Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ bendruomenė įgyvendino 2022 metų aplinkosauginio švietimo projektą „Tvarus ateities pasaulis jaunojo tyrinėtojo rankose“

Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ bendruomenė 2022 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą „Tvarus ateities pasaulis jaunojo tyrinėtojo rankose“. Įstaigos bendruomenė toliau nuosekliai tęsia žaliųjų edukacinių erdvių kūrimą, tobulinimą ir įveiklinimą, siekiant sudaryti sąlygas tyrinėti, eksperimentuoti, ugdytis aktyviai veikiant gamtoje. Į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą įtraukta kompetencijų, padedančių skatinti ekologinį atsakingumą,  aplinkos tvarumą, ugdymą patyriminėje veikloje.

Vykdant projekto veiklas buvo siekiama sukurti tikslingas lauko erdves, kad ugdymo proceso veiklos iš uždarų erdvių būtų kuo dažniau perkeltos į  lauką. Įrengtos edukacinės lauko erdvės, skirtos įtraukti vaikus į tiesioginį gamtos tyrinėjimą. Tyrinėdami, veikdami, pažindami gamtą ir pajusdami atradimo džiaugsmą vaikai pradeda suprasti ekologiškumą, aplinkos tvarumą, susiformuoja aplinkai draugiškas vertybines nuostatas. Veikla, įkurta žaliosiose edukacinėse erdvėse, paskatins vaikus ne tik aktyviai veikti, bet ugdys savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakingumą už gamtinę aplinką. Vaikai geriausiai ugdosi stebėdami, pojūčiais tyrinėdami, būdami aktyvūs ir iniciatyvūs. Įrengus Vabzdžių viešbutį, turime galimybę stebėti vabzdžius, ugdyti pažintinius gebėjimus, diskutuoti. Galime iš arti pamatyti vabalų įvairovę, jų gyvenimo būdą,  pastebėti net patį mažiausią gamtos gyventoją ir nusiteikti netrukdyti skrendančiam ar ropojančiam savo keliu. Tyrinėdami pro mikroskopą, stebėdami pro padidinamąjį stiklą ar žiūronus vaikai kaupia patirtį. Juk ne kiekvienas vaikas vaikščiojo po mišką, kapstė žemę ieškodamas sliekų, stebėjo kurmiarausį. Tad labai svarbu darželyje įtraukti vaikus į tiesioginį gamtos tyrinėjimą. Įrengtose žaliosiose edukacinėse lauko erdvėse ir laboratorijoje vykdoma veikla padeda tobulinti praktinės veiklos įgūdžius, moko rūpintis gamta.

 Mokymai, edukacijos, aplinkosauginė ugdomoji veikla

2022-09-10. Respublikinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų aplinkosauginio projekto „Tvari aplinka: saulė, vėjas, vanduo“ organizavimas. Parengti nuostatai ir organizuotas 1 respublikinis projektas „Tvari aplinka: saulė, vėjas, vanduo“, kurio metu stebimos veiklos ir priemonės, padedančios su ugdytiniais kalbėti apie tvarią aplinką, kuriami atsinaujinančių energijos šaltinių modeliai įstaigų teritorijose. Projekto dalyviai buvo apdovanojami padėkos diplomais ir medaliais (viso 50). Parengta projekto metodinė knyga prieinama visiems dalyviams. Gautas modelių kiekis – 22 iš visos Lietuvos (ir savo darželio bendruomenės) įsitraukusių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų. Šiuo projektu buvo tikimasi, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai kartu su ugdytiniais prisilies prie naujausių technologijų ekologijos srityje, gilinsis į tvarios aplinkos sąvoką ir atsinaujinančių energijos šaltinių pažinimą. Šalies ugdymo įstaigos dalinosi gerąją patirtimi, supažindino, kokius tvarius energijos šaltinius naudoja ugdymo įstaigose, po mažą žingsnelį prisidėjo prie švaresnės aplinkos ir gamtos išsaugojimo. Kiekviena užsiregistravusi įstaiga kūrė (naudodami antrines žaliavas) savo įstaigos teritorijoje: vėjo jėgainę, saulės baterijas ir hidroelektrines/užtvankas. Vaikai išbandė saulės energiją varomą laivelį ir mašiną (priemonės įsigytos iš projekto lėšų). Mūsų ugdymo įstaigoje buvo įkurta erdvė, kurioje darželio bendruomenė praktiškai galėjo pamatyti, kokie gali būti alternatyvūs energijos gavimo šaltiniai. Parengta projekto metodinė knyga prieinama visiems dalyviams.

Projekto _Tvari aplinka_ saulė, vėjas, vanduo_ nuostatai.docx (2)

2022-09-13. Įstaigos ugdytinių susitikimas su miškininku Raimondu  Ereminu ir jo iniciatyva „Pasimatuok eigulio kepurę“. 1 susitikimas, 20 vaikų. Pasivaikščiojimas artimiausioje gamtinėje aplinkoje (darželio kieme) su miškininku. Žaidimai ir edukacija, dresiruoto šuniuko apsilankymas. Susitikimo metu miškininkas supažindino vaikus su Lietuvos miškais, upėmis, ežerais ir pelkėmis. Ugdytiniai klausėsi pasakojimo apie čia sutinkamus gyvūnus ir augalus. Sužinojo miškininkystės paslaptis ir žaidė įvairius žaidimus, kurie padėjo kurti ir puoselėti žalią Lietuvą per praktinį pažinimą. Susitikimo metu vaikai gilino savo žinias apie ekologiją, artimiausią gamtinę aplinką bei jos išsaugojimo galimybes.

 2022-10-04. Ekskursija į Saugomų teritorijų Nacionalinį lankytojų centrą. 1 ekskursija, dalyvavo 20 vaikų. Ekspozicijų lankymas ir edukacija vaikams „Drugelio gyvenimo ciklai. Kodėl reikia saugoti drugius?“. Lankytojų centro ekspozicijos įdomios ne tik turiniu, bet ir vizualiais sprendimais padėjo suprasti ką ir kodėl gamtoje reikia saugoti, kodėl gamtosauga žmonėms darosi vis svarbesnė. Lankytojų centre viskas žalia, ekspozicijos įtraukiančios ir įdomios. Interaktyvios lentos, planšetės, televizoriai, judančios spintos, įvairūs mygtukai, gamtos elementai.

2022-10-12. Veiklos įstaigos ugdytiniams apie Vilniaus miesto atmosferos kokybę ir apsaugą, oro taršą ir jos poveikį gamtai, žmogaus sveikatai organizavimas. 1 pamoka „Švaruolė ir Užterštukas“ įstaigos ugdytiniams apie Vilniaus miesto atmosferos kokybę ir oro taršą, jos poveikį, 2 ak. val. Dalyvauja 150 ugdytinių. Parengta metodinė priemonė, edukacijai ugdytiniams „Apie miesto oro taršą ir poveikį gamtai bei žmonėms“, pasidalinta Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Vaikams buvo suteikta žinių apie aplinkos taršą, aptarti aplinkos taršos mažinimo būdai. Parengtas straipsnis darželio svetainėje ir www.svietimonaujienos.lt. Vaikams buvo pasakojama apie aplinkos taršą ir rodomos skaidrės. Pamokėlės metu vaikus lydėjo Švaruolė, kuri parodė gryno oro naudą, aplinkos gerinimo priemones ir Užterštukas, kuris parodė užteršto oro žalą aplinkai ir mūsų pačių sveikatai, priemones kurios labiausiai teršia aplinka. Nagrinėjome, kas teršia orą Vilniuje, nuo ko priklauso oro užterštumas. Taip pat pasižiūrėjome aplinkos apsaugos agentūros internetinį puslapį, koks oro užterštumas yra šiuo metu Vilniuje. Diskutavome, kokiais būdais patys galime prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Galiausiai, šios temos užtvirtinimui, vaikai pasižiūrėjo filmuką ,,Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai“ ir atliko paruoštą užduotį.

 2022-11-09. Mokslų daktarės V. Šeirienės paskaita „Klimato kaita: praeities tyrimai – ateities prognozėms“. 1 paskaita, 2 ak. val. Apie 20 pedagogų. Darželio pedagogai rinkosi klausyti paskaitos apie klimato kaitą. Jos metu gilinomės į klimato atšilimo priežastis ir pasekmes. Sužinojome, kad paskutinius 200 metų fiksuojami klimato pokyčiai išsiskiria tuo, kad pagrindinė kaitos priežastis – žmonių veikla. Mokslų daktarė papasakojo, kad šiuo metu stebimi klimato kaitos padariniai: spartus vandenyno lygio kilimas, vegetacijos kaita, sausrų intensyvėjimas, kritulių kiekio pasikeitimas, dažnesni upių potvyniai. Taip pat fiksuojama daugiau ekstremalių reiškinių – tropinių ciklonų, viesulų, liūčių, speigų, karščio bangų ir t. t. Labai ryškų vidutinės metinės temperatūros kilimą galima stebėti per pastaruosius 30 metų. Taip pat paskaitos metu išgirdome, kokie moksliniai tyrimai vyksta pasaulyje ir Lietuvoje. Kartu su aplinkos stebėsena ir techninėmis prisitaikymo priemonėmis turi vykti ir socialiniai pokyčiai, kad visuomenė sugebėtų prisitaikyti ir prisiimti atsakomybę už vykstančius pokyčius. Paskaita buvo įdomi, naudinga ir švietėjiška, juk klimato kaita – tai vienas didžiausių mūsų laikų pavojų ir iššūkių.

2022-11. Virtuali pedagogų konferencija „Lauko pedagogika 2022“. 2 ak. val. 1 paskaita. ZOOM platforma. Konferencija buvo skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams bei mokytojų padėjėjams, kurie siekia domėtis bei rūpintis vaikų saugia, kūrybinga ir įdomia veikla lauke, kuria edukacines erdves. Peržiūrėję šią konferenciją supratome, kaip naudoti projektines veiklas kaip šiuolaikišką mokymosi formą darželyje bei įrengti patrauklias, funkcionalias lauko erdves, kuriose vaikai saugiau veiktų be didelio mokytojų įsitraukimo.

 Edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas

 2022-09/10. Vabzdžių stebėjimo – žaliosios edukacinės erdvės įstaigos aplinkoje kūrimas. Parengta 1 vabalų stebėjimo erdvė, įrengtas vabalų viešbutis, gamtos tyrinėjimų staliukas ir tyrinėtojų rinkiniai, pasodinti įvairūs prieskoniniai augalai, gėlės, įrengta tvorelė lauko gėlynui. Edukacijai įsigyta priemonių: 1 kišeninių mikroskopų rinkinys (6 skirtingų spalvų mikroskopai),  1 apskrita nešiojama šviesos lenta, vabzdžių tyrinėjimo žiūronai, vabzdžių stebėjimo indeliai su dviem lęšiais. Vaikų veikla, tyrinėjanti vabzdžius, samanas, kerpes, lapus ir kitus gamtinius elementus prie šviesos lempos neribojama. Erdvė skirta vabzdžiams pažinti, tyrinėti ir suprasti jų gyvenimą, ugdyti vaikų gamtamokslines kompetencijas bei ekologinę savimonę. Erdvėje vykdomos ugdomosios ir kūrybinės veiklos su gamtine medžiaga (stebėjimas, tyrinėjimas, vabalų klasifikavimas, aptarimas). Veikla viešinama įstaigos internetinėje svetainėje bei rengiant ekskursijas kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. Organizuojamos veiklos savo ir kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų nariams. Naudojant šią erdvę edukacijai vaikai turi galimybę iš uždarų vidaus erdvių persikelti į ugdymo įstaigos lauko aplinką, kur  sukurtos sąlygos stebėti, tyrinėti gamtą, fiksuoti tai, ką stebi, užsiimti gamtamoksline veikla.

2022-09-10. Įkurta mobili „Gamtos tyrinėjimų laboratorija“. Erdvei kurti įstaigos kieme parinkta vieta su stogu, grindų danga, spintele reikmenims ir gamtinei medžiagai laikyti (įrengta darželio lėšomis, kaina 600,00 eurų). Iš projekto lėšų įsigyta vaikų aplinkos tyrimams reikalingų priemonių: tyrimų  stalelis, susukama matavimo juosta, balansinės svarstyklės, didinamųjų lęšių rinkinys, Jaunojo mokslininko rinkinys, mikroskopas, kaušeliai, keturi  plastikiniai vivariumai dirvožemiui , žnyplių rinkinys, Gamtos stebėjimo rinkinys, didelis padidinimo stiklas, dinamometrų rinkinys. Vaikų veikla tiriant gamtinę medžiagą, matuojant, sveriant, eksperimentuojant ar kitaip veikiant mobilioje „Gamtos tyrinėjimų laboratorijoje“ neribojama. Ugdytiniai tyrinėdami, veikdami gali patvirtinti ar paneigti savo įžvalgas, pažinti gamtos pasaulį, įgyti ekologinį supratimą, patirti atradimo džiaugsmą. Tyrinėjant augalus ir kitus gamtos objektus su padidinamaisias stiklais, naudoja eksperimentavimo rinkinius, vaikišką mikroskopą. Čia galima rasti vėjo jėgaines, saulės baterijomis įkraunamas vaikų ir tėvelių sukonstruotas mašinėles, valtis, taip pat ir hidroelektrinės modelį, kuri naudoja vandens jėgą. Tyrinėjimų erdvė padeda vaikams natūralioje aplinkoje lavinti pažintinius gebėjimus,  pamatyti gamtos įvairovę, atkreipti dėmesį į tai, kas ne tik puoselėja ir padeda gamtai, bet ir kenkia jai.

Metodinių priemonių rengimas

 Gerosios patirties sklaida, parengiant metodines priemones:

  • metodinis leidinys „Tvari aplinka: saulė, vėjas, vanduo“ , kuriame apibendrinti organizuoto respublikinio projekto rezultata
  • virtuali knyga „Noriu sportuoti gamtoje“, kadangi sporto reikmenis pasirenkame ir iš gamtoje randamų elementų (akmenys, kelmai, šakos ir pan.). Kartu stengiamės mažinti vartotojiškumą – ne pirkti, o pasigaminti patiems. Gamtoje galime rasti įvairiausių elementų ir jais pasinaudoti.  PRIEDAI

Parengtas 1 apibendrinantis straipsnis projekto rezultatams pateikti darželio interneto svetainėje www.vieversys.lt  ir www.svietimonaujienos.lt interneto svetainėje, darželio feisbuko paskyroje.

Straipsnis. Projektas „Tvarus ateities pasaulis jaunojo tyrinėtojo rankose“ https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-tvarus-ateities-pasaulis-jaunojo-tyrinetojo-rankose/ .

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vieversys“ nuosekliai dirbama, siekiant kuo daugiau šviesti ir skatinti bendruomenę galvoti, diskutuoti apie mus supančia aplinką. Todėl ir toliau projektui pasibaigus kursime bei tobulinsime savo žinias, kompetencijas ir erdves. Vabzdžių tyrinėjimo erdvėje ir mobilioje „Gamtos tyrinėjimo laboratorijoje“ nuolat vyks veiklos su darželio ugdytiniais, taip plečiant vaikų gamtosauginį ugdymą lauke. Vaikai mokysis tyrinėdami, patirdami, atrasdami. Naudodamiesi tyrinėtojų rinkiniais ir padidinamaisiais stiklais vaikai atras gamtos tyrinėjimo džiaugsmą ir plės pažinimo kompetenciją. Pedagogai ves ugdomąsias ir kūrybines veiklas naudodamiesi gamtinėmis priemonėmis. Organizuos atviras veiklas kitiems pedagogams ir dalinsis gerąją patirtimi. Įstaigos mokytojai bus skatinami dalyvauti įvairiuose aplinkosauginiuose projektuose. Įstaigos bendruomenė bus skatinama nuolatos diskutuoti apie žmogaus veiksmų poveikį gamtai – įkurtoje erdvėje su vėjo jėgaine, saulės baterijomis ir hidroelektrines/užtvankas (iš antrinių žaliavų) bei  praktiškai galės pamatyti, kokie gali būti alternatyvūs energijos gavimo šaltiniai. Parengtais metodiniais leidiniais galės naudotis kitos ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris