Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Mažasis gamtininkas ir laiko ratas“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ vykdė projektą „Mažasis gamtininkas ir laiko ratas“. Vykdytojai kūrė ir kūrybingai naudojo vaikų ugdymui(si) žaliąsias edukacines erdves, organizavo aplinkosauginius renginius, rengė metodinę medžiagą. Projektas buvo naudingas visai bendruomenei: pedagogų bendruomenę sutelkė bendrai veiklai ir motyvavo stiprinti vaikų gamtamokslinį ugdymą gamtoje; suaktyvino tėvų dalyvavimą įstaigos veikloje;  planingai vykdyta tikslinga vaikų veikla lauke ugdantis aplinkosauginę kompetenciją; padėjo bendruomenei suvokti plėtojamo vaikų ugdymo netradicinėse žaliosiose edukacinėse aplinkose svarbą ir prasmę; įstaigos žaliosios erdvės praturtintos naujomis edukacijai skirtomis priemonėmis, kurių dėka gamtamokslinis vaikų ugdymas tampa įdomesnis ir įvairesnis. Aplinkosauginiai renginiai organizuoti įstaigos, Vilniaus miesto ir visos šalies mastu. Tai skatino dalijimąsi gerąja vaikų aplinkosauginio ugdymo patirtimi. Pradėta nauja veikla – mentorystė kuriant žaliąsias edukacines aplinkas. Užsimezgė glaudus bendradarbiavimas su Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomene. Šios mokyklos teritorijoje „Justinuko“ pedagogės padėjo įkurti daržo edukacinę erdvę, konsultavo priemonių įsigijimo klausimais ir organizavo bendrus renginius. Įstaigoje įrengta žaliąja edukacine erdve „Saulės laikrodis“ gali naudotis kitų mokyklų ugdytiniai. Tuo būdu plėtojama įstaigos bendruomenės aplinkosauginė komunikacija, tobulinamas aplinkosauginis raštingumas.

Informacija apie projekto veiklas:  Mažasis gamtininkas ir laiko ratas

Projektų vykdytojų sukurta informacinė, metodinė medžiaga:

Daržas. Metodinė medžiaga (planai)            Geri darbai gamtai_Metodinis leidinys

Saulės laikrodis_Metodinė medžiaga (planai)                      Žaliasis vazonėlis

Konferencijos programa                                                             Parodos nuostatai

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: [email protected] 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris