Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Mokausi iš gamtos“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ vykdė projektą „Mokausi iš gamtos“. Įstaigos teritorijoje bendruomenė sukūrė visą sistemą mini darželių, kuriuose augino įvairiausias daržoves, vaistinius augalus, gėles. Vaikai sėjo, sodino, prižiūrėjo augalus ir džiaugėsi žiedais, vaisiais, tyrinėjo augalų augimą ir vaisių brendimą. Projekto veiklos paskatino visą bendruomenę geriau pažinti gamtą: vabzdžių, paukščių, augalų ir grybų įvairovę, iš gamtinės medžiagos kurti paveikslus. Projekto tikslas ir uždaviniai pasiekti. Įstaigos žaliosiose edukacinėse erdvėse įrengta 16 tentų, kurie plačiai naudojami vaikų ugdymosi procese. Buvo suteikta žinių apie gamtą ir jos apsaugą bendruomenei bei Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams, padėta žmonėms suvokti gamtos reikšmę žmogaus gyvenime bei sudaryta galimybė ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai saugoti ir gražinti. Buvo didinamas vaikų ir visos Naujamiesčio mikrorajono  bendruomenės ekologinis sąmoningumas. Sustiprėjo bendradarbiavimas su Vilniaus lopšelio-darželio ,,Mažylis“ bendruomene. Bendradarbiavimo sritys: dalijimasis edukaciniais tentais; bendradarbiavimas rengiant šventę ,,Sveikas, rudenėli‘‘ bei dalyvaujant Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Teatras gamtoje“. Publikacijos savaitraštyje „žaliasis pasaulis“ apie vykdomą projektą: Vida Kisielienė. „Pagranduko“ žolynėliai kviečia, https://zpasaulis.lt/pagranduko-zolyneliai-kviecia/ ir Žaliosios erdvės – ugdanti ekspozicija. Kūrybiniai bendruomenės darbai eksponuojami lauko erdvėse, https://zpasaulis.lt/zaliosios-erdves-ugdanti-ekspozicija/

Vilniaus lopšelio-darželio bendruomenė dėkinga Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams už galimybę prisidėti prie Vilniaus miesto aplinkos pažinimo ir gražinimo, gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo skatinimo.

Plačiau apie vykdytą projektą:  Mokausi iš gamtos

Projekto vykdytojų parengta medžiaga:  Edukacinės ekskursijos Vitalija Pačkauskienė     Edukacinių ekskursijų prie tentų aprašymai      Konferencijos programa Teatras gamtoje

2021-06-15 Apie Gamtamokslinį projektą     2021-07-16 Apie Drugelių grupės mini darželius     Rudenėlio šventės scenarijus Sveikas Rudenėli.

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris