Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Žalioji Mažylio kelionė“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ vykdė projektą. „Žalioji Mažylio kelionė“. Projekto „Žalioji Mažylio kelionė“ metu darželio lauko aplinkoje buvo atnaujintos ir naujai įkurtos septynios žaliosios erdvės, sukurti metodiniai veiklų aprašai vaikų veikloms jose, siekiant nuosekliai ugdyti vaikų ekologinį aplinkosauginį sąmoningumą ir formuoti visos darželio bendruomenės gamtamokslines nuostatas. Organizuojant veiklas bendradarbiauta su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, dalintasi patirtimi. Organizuotų iniciatyvų, akcijų, parodų gausa leido įtraukti į projektines veiklas ne tik dalyvius iš Vilniaus miesto, bet ir visos Lietuvos ugdymo įstaigas, skatinti jų veiklą žaliosiose lauko erdvėse. Veiklos padėjo atrasti naujas Vilniaus miesto žaliąsias erdves. Organizuota konferencija paskatino inovatyvių metodų apie veiklas žaliosiose lauko erdvėse sklaidą. Informacija apie projektą internete: 7 (septyni) metodiniai aprašai apie veiklas žaliosiose lauko erdvėse, nuoroda: http://www.mazylis.vilnius.lm.lt/veikla/projektai/zalioji-mazylio-kelione/.

Iniciatyvos nuotraukos, nuoroda: http://www.mazylis.vilnius.lm.lt/2021/06/23/gamtos-taisykles/

Akcijos nuotraukos, nuoroda: http://www.mazylis.vilnius.lm.lt/2021/07/13/zalioji-kelione-po-gamta/

Plačiau apie vykdytą projektą: Žalioji Mažylio kelionė

Projekto vykdytojų parengta medžiaga: Zaliosios gamtos taisykles_NUOSTATAI     Zvalgausi po Vilniu_NUOSTATAI    Darzo istorijos_NUOSTATAI      Žalioji kelionė po gamtą_NUOSTATAI

Svietimos naujienos-STEAM veiklos žaliosiose lauko aplinkose

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris