Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ bendruomenė didelį dėmesį skiria vaikų patyriminėms veikloms, jų gamtamoksliniam ugdymui ir tuo tikslu planingai kuria ir naudoja vaikų ugdymui(si) edukacines erdves. Įstaigos žaliasis rūbas turtingas ir įvairus, rūpestingai puoselėjamas, o jo objektai kūrybingai naudojami edukacijai. Kieme auga spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, krūmai, vaismedžiai, vaiskrūmiai, auginama daug dekoratyvinių, aromatinių, vaistinių žolinių augalų. Vaikai turi galimybę pažinti ir tyrinėti augalą vadinamą „gyvąja iškasena“ ginkmedį, o taip pat retesnius augalus – magnoliją, migdolą, laukinės pievutės biologinę įvairovę. Su augalų, vabzdžių, paukščių įvairove ugdytiniai gali susipažinti tiesiog darželio teritorijoje, stebėti ir tyrinėti augalų augimo ciklą įvairiais metų laikais ir patys darbuotis augindami daržoves, stebėdami gyvūnus sužinoti apie jų gyvenimo savitumus. Tyrinėjami ir negyvosios gamtos objektai.

Įstaigos aplinkoje įrengta 12 žaliųjų edukacinių erdvių: „Garsų kiemelis“, lauko bibliotekėlė, „Menų pieva“, „Kvapų sala“, „Sodinčius“, lauko klasė, „Džiaugsmo alėja“, vabzdžių tyrinėjimo erdvė, vaismedžių alėja, vaiskrūmių sodas, žaliųjų organinių atliekų kompostavimo erdvė, vaikų fiziniam aktyvumui skirta sporto aikštelė, judrieji takeliai, basakojų takas. Edukacinės erdvės, augalų pavadinimai pažymimi informacinėmis kortelėmis. Informacijai apie edukacijos objektus perteikti naudojami QR kodai.  Žaliosios edukacinės erdvės suplanuotos taip, kad kiekvienas vaikas per patyriminę veiklą visais pojūčiais pažintų, tyrinėtų gamtą, atskleistų jos paslaptis ar tiesiog mėgautųsi buvimu gamtoje. Edukacinėse erdvėse vyksta praktinės, edukacinės veiklos, kurių metu vaikai eksperimentuoja, tyrinėja, susipažįsta su gyvąja ir negyvąja gamta. Dalyvaudami aplinkotyrinėse, aplinkosauginėse veiklose tiek vaikai, tiek suaugę įstaigos bendruomenės nariai ugdosi ekologinę savimonę ir supratimą bei atsakomybę už savo veiksmus.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų gamtos pažintiniams poreikiams tenkinti, jų žingeidumui, motyvacijai tyrinėti gamtą skatinti. Sudarytos sąlygos pažinti ir tyrinėti biologinę įvairovę. Lauko klasė tapusi tyrinėjimų laboratorija. Naudodami tyrinėjimo įrankius (kišeninius mikroskopus, skaitmeninį mikroskopą, didinamuosius stiklus, įvairius indus ir kt.) ugdytiniai tyrinėja rastus gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, aiškinasi augalų, vabzdžių sandarą, mokosi pažinti paukščius, kelia hipotezes, atlieka bandymus, daro išvadas. Kartu lauko klasė tampa ir bendravimo erdve, kuomet degustuojama žolelių arbata (pagaminta iš „Kvapų saloje“ surinktų ir išdžiovintų žolelių), vyksta pokalbiai, diskusijos. Meteorologinės stotelės erdvėje vaikai mokosi fiksuoti orų duomenis, atlikti stebėjimus, daryti išvadas.

Edukacinėje erdvėje „Sodinčius“ organizuojamos praktinės tiriamosios veiklos „Nuo sėklytės iki augalo“, „Išrink daržo karalių“, „Skinu ir ragauju“, įrengtas lauko mokomasis augalų auginimo modelis augalų augimo stebėjimui, kuriame stebimas pupelės augimas. Šioje erdvėje ugdomi vaikų tvarios daržininkystės įgūdžiai. Pavasarį vaikų grupes puošia „Žaliosios palangės“ – vykdomo projekto „Sėklytės istorija“ veiklų rezultatas. Vaikai domėjosi, ieškojo informacijos, kaip sukurti tinkamas augalo augimui sąlygas: parinkti dirvožemį, tinkamą vazonėlį, vietą patalpoje. Netrukus ant palangių puikavosi sparčiai dygstančių daržovių: svogūnų, pupelių, žirnių ir net bulvių daigai. O štai netradicinių augalų: citrinmedžio, avokado, imbiero sėklytės, pasak jaunųjų tyrėjų, užsispyrusios tūnojo vazonėliuose. Taigi, kiekvienas daigelis buvo pastebėtas, išmatuotas ir aprašytas šmaikščiose vaikų sukurtose istorijose.  Daržo pakeltose lysvėse auga daržovės, kurių augimą vaikai tyrinėja. Lysvėje galima pamatyti ir dilgėlę, kuri yra puikus vaikų tyrimų objektas (kodėl dilgėlė dilgina?, kaip pasigaminti trąšų?, kokios vaistinės savybė?, ar skani ir naudinga sveikatai dilgėlių sriuba?), 2021-ųjų metų Lietuvos vaistinis augalas. Edukacinėje erdvėje „Sodinčius“ įrengtas žaliųjų organinių atliekų kompostavimo konteineris. Lapų ir žaliųjų atliekų kompostavimui parinkta nenaudojama erdvė darželio kieme – buvęs baseinas. Gegužės mėnesį čia pasodinti moliūgai ir cukinijos.

„Kvapų saloje“ auginamos prieskoninės žolelės, vėliau skinamos ir džiovinamos. Rudenį ir žiemą organizuojamos žolelių arbatų gėrimo popietės. „Kvapų saloje“ galima pamatyti ir visais pojūčiais tyrinėti įvairių veislių mėtas (obuolinę, žemuoginę, šokoladinę ir kitas), taip pat yra pateikta informacija apie mėtas, juk mėta – 2023 metų Vilniaus žaliųjų edukacinių erdvių augalas.

Edukacinėje erdvėje „Garsų kiemelis“ pavasarį vaikai susipažįsta su parskrendančiais paukščiais, visus metus stebi jų gyvenimo būdą, sužino kokiuose inkiluose kokie paukščiai gyvena. Paukščiams pažinti įrengtas paukščių pažinimo takas, kuriame pateikta informacija apie darželio teritorijoje ar artimoje aplinkoje gyvenančius paukščius. Jau vietine gyventoja tapo varna, kuri nuolat sukiojasi apie žaidžiančius ir tyrinėjančius aplinką vaikus. Tradiciškai organizuojama gandrų sutikimo šventė „Gandrinės“. Žiemą ugdytiniai susipažįsta su žiemojančiais paukščiais, juos lesina, tyrinėja sniege paliktus pėdsakus. Šioje edukacinėje erdvėje vykdomi projektai „Vaikai ir paukščiai skraido“, „Kas paliko pėdsakus“, STEAM projektas „Palesink paukštelį“, STEAM kūrybinių darbų projektas-paroda „Skriski, paukšteli“.

Vabzdžių stebėjimui bei pažinimui įrengtas vabzdžių viešbutis ir drugelių namai. Pasodinta budlėja, kuri dar vadinama „drugelių krūmu“ ir kiti žydintys augalai.

„Menų pievoje“ gamtinės medžiagos (akmenukai, kankorėžiai, šakelės, darželio teritorijoje augančių augalų dalys) pavirsta kūrybiniais darbais. Vaikai čia mokosi „kalbėti rankomis, klausytis akimis, liesti širdimi“. Lauko bibliotekėlės erdvėje auginamas vaiko santykis su knyga:  skaitomos knygos, vyksta renginiai, skirti Knygos dienai paminėti, rengiamos pasakų personažų piešinių parodos. Vaikų komunikavimo, socialinių įgūdžių ugdymui, pozityvių emocijų potyriui skirtos „Džiaugsmo alėjos“ ir „Emocijų“ erdvės.

Įstaigoje kuriama atliekų rūšiavimo sistema: lauko erdvėje įrengti rūšiavimo konteineriai popieriui ir stiklui, kiekvienoje grupėje yra rūšiavimo dėžės. Tokiu būdu skatinamas tvaraus gyvenimo įgūdžių formavimas bendruomenėje.  Organizuotos praktinės kūrybinės veiklos panaudojant antrines žaliavas „Šok į tvaraus gyvenimo stilių – prikelk batą antram gyvenimu“, Darnios ir tvarios Kalėdos „Viltenėje“, metodinių priemonių ir kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Elgiuosi kaip? Ogi tvariai!“.

Veikloms edukacinėse erdvėse pedagogai parengė metodinę medžiagą. Sukurtas edukacinių veiklų idėjų skaitmeninis rinkinys „Pasaulis pro mikroskopą“, užduočių lapai pagal metų laikus „Pavasario seklys“, „Vasaros spalvų seklys“, „Rudens seklys“, „Žiemos seklys“. 2023 metais vykdant aplinkosauginį projektą „Dirvožemis – daugiau nei tik purvas“ (finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis)  bus sukurta metodinė medžiaga (stebėjimų užduočių lapai, informacija apie dirvožemį) dirvožemio tyrimų edukacinėms veikloms įgyvendinti.

Darželio bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose. Organizuojama edukacinių veiklų savaitė „STEAM laboratorija“ Europos klimato kaitos savaitei paminėti. 2021 m. sėkmingai įgyvendintas aplinkosauginis projektas „Pasaulis pro mikroskopą“, kurio metu parengta metodinė medžiaga gamtos objektų tyrimams mikroskopu, organizuotos tiriamosios veiklos (viena veiklų – „Surask 20 rūšių“), edukacinių veiklų idėjos internete – http://viltene.lt/wp-content/uploads/2021/12/VISUOMENES-APLINKOSAUGINIO-SVIETIMO-PROJEKTO-%E2%80%9EPASAULIS-PRO-MIKROSKOPA-IGYVENDINTU-VEIKLU-PRISTATYMAS-15.pdf. Bendruomenė vykdė programą „Darni mokykla“. Įgyvendino projektą „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068, finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų), kurio tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, individualią patirtį, pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose modelį. Sukurtas inovatyvus ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose modelis turi teigiamą poveikį vaikų ugdymui, jų kompetencijoms bei STEAM gebėjimų ugdymui lauko aplinkose, projekto tikslinės grupės dalyvių profesiniam tobulėjimui. Projekto veiklos kryptys pasirinktos atsižvelgiant į naujausias švietimo srities tendencijas, remiantis Lietuvos ir kitų šalių gerąja patirtimi, atliktais moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis. Kartu su kitų įstaigų projekto vykdytojais-mokytojais sukurti ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose metodiniai aprašai ,,Darželis kieme“, ,,Darželis už kiemo“, „Darželis kaime“ skirti vaiko ugdymosi kompetencijų plėtotei bei STEAM gebėjimų ugdymui, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (žr. internete: http://viltene.lt/wp-content/uploads/2021/07/aprasu_pristatymas-1.pdf ).

2023 metų gegužės mėnesį pradėtas įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamas aplinkosauginis projektas „Dirvožemis – daugiau nei tik purvas“. Organizuojamos praktinės tiriamosios vaikų veiklos, kurių metu vaikai tyrinės dirvožemio sandarą,  eksperimentuos, augins įvairius augalus skirtingame dirvožemyje, išsiaiškins dirvožemio svarbą ekosistemoje. Pažintis su dirvožemiu padės suprasti, kaip svarbu saugoti šį gyvybės šaltinį.

Pedagogai nuolat dalijasi gerąją patirtimi organizuojant veiklas edukacinėse erdvėse ir patys tobulina kvalifikaciją – inovacijos, tobulėjimas, kolegialus mokymasis, mentorystė yra svarbios besimokančios organizacijos vertybės. 2021-2022 metais, bendradarbiaujant su Vilniaus Vilkpėdės lopšelio-darželio pedagogais, organizuota virtuali tvarumo idėjų mugė „Pasaulis pro mikroskopą“. Pedagogai dalyvauja seminaruose ir konferencijose, skaito pranešimus: „Pasaulis pro mikroskopą vaiko akimis“ (Šiaulių Didždvario gimnazijos organizuotoje tradicinėje Tėvo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencijoje); „Vaiko tvarus ryšys su gamta: atidumas aplinkai, įsiklausimas ir paprastumas“ (XXVIII-oje nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2022“); „Pasaulis pro mikroskopą – mažieji detektyvai“ (Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymų įstaigų praktinėje konferencijoje „Mažieji detektyvai tyrinėja žaliąsias erdves“); darnaus  vystymosi įgūdžių idėjos pristatytos Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinėje praktinėje konferencijoje „Patirtys, tradicijos ir iniciatyvos auginančios vaikus“. 2012 metais lopšelis-darželis tapo VDU, o nuo 2019 metų ir VU studentų praktikos baze. 2018 m. įstaiga tapo konkurso „Žydintis Vilnius“ laureatu ir gavo padėką už daugiamečių gėlynų puoselėjimą. 2021 m. įstaiga tapo „Kita forma“ inicijuoto konkurso „Gamtos herojai“ nugalėtoja.

Edukacinė aplinka Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ aplinkoje sukurta taip, kad kiekvienas ugdytinis galėtų rasti ką įdomaus ir prasmingo joje veikti, kurti ir atrasti santykį su gamta. Edukacinės veiklos planuojamos pagal sezoną bei atsižvelgiant į vaikų interesus, pomėgius, iniciatyvas. Edukacinės erdvės dinamiškos, jose planuojamos vis naujos, vaikams patrauklios veiklos. Įstaigoje kuriama estetiška, kūrybiška, funkcionali lauko aplinka, į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos. Inovatyvios veiklų idėjos orientuotos padėti vaikui tapti savo ugdymosi ekspertu. Ugdymo procesas organizuojamas taip, kad vaikai būtų įgalinti patys aktyviai veikti, tyrinėti, kurti, pasirinkti ir išbandyti skirtingus veikimo bei mokymosi būdus.