Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ žaliosios edukacinės erdvės

Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ aplinkoje auga senas obelų sodas, kuris yra viena vaikų mėgiamiausių edukacinių erdvių. Pavasarį vaikus obelys džiugina žiedais, vasarą nokstančiu derliumi, o rudenį skaniais obuoliais.

Įstaigos aplinkoje sukurta 11 edukacinių erdvių, sudarytas jų išdėstymo planas. Žiemai baigiantis vaikai laukia pavasario ženklų stebėdami augalų budimą  edukacinėje erdvėje „Augalai – pavasario šaukliai“, vasarą jaunuosius tyrėjus vilioja žydinčioje pievoje vykstantis gyvenimas, gėlynuose žydinčių gėlių įvairovė. Vaikai su auklėtojomis sėja, sodina daržoves į lysves. Mažajame grūdinių kultūrų lauke stebi javų augimą, brendimą ir mokosi pažinti javus. Žaliosios atliekos kompostuojamos, vaikams padedama suprasti atliekų rūšiavimo ir jų vengimo svarbą.

Darželio teritorijoje žaliuoja lazdynas, eglės, pocūgės, gluosniai, beržai, kaštonai. Po medžių lajomis vingiuoja sveikatingumo takelis, įkurtas gamtos pojūčių kampelis. Medžiuose įkelti inkilai paukščiams. Įstaigos ugdytiniams sudarytos galimybės pažinti, tirti gamtą. Pedagogai yra parengę metodinę medžiagą vykdyti veiklas edukacinėse erdvėse: knygą „Darželio gėlynas“, lankstinukus „Sėju, sodinu, auginu“, „Vaisiai ir daržovės – vitaminų šaltinis“, augalų dygimo stebėjimo informacinius lapus.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ bendruomenė dalyvauja aplinkosauginiuose projektuose „Prikeltas antram gyvenimui“, „Kamštelių vajus“, „Žemė – mūsų namai“ ir kt. 2017 m. įstaiga vykdė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau“, projekto vykdymo metu buvo sukurtos edukacinės erdvės, kuriose veikla  yra plėtojama iki šiol.

Aplinkos apsaugos poskyris