Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė 2022 metais įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos namų duris pravėrus“

2022 metais Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė vykdė Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą „Gamtos namų duris pravėrus“. Vykdant projekto veiklas vaikai pagilino žinias apie gamtą ir jos saugojimą per praktinę, pažintinę veiklą bei praturtino savo patirtį naujais įspūdžiais ir išgyvenimais, ugdėsi nevartotojišką požiūrį į gamtą, pareigą rūpintis aplinka, kurioje gyvena, įgijo ekologinės kultūros pradmenų. Organizuodami veiklas pedagogai ugdėsi mokymosi visą gyvenimą kompetenciją, skaitmeninio raštingumo gebėjimus,  dalyvaudami seminaruose tobulino gamtamokslinę ir dalykines kompetencijas.

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginio švietimo renginiai

2022-05-22. Gamtos ir teatro dermės projektas „Skruzdėliukas Nežiniukas ieško draugų“. Trukmė: 1 val. Įstaigos pedagogų režisuotas ir suvaidintas spektaklis įstaigos vaikams. Nufilmuotas spektaklis išsiųstas tėveliams, kad žiūrėdami su vaikais įtvirtintų įgytas vaikų žinias spektaklio metu. Spektaklis demonstruotas vaikams kaip finalinis, baigiamasis projekto „Gamtos ir teatro dermė“ etapas. Projekto metu pedagogai skaitė vaikams knygą „Skruzdėliukas Nežiniukas“, diskutavo, kėlė klausimus ir ieškojo į juos atsakymų. Vaikai piešė jiems patikusius personažus, pasakojo, kodėl šie personažai jiems patiko labiausiai. Knygų skaitymų metu vaikai įgijo žinių apie gamtą jiems priimtina forma, per pamėgtų personažų dialogus, pokalbius. Spektaklio metu įtvirtino įgytas žinias.

2020-09-15. Seminaras (profesiniai mokymai) pedagogams “Gamtos vaikas. Kaip jį užauginti?“. 1 seminaras. Trukmė: 8 val. Dalyvių skaičius: 17 pedagogų iš Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“. Lektorė: dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė. Seminaro metu pedagogai įgijo žinių, naujos informacijos apie veiklas lauke, gavo naudingų patarimų kaip sudominti vaikus tikslingu gamtos gyvųjų ir negyvųjų objektų stebėjimu. Kaip užtikrinti gamtamokslinio, aplinkosauginio ugdymo tęstinumą skirtingose amžiaus grupėse. Seminaro metu pedagogai aktyviai diskutavo su lektore, išsakė kylančius sunkumus aplinkosauginio, gamtamokslinio ugdymo linkme, dalinosi gerąja patirtimi vieni su kitais. Buvo sudarytos sąlygos patiems išbandyti kai kurias veiklas praktiškai įsijaučiant į vaikų vaidmenį ir suvokiant, kaip mes kiekvienas skirtingai suprantame ir suvokiame tuos pačius dalykus. Seminaro metu buvo pateikta daug naudingos, praktiniais pavyzdžiais paremtos medžiagos, kurią pedagogai galėjo pritaikyti, išbandyti savo veiklose su vaikais.

2022-10-10/14. Praktikumas. Netradicinių matavimo prietaisų gamyba ir jų naudojimas tyrinėjimams gamtoje. Trukmė: 4 val. Dalyvių skaičius: 15 tėvų, 98 vaikai, 10 pedagogų. Pagaminti 8 prietaisai, kurie naudojami grupių aikštelėse matuoti laikui, medžio kamieno apimties pločiui, oro drėgmei, kritulių kiekiui, skirtingų gamtinių medžiagų reakcijai į vandenį stebėti, skaičiavimo gebėjimų ugdymo priemonė, manipuliacinė lenta. Suorganizuotos 8 edukacijos skirtos vaikams pristatyti prietaisus, parodyti kaip jais naudotis ir leisti išbandyti patiems. Parengti 8 prietaisų aprašymai. Pasiūlius įdėją tėvams sukonstruoti lauko matavimo prietaisą, grupių vaikų tėvai aktyviai įsitraukė į veiklą, subūrė darbo grupes, kurias koordinavo grupių pedagogai. Tėvai stebino ir džiugino savo išmone, paįvairino įstaigos lauko edukacines erdves sukurtomis priemonėmis. Vaikai noriai su jomis veikia, tiek planingai įtraukti pedagogo, tiek veiklas organizuodamiesi savarankiškai, jie didžiuojasi žinodami, kad jų tėtis arba mama prisidėjo prie prietaiso gamybos. Gaminant įrenginius buvo atliepta nuostata skatinti nevartotojišką kultūrą, kai iš panaudotų daiktų sukuriamas naujas, įdomus ir naudingas daiktas.

2022-10-17/20. Medžio puošimo diena įstaigoje medžio dienai paminėti. Trukmė: kasdienių edukacijų – 10 val. baigiamojo renginio – 2 val. Dalyvių skaičius: 120 (tėvų, pedagogų, vaikų). Vaikai įgijo žinių apie medžių naudą, išsaugojimo svarbą. Sužinojo kaip rūpintis medžiais ir kodėl tai yra svarbu.  Kartu su pedagogais ir tėvais vaikai iš antrinių žaliavų pagamino puošmenos įstaigos kiemo medžiams, jomis papuošė medžius. Visą savaitę iki spalio 20 d. grupėse vyko edukacijos, kurių metu vaikai kalbėjosi apie medžius, jų naudą, išsaugojimo svarbą. Gamino medžius iš įvairios gamtinės medžiagos, spaudavo medžių lapus, lygino, matavo, apžiūrėjo kamienų rieves ir bandė suskaičiuoti medžio metus ir pan. Grupėje su pedagogais, namuose su tėveliais, iš antrinių žaliavų, nebereikalingų daiktų kūrė, gamino puošmenas, kuriomis spalio 20 d. smagiai šurmuliuodami  papuošė įstaigos kiemo medžius savo grupių aikštelėse. Papuošti medžiai ir medžių puošybos akimirkos buvo užfiksuotos nuotraukose, kurios patalpintos įstaigos tinklalapyje www.zibute.lt.

2022-10-18/25/27. 3 išvykos į Nacionalinį saugomų teritorijų lankytojų centrą, temos: „Drugelio gyvenimo ciklas arba kodėl reikia saugoti drugius?“ ir „Pažink Lietuvos medžius“. 3 val. Dalyvių skaičius: 125. Edukacijų metu vaikai sužinojo kaip drugiai vystosi, kuo maitinasi, kur gyvena, ką veikia skirtingais metų laikais, suprato jų svarbą gamtai ir žmogui bei kodėl jie yra saugomi. Įtvirtino turėtas žinias apie vabzdžius, galėjo paliesti, pauostyti, palaikyti širšių lizdą, gyvalazdę, kartu su edukatoriumi skaičiavo vabzdžių kojas, sužinojo kiek akių turi voras ir musė, kuo jie svarbūs gamtai. Mokėsi pažinti Lietuvos medžius ir miškų įvairovę Lietuvoje. Susipažino su botaniniais ir genetiniais draustiniais. Sužinojo, kuriuose regionuose plyti didžiausios ir gūdžiausios Lietuvos girios ir kur auga patys aukščiausi bei seniausi Lietuvos medžiai galiūnai. Susipažino su geriamo vandens savybėmis, jo ištekliais. Išvykstamosios edukacijos padėjo ne tik plėtoti vaikų žinias aplinkosauginėmis temomis, tačiau ir ugdydavo saugaus elgesio įgūdžius, nes prieš kiekvieną išvyką vaikai išklausydavo instruktažą apie saugų elgesį transporto priemonėje, išlipus iš jos, diskutuodavo apie taršias ir mažiau taršias transporto priemones, aiškinosi, kuo reikėtų keliauti, kad neterštum gamtos.

2022-10-26. Pamokėlės vaikams „Rasakila“. Trukmė: 3 val. Dalyvių skaičius: 42. Vaikai stebėjimų ir diskusijų metu sužinojo, kad rasakila būna skirtingų rūšių, kad gali užaugti iš sėklos arba iš kero, kad skirtingo dydžio lape sutelpa skirtingas kiekis lašų. Sužinojo apie gydomąsias savybes, naudą žmogui. Informacinių lentelių dėka vaikai ir tėvai sužinojo, kad šiais metais rasakila  yra žaliojo Vilniaus augalas. Veiklų metu vaikai aktyviai įsitraukė į procesą, matavo, skaičiavo, lygino rasakilos lapus su kitų augalų lapais. Tyrinėjo augalą tiek kieme prie lysvių, tiek grupėje parsinešę keletą jos lapelių. Jautėsi tikri mokslininkai atidžiai pagal gebėjimus žymėdamiesi duomenis užrašų knygelėse. Pasiskirstę grupelėmis vieni su pipetėmis surinkinėjo lašus nuo lapų, o kiti juos gamino lašindami vandenį ant lapų. Veikla padėjo vaikams ne tik įgyti žinių, bet ir ugdė bendradarbiavimo gebėjimus, mokė palaukti savo eilės, išklausyti draugą ir kitų svarbių socialinių įgūdžių.

2022-10-27. 1 aplinkosauginė edukacija įstaigoje apie vabzdžius. 2 val. Dalyvių skaičius: 125. Gamtininkas Gediminas Petkus pasakojo vaikams apie vabzdžius. Edukacijos metu vaikai kartu su lektoriumi aptarinėjo ekrane demonstruojamas vabzdžių nuotraukas, aiškinosi jų panašumus ir skirtumus, skaičiavo akis ir kojas, svarstė, kodėl vorui reikia tiek akių. Sužinojo, kad raudonos spalvos milteliai gaminami tik iš tam tikro vabalo lervų. Vaikus ypatingai sudomino galimybė palaikyti ant rankų gyvalazdę, širšių lizdo, kurio kai kurie vaikai dar nebuvo matę. Edukacijos metu lektorius gražiai įtraukė ir priminė vaikams kieme pakabintą tentą „Vabzdžiai“. Klausė kiek jų vaikai jau gali išvardinti, stebint skaidres vaikai turėjo pasakyti yra toks vabzdys tente ar ne. Pedagogai pastebėjo, kad po edukacijos kurį laiką vaikai labiau buvo susidomėję vabzdžiais, stoviniuodavo prie jų viešbučių, diskutuodavo sustoję prie tento ir bandydavo prisiminti ar apie tokį vabzdį jiems pasakojo Gediminas. Pedagogams tai buvo puiki proga užtvirtinti įgytas žinias.

2022-11-22. Edukacija „Švarus vanduo“. 1 išvyka į edukacijų centrą „100 zuikių“. 2 val. Dalyvių skaičius: 125. Renginio metu priešmokyklinės grupės Jos vaikai susipažino su geriamo vandens savybėmis, jo ištekliais. Mokėsi apie skirtingus vandens valymo būdus, patys pabandė pagaminti vandens filtrus, siekdami perprasti kaip pavyksta išvalyti nešvarų vandenį.

Konkursai, parodos

 2022-10-20. Virtuali viktorina medžio dienai paminėti „Žalieji milžinai“. 1 viktorina. Trukmė: 1 val. 30 min. Dalyvių skaičius: 40 dalyvių iš skirtingų Lietuvos miestų ugdymo įstaigų „Žibutė“, atstovas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Parengtos padėkos renginio dalyviams. Išsiųsti prizai paruošti organizatorių ir dovanos nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus. Renginio metu buvo įtvirtintos priešmokyklinio amžiaus vaikų žinios apie medžius, jų reikšmę gamtai ir žmogui. Renginio metu viktorinos dalyvius pasveikino Vilniaus miesto savivaldybės ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė, kuri padėkojo vaikams už draugiškumą gamtai, pedagogams už jų profesionalų darbą ir organizatoriams už puikius ir prasmingus aplinkosauginius renginius, palinkėjo visiems sėkmės, smagiai dalyvauti viktorinoje. Vaikai viktorinos metu smagiai atsakinėjo į klausimus, minė mįsles ir atliko kūrybinę užduotį – iš gamtinės medžiagos sukūrė medį. Vaikai demonstravo puikias žinias, buvo atsipalaidavę, džiaugėsi galėdami bendrauti su kitų įstaigų „Žibutė“ vaikais virtualiai. Viktorinoje nugalėjo draugystė, žinios ir ryžtas saugoti medžius. Lai tokios aplinkai draugiškos nuostatos išlieka vaikų širdelėse. Padėka pedagogams, renginio organizatoriams. Visoms komandoms gavo dovanų nuo Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosaugininkų – žaidimą  „Mažasis gamtos ateities ekspertas“. Apie renginį: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-darzelio-lopselio-zibute-bendruomene-praveria-gamtos-namu-duris/.

2022-10-11 – 11-08. Kūrybinių darbų paroda „Kiškio sermėgėlė“.  Paroda eksponuota dvi savaites. Kūrybinių darbų nuotraukų skaičius – 30, 25 dalyviai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės buvo paskatintos domėtis augalu rasakila, jo paplitimo įvairove Lietuvoje, nauda žmogui, edukacijai – atrandant įvairius būdus ir formas panaudoti augalą ugdomajame procese. Kūrybinių darbų parodoje dalyvavę pedagogai dalinosi nuotraukomis, kuriose užfiksuotas ne tik galutinis rezultatas, bet ir kaip vaikai įsitraukia į veiklas, kaip jie sudominami stebėti rasakilas. Kadangi į kūrybinių darbų parodą darbai skrido iš visos šalies įstaigų, pavyko ištransliuoti žinią, jog rasakila šių metų žaliojo Vilniaus augalas, taip parodant jog Vilniaus gyventojai nėra abejingi gamtai ir nori pažinti ir saugoti kiekvieną augalą augantį Vilniaus mieste.

Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir atnaujinimas

2022-06-10. Augalų sodinimas žaliojoje edukacinėje erdvėje. Pasodintos trys budlėjos, du ginkmedžiai ir parengti jų aprašymai, metodikos edukacijai. 2 val. 30 dalyvių. Trijose pakeltose lysvėse pasodinus budlėjas šiltuoju metų laiku pedagogai pasivaikščiojimų metu sistemingai inicijuodavo drugelių stebėjimą sudarydami vaikams galimybes pamatyti jų įvairovę, atrasti panašumus ir skirtumus. Apžiūrinėdami ginkmedžius vaikai susiejo jų lapų formą su drugelių sparnų forma.

2022-09-08. Atnaujinti 6 vabzdžių viešbutukai. Įrengti keturi tentai „Plunksnuoti kaimynai“, „Žalioji abėcėlė“, „Lietuvoje gyvenantys vabzdžiai“ (2) įstaigos kiemo teritorijoje. 2 val. 30 dalyvių. Įsigijus tentus buvo organizuojamos pamokėlės, kurių metu vaikai susipažino, apžiūrėjo įsigytas priemones. Sužinojo įdomios ir naudingos informacijos apie augalus, vabzdžius, paukščius. Naudodamiesi pedagogo ir tėvelių mobiliais telefonais nuskenavę QR kodą galėjo pasiklausyti paukščių balsų. Įsigyta edukacijai priemonių: medinis edukacinis atliekų rūšiavimo žaidimas, dėlionės „Atrask gyvūną“, „Gyvūnų šeimynėlė“, „Kuo minta gyvūnai“, „Pievelėje“, žaidimai: „Kirmėliūkščiai“, „Skruzdėlynas“, „Voveriukai“, „Zoologijos sode“, loto „Pasaulis“.

Lietuvos ugdymo įstaigos „Žibutė“,  prisijungė prie inicijuotų parodų, dalyvavo virtualioje viktorinoje medžio dienai paminėti. Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“ įsitraukė į inicijuotas veiklas, dalyvavo seminare ir dalijosi gerąja patirtimi gamtamoksline aplinkosaugine kryptimi.

Ugdant vaikus svarbu kuo anksčiau juos sudominti gamtotyra, skatinti norą pažinti, atrasti, ugdyti praktinės veiklos įgūdžius. Projekto metu ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdėsi pažintinius, tyrinėjimo, kūrybinius gebėjimus, savarankiškumą, formavosi emocinį santykį su pasauliu ir supančia gamta. Kiekvieno ugdytojo pareiga ugdyti vaikų nevartotojišką požiūrį į gamtą, pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją, rūpestį ne tik dėl savo, bet ir savo šalies visos Žemės ateities. Projekto veiklos praturtino edukacines įstaigos erdves sudarant vaikams veikti įdomiai, įtraukiančiai ir aktyviai per patirtį pažįstant artimiausią juos supančią gamtą.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris