Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ bendruomenė įgyvendino 2022 metų aplinkosauginio švietimo projektą 3 elementai „Žvangučio sode“

2022 metais Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ bendruomenė vykdė Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą 3 elementai „Žvangučio sode“.  Vykdant projekto veiklas buvo plėtojama ir turtinama įstaigos lauko žalioji edukacinė erdvė, kurioje darželio bendruomenei ir partneriams sudarytos sąlygos tyrinėti, stebėti, atrasti, sodinti medelius, krūmus, auginti ekologiškus vaisius, daržoves ir vaistines žoleles, prieskonius, aktyviai veikti.

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginio švietimo renginiai

2022-06-15 – 2022-10-30. Medelių, krūmų sodinimas ir priežiūra. Sodinimas ir vėlesnė jų priežiūra vyko kiekvieną savaitę po 3 dienas po 1 val., viso – 58 val. Sodinta iš projekto lėšų įsigyti bei darželio bendruomenės dovanoti medžiai ir gėlės. Įsigyta ir pasodinta: hiacintai, kardeliai, montbretės, rasakila, paprastoji baltagalvė, rugiagėlė, aguonos, čiobrelis, bijūnai, raganės, apyniai, daržovių, prieskonių sodinukai ir kita, medžiai: ąžuolas, ginkmedis, rojaus obelis. Dalyvavo 120 darželio ugdytinių ir 20 socialinio partnerio ugdytiniai 3 dienas per savaitę po 20 min. Vyko tyrinėjimai, eksperimentavimai, meninė veikla. Puoselėtos ir gražintos įstaigos lauko erdvės.

2022-09-30. Vilniaus saugaus miesto centro užsiėmimuose dalyvavo 2 grupių ugdytiniai, 45 vaikai, trukmė po 35 min. Vaikai buvo supažindinti su saugiu elgesiu gamtoje ir aplinkosauga. Sužinojo kas yra tarša ir sveikatai saugi aplinka, kaip teršiama aplinka, kas yra šiukšlės ir sąvartynai, apie rūšiavimo reikalingumą, vartojimo kultūros ugdymą. Apie gerus, blogus, žalingus įpročius. Vyko pokalbis apie vaikų tarpusavio bendravimo ypatumus ir asmeninės elgesio kultūros ugdymą. Daug sužinojo apie saugaus elgesio ypatumus žaidžiant: kieme, namuose, gamtoje.

2022-09-14, 2022-10-06/13. 3 išvykos į Valdovų rūmų sodą (NM LDK valdovų rūmai), Sereikiškių parko Bernardinų sodas. 2022 m. rugsėjo 14 d., 2022 m. spalio 6 d., 2022 m. spalio 13 d. vaikai vyko į edukacines  ekskursijas, kuriose buvo supažindinami su miesto urbanistika, žaliosiomis erdvėmis, skatinamas jų fizinis aktyvumas, įtvirtinama saugaus elgesio gamtoje ir kelyje taisyklės. Vaikai stebėjo, tyrinėjo augalus, vandens savybes, oro tarša (padidinamuoju stiklu, planšetėmis, mikroskopu, oro taršos matuokliu ir kita), stebėjimus fiksavo savo užrašuose, planšetėje.

2022-09-27/28. Nacionalinis Saugomų teritorijų lankytojų centras. Edukacijoje dalyvavo 33 pedagogai, ikimokyklinio ugdymo padėjėjai ir švietimo specialistai, dirbantys su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais). Nacionaliniame Saugomų teritorijų lankytojų centre pedagogai, ikimokyklinio ugdymo padėjėjai ir švietimo specialistai, susipažino su centro pateikta informacija, sužinojo daug apie saugomas teritorijas, jų gamtos ir kultūros paveldą, domėjosi savo gimtos vietos gamtos paveldu, aptarė kaip šias žinias perteikti savo ugdytiniams, kokius gebėjimus padėti jiems ugdytis. Pažintinė teminė edukacija bendruomenei, paskatino perteikti ugdytiniams informaciją apie Lietuvos saugomas teritorijas.

Konferencija

2022.10.27. Konferencija „Aplinkosauginė veikla artimiausioje vaiko aplinkoje 2022“. Dalyvavo 69 pedagogai. Pristatyta 10 pranešimų. Kvietimas: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/kvietimas-dalyvauti-respublikineje-pedagogu-teorineje-praktineje-konferencijoje-aplinkosaugine-veikla-artimiausioje-vaiko-aplinkoje/. Informacija apie konferenciją skelbiama internetiniuose puslapiuose: https://musudarzelis.comwww.vilnius-zvangutis.lt; https://aplinka.vilnius.lt/vaiku-gamtamokslinio-ugdymo-patirtimi-pedagogai-dalijosi-konferencijoje-aplinkosaugine-veikla-artimiausioje-vaiko-aplinkoje/Konferencijos-nuostatai-2021.10.27

Konkursai, parodos

2022-06-14 – 2022-09-08. Aplinkosauginis muzikinis konkursas „Kupolė dainų – mus ainių“, ugdytiniai apdainavo augalijos (gėlės, žolės, medžiai) objektus, atrinktus iš lietuvių liaudies lobyno. Virtualioje aplinkoje dalyvavo metodinis ratelis „Aidas“, 5 darželių ugdytiniai.

