Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vaikams edukacinė erdvė „Gėlių alėja“

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė aktyviai kuria įstaigos aplinkoje žaliąsias edukacines erdves ir kūrybingai jas naudoja vaikų ugdymui(si). Įstaigos teritorijoje jau funkcionuoja per edukacinių 10 erdvių. 2020 metais bendruomenė įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“, kurio vykdymo metu sukūrė dar 3 naujas edukacines erdves ir atnaujino 10 esamų erdvių. Prie medžių galima pamatyti informacines lenteles su medžių vardais, darbui edukacinėse erdvėse sukurta metodinė medžiaga.

Edukacinė erdvė „Gėlių alėja“. Vaikai patys sėjo, sodino gėles, jas prižiūrėjo. Stebėjo gėlių augimą. Mokėsi visais pojūčiais pažinti spalvingą gėlių pasaulį. Vaikai įgijo augalų auginimo ir priežiūros įgūdžių, susipažino su gėlių įvairove, jų savybėmis, ugdėsi pagarbą gyvybei, gamtamokslinę kompetenciją.

Patirtis. Edukacinė erdvė Gėliu alėja

Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo klausimais konsultuoja ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaitė@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris