Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ žaliosios edukacinės aplinkos

Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ kiemas skendi žalumoje. Įstaigos lauko teritorijoje driekiasi ekologinis takas, kuris skirtas vaikų ekologiniam ir aplinkosauginiam ugdymuisi. Take numatyta 13 stotelių, kuriose vaikams siūloma vis nauja veikla, parengti veiklų jose aprašai. Teritorijoje žydi vaistiniai augalai, daržovių lysvėse puikuojasi vaikų užaugintas derlius, o akmenų sodelyje vaikai gali pasijusti kaip kalnuose. Visos edukacinės erdvės pritaikytos vaikų pažintiniams gebėjimams ugdytis: atrasti, pažinti, tyrinėti, auginti, suprasti, pajusti, daryti išvadas. Visais metų laikais vaikai turi ką veikti įstaigos lauko erdvėse.

Įstaigos bendruomenė rūpinasi ir atliekų tvarkymu – atliekos rūšiuojamos, kompostuojamos. Daug dėmesio skiriama išteklių tausojimui, antriniam daiktų naudojimui. Tuo tikslu kūrybinių užsiėmimų metu vaikai iš antrinių žaliavų gamina naujus daiktus, žaidimus, dovanėles. Tradicinių švenčių metu organizuojamos šių aplinkai draugiškų gaminių parodos.

Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja aplinkai draugiškuose projektuose. Pastaruoju metu vykdomas „Atvirų techninių dirbtuvių projektas“, vyko diena be automobilio, dažnos sporto varžybos. Yra susibūrusi ekologinė metodinė komanda, kurios pagrindinis siekis sudaryti sąlygas ekologinės kultūros ugdymuisi ir per vaikus atkreipti tėvų dėmesį į ekologines problemas. Šios metodinės grupės iniciatyva įstaigos bendruomenė dalyvauja respublikiniuose projektuose „Žalieji stebuklai“, „Žaliasis virusas“, akcijose „Vitaminizuotas“, „Kamštelių vajus“ ir kt. Taip pat aktyviai veikia Etnokultūros, Sporto ir sveikatos stiprinimo, Saugaus eismo metodinės komandos.

Lopšelio-darželio bendruomenė prisitaikydama prie aplinkos iššūkių, ieškodama, inicijuodama įvairias idėjas ir jas įgyvendindama, siekia užtikrinti kiekvieno vaiko unikalumą ir svarbą čia ir dabar.

Aplinkos apsaugos poskyris