Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ aplinkosauginė veikla rugsėjo mėnesį

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ jau antrus metus iš eilės dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų vykdyme. 2021 metais įgyvendina projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“.

Projekto tikslas – kuriant naujas edukacines lauko erdves, sudaryti sąlygas visiems, tiek lopšelio-darželio, tiek socialinių partnerių vaikams bei bendruomenės nariams, taikant vieną efektyviausių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) metodų – patirtinį ugdymą(si) iš arčiau pažinti vabzdžių pasaulį: išsiaiškinti, kaip vabalai vystosi, susipažinti su jų sandara, gyvenimo sąlygomis, pastebėti jų panašumus ir skirtumus, įvardinti augalų ir vabzdžių tarpusavio sąsajos reikšmę. Plėtoti bendruomenės narių bei socialinių partnerių ekologinio sąmoningumo nuostatą, formuoti aplinkosaugos įgūdžius per įvairias edukacines, eksperimentines bei tiriamąsias veiklas. Ugdyti sampratą, kad Žemė  – ne tik žmonių, bet ir vabzdžių planeta, todėl reikia rūpintis jų išlikimu.

Pristatomos rugsėjo mėnesio veiklos: prieskoninių ir vaistinių augalų daržo erdvės ir vabzdžių viešbučio įkūrimas; susitikimas su VU magistrante, edukologe Severija Bunkute, kuri vaikams atskleidė vabalų pasaulio paslaptis, supažindino su vabzdžių įvairove, rūšimis ir pateikė pačius netikėčiausius faktus apie jų gyvenimą; išvyka į mišką.

Plačiau apie rugsėjo veiklas skaitykite aprašą: Projekto rugsėjo mėnesio veiklos

Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo, žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo klausimais konsultuoja ekologė gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė: [email protected]

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris