Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ bendruomenė kuria ir naudoja žaliąsias edukacines erdves

2024 metais Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ bendruomenė vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos detektyvai: tyrinėk, stebėk, atrask“. Projekto vykdytojai kuria vabzdžių, paukščių pažinimo, kompostavimo erdves, ekologiškus sodą ir daržą. Sode jau pasodinta obelų, kriaušė, sausmedžių.  Želia dobiliukų pieva, nes 2024 metų žaliųjų edukacinių erdvių augalas – dobilas. Šalia dobiliukų pievelės eksponuojamas pedagogų parengtas plakatas apie dobilus. Pakeltose lysvėse sodinami daržovių daigai, žaliuoja salotos ir svogūnai. Edukacinėse erdvėse informacija apie gamtos objektus teikiama iškabintuose plakatuose, etiketėse (su QR kodais), rengiama metodinė medžiaga šių erdvių įveiklinimui.

Šių projekto veiklų rezultatai turi išliekamąją vertę, padeda ugdyti bendrosiose programose numatytas vaikų kompetencijas, motyvuoja vaikus pažinti ir saugoti gamtą, stiprina aplinkosauginį bendradarbiavimą.

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris