Vilniaus lopšelio-darželio „Puriena“ žaliosios edukacinės erdvės

Vilniaus lopšelio-darželio „Puriena“ bendruomenė rūpestingai prižiūri įstaigos žaliąją aplinką. Pedagogai su vaikais iš anksto planuoja ką ir kaip veiks lauke, ką sodins, sės, stebės, kaip purens žemę, kokius tyrimus atliks, ką išmoks, sužinos. Ankstyvą pavasarį pradedama augalų sėja. Pasėti augalai pradžioje auginami grupėse. Stebima augalų dygimas, augimas, aiškinamasi kaip reikia prižiūrėti augalus. Orams sušilus augalai persodinami į gėlynus, daržo lysves. Vaikai sužino augalų pavadinimus, sudaro augalų laistymo kalendorių, tiria jų žydėjimą, vaisių brendimą, aiškinasi kurie augalai valgomi, kurie vaistiniai, prieskoniniai, aromatiniai. Net ir vėloką rudenį lysvėse dar vaisius brandina pomidorai, į saulę stiebiasi saulėgrąžos, dera braškės. Augalų sandarą tiria jų dalis apžiūrėdami pro lupą ar mikroskopą. Augalų kompozicijos derinamos su akmenimis. Auginami vaismedžiai, kurių derliaus nekantriai laukia vaikai. Pasodintos magnolijos dar mažutės, tačiau pavasarį laukiama jų nuostabių žiedų. Edukacinių erdvių išdėstymas, jų įvairovė ir darna dar tik planuojama. Svarbu sujungti į vieną visumą esamas erdves ir pritaikyti jas planingai edukacijai, parengti metodines priemones vaikų aplinkos tyrimams.

Aplinkos apsaugos poskyris