Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ aplinkosauginė veikla

Šiais metais Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenė įgyvendina aplinkosauginį projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vaiskrūmius auginame ir tyrinėjame kartu“. Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai patvirtintų asignavimų lėšomis.

Tikslas – kuriant naujas edukacines lauko erdves, sudaryti sąlygas visiems: tiek lopšelio-darželio, tiek socialinių partnerių vaikams bei bendruomenės nariams, taikant vieną efektyviausių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) metodų – patirtinį ugdymą(si) iš arčiau pažinti daugiamečius sumedėjusius (vaiskrūmius/vaismedžius) bei žolinius augalus (braškės/žemuogės), juos tyrinėti, stebėti, atlikti įvairius bandymus naujai įkurtoje lauko tyrinėjimų stotelėje.

Susipažinti su vaismedžių ir daugiamečių žolinių augalų įvairove, pažinti jų sandarą, išsiaiškinti augimui būtinas sąlygas, pastebėti jų panašumus ir skirtumus. Plėtoti bendruomenės narių bei socialinių partnerių ekologinio sąmoningumo nuostatą, formuoti aplinkosaugos įgūdžius per įvairias edukacines, eksperimentines bei tiriamąsias veiklas.

Straipsnyje pedagogės dalijasi aplinkos pažinimo veiklų organizavimo patirtimi.

Straipsnis: Straipsnis – 2023 balandis (1)