Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“ dalyvauja Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurso vertinimo komisijos nariai lankėsi Vilniaus lopšelyje-darželyje „Coliukė“ ir susipažino su darželio lauko aplinkoje sukurtomis ir vaikų ugdymui naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis. Įstaigos bendruomenė šiame konkurse dalyvauja jau ne pirmą kartą – 2019 metais užimta trečioji vieta. 2020 metais įstaiga tapo akcijos „Gamtos herojai“ nominantais – gamtai draugiška ugdymo įstaiga. Komisijos nariai domėjosi kas gi sukurta naujo, kokios veiklos skirtos vaikų gamtamoksliniam ugdymui, kokios inovacijos įgyvendintos.

Lopšelio-darželio teritorija skendi žalumoje – joje auga per 70 sumedėjusių augalų rūšių (medžiai, krūmai, vaiskrūmiai), dera obuoliai ir riešutai, žydi gėlės, žaliuoja edukacinės pievelės, darže dera gausus daržovių derlius, dydžiu stebina moliūgai. Augalų pažintiniame take informacija apie augalus pateikiama naudojant QR kodus. Net ir nuvirtęs senas medis tapo originaliu objektu, vabzdžių ir kitų smulkių gyvūnų namais. Galingas riešutmedis vasarą teikia pavėsį, o rudenį subrandina gausų riešutų derlių. Daug džiaugsmo vaikams teikia gyvūnai. Čia net ir vištos turi savo namus.

Teritorijoje sukurta per 10 edukacinių erdvių, kai kurios jų turi labai originalius pavadinimus: „Vištų pliažas“, „Šuniuko gyvenvietė“, „Teletabių kalneliai su tuneliu“, „Ritmo takas“, „Vabzdžių namai“, „Lauko virtuvė“, „Stalo tenisas“, „Lauko terasos“, sensorinis takas „Pėdučių džiaugsmas“. Teritorija didelė, joje orientuotis padeda spalvingi žemėlapiai. Yra erdvės skirtos sportui, žaidimams, muzikai, arbatos gėrimui, aplinkos tyrimams. Vaikų atliekų tvarkymo įgūdžiai ugdomi supažindinant su žaliųjų atliekų kompostavimu (yra kompostavimo aikštelė ir bioreaktorius). Vaikai su pedagogais kūrybingai iš senų priemonių kuria naujas. Bendruomenė parengė ir įgyvendino projektą „Pitagoro paslaptys“, kurio metu iš antrinių žaliavų buvo sukurti erdviniai statiniai. Projekte dalyvavo 22 įstaigos, parengtas leidinys „Pitagoro paslaptys“. Sukurti edukaciniai žaidimai „Pagaliukų pedagogika“ ir „Prieš išmesdamas, pagalvoju“, kuriuos vaikai greit pamėgo. 50 procentų ugdymo veiklų vyksta lauko erdvėse.

Įstaigos bendruomenė dalyvauja tarptautiniame projekte „New garden in Little Ladybug“. Aplinkai draugiškos nuostatos formuojamos vykdant veiklas: „Draugiškas gamtai ir gyvūnams“, „Prieš išmesdamas – pagalvoju“, „Kas pasidalina, tas laimi“, „Daugiau yra mažiau“ ir kt. Pedagogai dosniai dalijasi žaliųjų edukacinių erdvių ir vaikų gamtamokslinio ugdymo klausimais konferencijose, seminaruose.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Dalyvauti konkurse buvo kviestos visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Antrame konkurso etape dalyvauja 14 švietimo įstaigų, naudojančių vaikų ugdymo procese žaliąsias edukacines erdves. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris