pieštuko dirbtuvės“, sveikatinimo – „Kneipo sveikatingumo takelis“. Darželio ugdytiniai daug laiko praleidžia gryname ore, grūdinasi, aktyviai sportuoja.

Veikloms edukacinėse erdvėse pedagogai parengę metodinę medžiagą ir nuolat ją pildo naujų veiklų aprašymais. Daug dėmesio skiriama žaidimams, kurių metu vaikai gilina žinias ir aplinkos tyrimo įgūdžius, patiria daug gerų emocijų:

Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja aplinkosauginėje, gamtamokslinio ugdymo projektinėje veikloje. Pavyzdžiui, visai bendruomenei buvo įdomus Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir tėvų virtualus ekologinis projektas-paroda ,,Žaliasis Oliziukas/Green grass heads“.

Pedagogai dalijasi vaikų ugdymo žaliosiose edukacinėse erdvėse patirtimi seminaruose, konferencijose, skleidžia gerąją patirtį apie kūrybinių aplinkosauginių idėjų pritaikymą vaikų ugdymui.