2022-09. Kraštovaizdžio fotografijos konkursas „Kraštotyros ekspedicija“.  Dalyvavo 6 darželių ugdytiniai ir jų tėvai/globėjai. Stebėjo Lietuvos kraštovaizdį, atrado ir fiksavo Lietuvos krašto orų permainas, vandens telkinius, augmeniją. Virtuali aplinka darželio bendruomenė ir metodinis ratelis „Aidas“.

2022-10-28 iki 2022-11-18. Kraštovaizdžio fotografijos paroda „Kraštotyros ekspedicija“. Atrinkta 10 nuotraukų – prizininkių. Geriausi darbai eksponuoti Vilniaus miesto savivaldybės CB Kalvarijų bibliotekoje.

Edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas

Trijų elementų pažinimo stotelių įkūrimas ir ženklinimas. Įrengtos 3 pažintinės stotelės. Dalyvavo 120 darželio ugdytinių ir 20 socialinio partnerio ugdytiniai 3 dienas per savaitę po 20 min.,  viso 18 veiklų, jų trukmė 31 val.

Stotelėje „Žemė“ vyko veiklos, stebėjimai, priežiūra aromatinių, vaistinių augalų, ekologinių daržovių sklypeliuose, stebėjimai slieko terariume, komposte. Vyko stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai ir atradimai su mikroskopu, padidinamuoju stiklu. Stebėjimus vaikai fiksavo savo užrašuose (priemonės įsigytos projekto lėšomis).

Stotelė „Vanduo“ – buvo vykdomi stebėjimai ir eksperimentai su vandeniu, tyrinėjama vandens savybės, vyko pokalbiai apie jo nauda žmogui, gamtai. Vaikai tyrinėjo mikroskopu, darė bandymus, nustatant vandens taršos priežastis, eksperimentavimas su geriamuoju, telkinio ir lietaus vandeniu. Fiksavimo savo užrašuose. Iš projekto lėšų įsigytas magnetinis modelis „Vandens ciklas“, vandens tyrimo lapeliai.

Stotelė „Oras“ – orų permainos ir kokybė: temperatūra, krituliai, vėjas, tarša. Stebėjimas orų permainų, oro taršos matavimas matuokliu (priemonė įsigyta projekto lėšomis), temperatūrą termometru, kryptį vėjarodžiu, žiūronais dangų, domėjosi oro monitoringo duomenimis OKT stotyse (ypač Žirmūnų). Fiksavo oro-deguonies rodiklius savo užrašuose.

Edukacinių erdvių informacinės sistemos turtinimas ir naujinimas. Atnaujintos 25 informacinės lentelės, pagaminta 10 naujų informacinių  lentelių pažintinėms stotelėms apie auginamus augalus, medžius, gėles. Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis

Dirvožemis_Sliekai Oras Vanduo

Metodinės medžiagos rengimas

Metodinės-mokomosios medžiagos apie žaliosios erdvės ir 3 elementų pažintines edukacijas (stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentavimai, meninė veikla ir kita) išleidimas bei informacinių leidinių apie augalų priežiūrą sukūrimas ir leidimas – „Žvangučio sodas“ II dalis. Tai aplinkosauginio ugdymosi(si) mokomoji-metodinė medžiaga: pažinimo stotelės, gamtotyros temos, idėjos, tyrinėjimai, užduotys, žaidimai. Išleistos 6 knygos (40 psl. leidinys finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos projekto rėmimo lėšų). 3 leidinukai (A4-lapas) apie naujai pasodintus augalus: rasakila, ąžuolą, ginkmedį (patalpinta internetiniame puslapyje www.vilnius-zvangutis.lt).

Sukurtos žaliosios edukacinės erdvės paskatino darželio bendruomenės ir partnerių aplinkosauginę veikseną: stebėjo gyvąją gamtą, reiškinius, tyrinėjo, suprato ir suvokė naujus faktus, idėjas, lygino ir patyrė kūrybinio pažinimo džiaugsmą bei savo atradimais dalijosi su kitais. Tyrinėdami ir būdami šioje  aplinkoje, stebėjo oro permainas, vandenį, žemę, augančius augalus įvairiu metų laiku, bandė, tyrinėjo, švarino ir gražino aplinką; stengėsi suvokti pozityvią ekologinių reiškinių svarbą; susitikimuose su bendraamžiais formavosi bendros aplinkosauginės vertybės. Parengta metodinė medžiaga padėjo formuoti palankaus aplinkai elgesio nuostatas, gamtojautą bei elementarius aplinkotyros įgūdžius. Projektas sutelkė bendruomenės narius, skatino skleisti bendras aplinkosaugines vertybes, kelti aplinkosauginę kultūrą. Sudarytos sąlygos vaikų gebėjimų ugdymuisi, pasitelkiant artimiausią gyvąją gamtą: įgijo aplinkosaugines vertybes, tobulėjo socialiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, vaikai tyrinėjo, eksperimentavo, kūrė, sistemino bei pristatė savo patyrimus draugams, tėvams/globėjams.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris