Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ dalyvauja 2022 metų Nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ bendruomenė kuria ir naudoja edukacines erdves įstaigos patalpose ir kieme. Didelis dėmesys yra skiriamas STEAM ugdymui. Įvairiose lauko erdvėse vaikai augina ir tiria augalus: šiltnamio augalai, mokomieji daržai, vaistažolių ir prieskonių lysvės, etnografinis Jurginų  darželis, obelų alėja, stikliniai stendai, skirti augalų  augimo stebėjimui. Įrengta aikštelė kurioje pagal veiklos temas, metų laikus, šventes, ugdytiniai turi galimybę atlikti bandymus, eksperimentus, konkrečias užduotis, rengti šventes. Aplinkos tyrimams skirta: Saulės laikrodis, meteorologinė stotelė, skruzdėlynas, pačių pedagogų sukurtos STEM sienelės eksperimentams su vandeniu. Menams skirtos piešimo, muzikos erdvės. Mokomasi konstruoti: sukurta Gedimino pilis, Rubiko kubo principu reikia sudėlioti televizijos bokštą ir Vilniaus Katedros varpinę. Įvairioms veikloms, parodoms skirta erdvė – kupolas. Visose erdvėse informacija teikiama etiketėse, stenduose. Naudojami QR kodai. Vaikų judumui skirta sporto aikštelė.

Vidaus patalpose keramikos ir robotikos kabinetai. Vidaus erdvėse daug interaktyvių metodų taikoma: interaktyvios grindys salėje, interaktyvūs kubai ir dideli šviečiantys LED kamuoliai. Robotikos veiklos ugdo modernias vaikų kompetencijas, naudojant pažangiausias šiuolaikines priemones – edukacinius robotus, LEGO Education ugdymo priemones.  Šiuo metu darželyje robotika vienija mažuosius išradėjus, jų tėvelius, – būsimų sumanių piliečių, būsiančių integrali dalis sumanios visuomenės, turinčios visas reikalingas XXI a. kompetencijas: darbas komandoje, socialiniai įgūdžiai, problemų identifikavimas ir sprendimas, programavimas, kritinis mąstymas, kurios, kartu su polinkiu mokytis, atrasti ir tirti, suformuoja modernaus ateities žmogaus profilį. Vaikai mokosi kurti, konstruoti.

Vaikams labai patinka konstruoti, tapti jaunaisiais inžinieriais. Šioje veikloje LEGO robotika integruojama į dailės, menų erdves. Inžinerija šioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje integruojama į patyrimines veiklas. Vaikams labai patinka tai, kad jie gali spręsti realias pasaulio problemas. Pavyzdžiui, aiškinasi, kaip sukurti automobilį, kuris išvengtų avarijų ir pagaminti tokį naudojant linijų jutiklius. Vaikai konstruoja įvairiausius tiltus. Konstrukcijų dalis pasigamina iš popieriaus atliekų. Vaikams ši veikla ne tik įdomi, tačiau ir suteikia puikių emocijų. Plačiai, profesionaliai ir emocingai savo veiklą pristatė Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ IT specialistas, STEAM laboratorijos vedėjas, tarptautinio projekto „CREATEskills social learning for STEM in Early Childhood Education“ ekspertas Leonas Kleniauskas. Net konkurso vertinimo komisijos narius sugundė išbandyti kelis interaktyvius žaidimus. Buvo nuostabu. Tik mintyse kirbėjo klausimas – o ką tie vaikai veiks mokykloje, jeigu tokių erdvių ten nebus?

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ jungiasi į tarptautinį tinklą STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika), siekia mokykloje populiarinti robotiką, inžineriją, menus, technologijas ir matematinių vaizdinių formavimą. Neformalaus (darželio) ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų sritis: gamtos pažinimą ir tyrinėjimą (stebėjimą, eksperimentus, bandymus, kūrybinė veikla su gamtine medžiaga). Tyrinėjimo metu vaikai tampa aktyviais dalyviais. Jie susikaupia, bando kritiškai mąstyti, kantriai išlaukti bandymo pabaigos. Tai suteikia galimybių kūrybiškai tyrinėti ir kurti. Plėtojamos veiklos: inžinerija (konstravimas); technologijos (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, įrangos sprendimai, 3D modeliavimas); matematinių vaizdinių formavimas.

Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja respublikiniuose projektuose: ,,Sveikata visus metus“, ,,Mažieji olimpiečiai“,  „Aktyvi mokykla“, ,,Darni mokykla“ ir kt.