Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Jau ne vienerius metus Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“, aktyviai kuria ir naudoja edukacines erdves. Parengta ir įgyvendinama ekologinio ugdymo programa „Draugauju su gamta“. Įstaiga įsikūrusi dviejose Vilniaus miesto vietose. Edukacinėse erdvėse yra tiek natūralūs aplinkos objektai, tiek specialiai įrengti. Edukacinės erdvės teikia galimybes vaikams per praktines veiklas pažinti, stebėti, tyrinėti, mokytis saugoti įvairius augalus ir kitus gamtos objektus. Veiklos žaliosiose edukacinėse erdvėse susiejamos su įstaigos ugdymo programų tikslais ir uždaviniais bei ugdymo prioritetais. Visose erdvėse įrengtos informacinės lentelės su erdvių pavadinimais bei informaciniai stendai su erdvių ir jose esančių objektų aprašais, QR kodais, rekomendacijomis aplinkos objektų priežiūrai ir puoselėjimui. Pagal poreikį erdvėse įrengtos daiktadėžės su edukacinėmis priemonėmis veikloms šiose erdvėse. Priemonės veikloms nuolat pildomos pagal ugdymosi veiklų poreikius. Veiklos edukacinėse erdvėse organizuojamos planingai, lanksčiai pritaikant prie savaitinių grupių veiklų, taip pat organizuojamos pagal metų veiklos planus numatytos edukacijos. Veikloms žaliosiose edukacinėse erdvėse vadovauja darželio direktorė, o koordinuoja įstaigos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, kiekvienai erdvei priskirtas pedagogas ar grupė – jų paskirtis prižiūrėti priskirtas erdves, puoselėti jas, rengti metodinę informacinę medžiagą vaikų edukacinėms veikloms.

Viena dalis įstaigos yra miško apsuptyje ir turi didelę žalią teritoriją, kurioje sukūrė ir naudoja 9 edukacines erdves: Laumių papartynas (natūraliai augantys paparčiai), Gėlių alėja (pavasarį žydi tulpės, bijūnai, vasarą serenčiai, šalavijai), Dinozaurai (su ginkmedžiu, magnolija ir tulpmedžiu), Daržininkų kampelis, Bulvių laukas (auginamos 3 veislių bulvės), Vabzdžių viešbutis, Pavasario šlaitas (auga raktažolės, žibuoklės, neužmirštuolės ir kiti pavasarį žydintys augalai), Obelų sodelis (įvairių veislių dovanotos obelys jau brandina vaisius), Orų stebėjimo aikštelė (vaikai mokosi naudotis termometru, higrometru, barometru, nustatyti lietaus gausumą ir vėjo kryptį).

Mažesnė įstaigos teritorija yra įsprausta tarp Žvėryno namų. Tačiau pedagogai ir čia sukūrė 7 edukacines erdves: Žydinti pieva (vyrauja miglinių šeimos augalai, dobilai, trūkažolės ir kt.), Budlėja – vabzdžių karalystė, Vabzdžių namai, Metų ratas (auginamos daugiametės ir vienmetės gėlės, kurios žydi skirtingu laiku, supažindinama su Lietuvos darželių augalais), Daržininkų lysvės, Augalai saugo ir moko, Mažasis sodelis (auga kriaušė, slyva, vyšnia, juodieji serbentai, raudonieji serbentai, agrastas), Orų stebėjimo aikštelė. Kiekvienai erdvei parengtas aprašas, informaciniai stendai, vaizdinė-informacinė ir metodinė medžiaga.

Paukščiams ir vabzdžių įvairovei pažinti įrengti informatyvūs stendai. Abiejuose darželio padaliniuose įrengtos kompostavimo dėžės. Vaikams organizuojamos edukacinės veiklos apie organinių atliekų kompostavimą. Visose grupėse įrengtos atliekų rūšiavimo dėžės. Į ugdymo turinį integruotos ir vedamos veiklos apie atliekų rūšiavimą, tvarkymą ir pan.

Skelbti Vilniaus miesto žaliųjų edukacinių erdvių metų augalai rado tinkamą vietą šios ir kitų įstaigų aplinkoje. Kiekvienais metais pasodinamas tų metų Vilniaus žaliasis augalas. Jau auga baltagalvės, rasakila, rugiagėlės.

Visos erdvės laisvai prieinamos darželio aplinkoje įstaigos bendruomenės nariams.  Grupių mokytojos su vaikais savarankiškai vykdo įvairias veiklas erdvėse: tyrinėja, stebi, prižiūri augalus, žaidžia didaktinius žaidimus ir pan. Pedagogai rengia ir naudoja vaikų ugdymui edukacinėse erdvėse metodinę medžiagą, rengia žaidimų aprašymus. Jau yra sukaupta turtinga metodinė bibliotekėlė: vaikų mėgiami edukaciniai žaidimai Atrask žiedą „Metų rate“, „Daržovių detektyvas“, „Vabzdžiai ir vabalai. Kas skrenda, ropoja, šokinėja?“, „Vaistažolės. Domino“, „Atpažink ir pavadink iš kokių gėlių sukurta puokštė“, „Laumių papartynas“, „Javų domino“, „Padėk dinozaurui surasti kelią“, „Žirniai, pupos ir pupelės. Suskaičiuok“, „Obuoliukų žaidimai“, „Žydinčios pievos augalų loto“, „Sudėliok vaistažolę“, „Pievos augalai. Suskaičiuok ir pavadink“, „Dinozauro kelionė“, „Kas ten darže auga?“, „Daržovių kraitelė“, „Kiek morkų?“, „Pievos gyventojai“. Metodinė priemonė knygelė „Obuoliuko Antano nuotykiai“;  metodinė medžiaga vaikų veikloms apie skruzdėles, informacinė medžiaga vaikų veikloms lauko žaliojoje edukacinėje erdvėje „Pavasario šlaitas“ ir „Rudenį žydinčios gėlės“ bei „Tulpių fiesta“. Parengta ir edukacijai naudojami vykdytų projektų aprašymai: „Apie miežį ir grikį“, „Bulves virsim, bulves girsim“, „Margas skraido, raudonas ropoja, žalias šokinėja. Kas?“, „Ir papartis tau pražydės“, „Vaistažolių pasaulyje“.

Pedagogai organizuoja įvairias aplinkosauginio švietimo veiklas: aplinkos tvarkymo akcijas-talkas „Į pagalbą gamtai“, kūrybines dirbtuves „Pasigamink maišelį“; kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų parodą „Svajų gaudyklė“, koliažų kūrimo dirbtuves, konkursus, viktorinas ir daug kitų. Vaikams organizuojamos išvykos į gamtą, VU botanikos sodą, Nacionalinį saugomų teritorijų lankytojų centrą, Verkių ir Pavilnių regioninių parkų lankytojų centrą, žygiai į Karoliniškių kraštovaizdžio draustinį, prie Žvėryno šaltinių, Neries pakrantėmis. Apie aplinkosaugines veiklas informacija teikiama internete: http://www.pusynelis.vilnius.lm.lt/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektas-mes-gamtai-gamta-mums%ef%bb%bf/. Pedagogų parengti straipsniai apie veiklas edukacinėse erdvėse:

https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-mes-gamtai-gamta-mums-vilniaus-lopselio-darzelio-pusynelis-bendruomenei-padeda-draugauti-su-gamta/

https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-mes-gamtai-gamta-mums/

https://zpasaulis.lt/mes-gamtai-gamta-mums/

Pedagogai dalijasi edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi seminaruose ir konferencijose.

Džiugu, kad Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos specialistų inicijuojami ir kuruojami  aplinkosauginiai projektai, bendradarbiavimas juos įgyvendinant, skatina ir padeda kurti inovatyvias edukacines aplinkas mokyklų aplinkoje.