Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ dalyvauja aplinkosauginiame Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Rugpjūčio 24 dieną konkurso vertinimo komisijos nariai lankėsi Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ ir susipažino su darželio lauko aplinkoje sukurtomis ir vaikų ugdymui naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis. Su darželio direktore Vida Kisieliene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaideliene bendravo gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė (Vilniaus miesto savivaldybės ekologė), dr. Regina Juodkaitė (VU botanikos sodo Vingio skyriaus vedėja), Vilniaus kolegijos docentės dr. Gražina Palaitytė (projekto vadovė) ir dr. Rimantė Kondratienė.

Įstaigos aplinkoje įrengti 7 darželiai, kurių lysvėse auga daržovės, vaistiniai ir aromatiniai augalai, prie medžių ir krūmų eksponuojamos mokomosios lentelės, žydi gėlynai, net Pagranduko gėlių upelį aptikome. Stende ,,Mokausi iš gamtos“ pateikta informacija apie įstaigos teritorijoje augančius medžius, krūmus, kitus augalus, augalų augaviečių žemėlapis. Etnografijos erdvėje galima išbandyti įvairius mūsų senelių ir prosenelių naudotus įrankius.

Kiekvienos grupės vaikai daigina sėklas, sodina daigus, augina ir prižiūri augalus. O jų įvairovė tikrai didelė: prieskoniniai augalai (krapai, čiobreliai, mėtos), daržovės (bulvės, cukinijos, moliūgai, morkos, burokėliai, rūgštynės, pomidorai, paprikos, baklažanai), gėlės (petunijos, serenčiai, monardos, jurginai, rugiagėlės, našlaitės, nasturtės ir kt.). Vyksta patyriminė, pažintinė veikla: vaikai susipažįsta su augalais, mokosi ravėti, laistyti, apkaupti juos, piešia matytus augalus, pasakoja apie juos, ruošia herbariumus, rengia parodas. Grupėse vyksta pokalbiai apie augalų panaudojimo galimybes bei jų savybes. ŽEE įstaigoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o grupėse – mokytojai.

Kūrybiniai vaikų darbai eksponuojami lauko erdvėse.

Gamtos pažinimui įrengta 12 informacinių stendų. Naudojant gamtines medžiagas įrengtas Kneipo takas.

Kieme galima aptikti ir Pagranduko draugų – ežiuką, varlytę, vėžliuką ir kitus. Iš palečių ir nereikalingų medienos gaminių (nenaudojamų sūpynių ir kt.) pagaminti suolai. Atokioje vietoje įrengta atliekų kompostavimo aikštelė. Atliekos kompostuojamos tvarkingai, yra paskirtas atsakingas asmuo. Vyksta pamokėlės, skirtos organinių atliekų kompostavimo naudai paaiškinti.

Įstaigos bendruomenė vykdo įvairius projektus: „Paveikslas iš gamtos“, 2020 m.; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos remiamas aplinkosauginis projektas „Mokausi rūšiuoti“, 2017- 2021 m.; įstaigos bendruomenės projektas „Kamštelių vajus“ 2019-2021 m.; VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų ir Atliekų tvarkymo centro remiamas ir finansuojamas aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“ 2015-2021 m.; įstaigos projektas „Žalioji palangė“, 2021 m.; paroda „Laiškas Žemei“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti, 2021 m.; įstaigos projektas „Namelis paukšteliui“, 2021 m.; ,,Naratyvinio žaidimo“ metodo taikymas, 2020,2021. Organizuoti konkursai ,,Užduotys mažiems ir dideliems“, fotografijų „Žiemos raštai“. Dalyvauta Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų nuotraukų parodoje „Vilniaus langai į gamtą“, 2020 m. spalis. Dalyvauta Vilniaus miesto švietimo įstaigų konkurse-parodoje “Dovanojam paukščiams namus”, 2021 m. balandis. Sukaupta edukacinių erdvių naudojimo vaikų ugdymui(si) patirtimi plačiai dalijamasi konferencijose, seminaruose.

Parengtos metodinės priemonės: metodinis leidinys šalies pedagogams, tėvams ,,Užduotys mažiems ir dideliems“, 2021; lankstinukas ,,Mylėk gamtą“; „Gamtos kodeksas“; Edukacinių žaidimų apie gamtą rinkinys; „Patyriminis mini darželių aplankas“.

2020 m. rugsėjo mėn. buvo pakoreguotas įstaigos strateginis planas ir bendruomenės pritarimu pasirinkta etninė, gamatamokslinė kryptis. Gamtamoksliniame švietime dalyvauja visa bendruomenė.

Kuriant edukacines erdves dalyvauja visa bendruomenė (tėvai, mokytojai, vaikai), numatoma planinga veikla: vietos esamos situacijos tyrimas, erdvės elementų naudojimo galimybės – bendruomenės nuomonės išsiaiškinimas; erdvių plano sudarymas ir aptarimas su bendruomene; edukacinių erdvių kūrimas. Edukacinėse erdvėse vyksta įvairios veiklos grupėse ir individualiai. Edukacinės erdvės yra matomos ir gyventojams: jie turi galimybę susipažinti su edukaciniai tentais, darželio želdiniais.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Dalyvauti konkurse buvo kviestos visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Į antrą konkurso etapą pateko 14 švietimo įstaigų, naudojančių vaikų ugdymo procese edukacines erdves. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Aplinkos apsaugos poskyris