Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ įgyvendino 2022 metų aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu medžius ir samanas tyrinėjame kartu“

Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenė jau ne vienerius metus kūrybingai vykdo Vilniaus miesto savivaldybės Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programos projektus. Šių veiklų dėka ugdomas bendruomenės narių ekologinis sąmoningumas, tobulinamas aplinkosauginis raštingumas, sudarytos sąlygos geriau pažinti gamtą ir suprasti joje vykstančius pokyčius, motyvuoja nelikti abejingiems gamtos pokyčiams. 2022 metais įgyvendino projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu medžius ir samanas tyrinėjame kartu“. Projekto metu įkurta naujų edukacinių erdvių, gilintos žinios apie gamtą, sudarytos sąlygos vaikams tobulinti pažinimo, komunikavimo, asmenines, socialines, kūrybines, gamtamokslinę kompetencijas. Jaunojo tyrėjo erdvės praturtintos naujomis priemonėmis ir tyrimų metodikomis.

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginio ugdymo renginiai

Ugdomosios aplinkosauginės veiklos  tikslas – ugdyti bendruomenės narių sąmoningumą, supratimą kodėl reikia tausoti gamtą, jos išteklius, prisidedant prie gamtos išteklių tvaraus naudojimo nuostatų diegimo visuomenėje.

2022-09-26/27. Eigulio Raimundo Eremino vedama edukacija „Pažink šalia augančius medžius“. Šioje edukacinėje veikloje dalyvavo 2 priešmokyklinių grupių vaikai (49 vaikai ir 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogai). Išvykos trukmė: kiekviena grupė po 1 val. Edukacijos metu vaikai susipažino su artimiausioje aplinkoje augančiais medžiais, sužinojo įdomių faktų apie juos, išsiaiškino, kodėl reikia saugoti medžius. Žaidimų metu įtvirtino edukacijos metu įgytas žinias.  Aprašymas.

2022-09-28/29.  Organizuotos edukacinės-pažintinės išvykos vaikams į Pilaitės mikrorajone esantį mišką „Medžių ir samanų draugystė“. Išvykose dalyvavo 5 darželio grupių vaikai (100 vaikų). Pažintinės išvykos į Pilaitės mikrorajono mišką-parką, skirtos samanų, medžių bei kraštovaizdžio pažinimui. Projekto lėšomis įsigyta 40 daugkartinių kuprinių pažintinėms-edukacinėms išvykoms į mišką organizuoti. Kelionių į mišką metu 3 priešmokyklinių grupių vaikai turi galimybę rinkti gamtinę medžiagą į įsigytą „Jaunojo gamtininko“ kuprinę. Grįžę į darželį vaikai tyrinėja surinktą gamtinę medžiagą, ją rūšiuoja, skaičiuoja, lygina, matuoja, sveria. Kiekviena kuprinė yra paženklinta savivaldybės ir darželio logotipu. Logotipo užrašas: Eko projektas „Gamtos pažinimo link…“. Išvyka į mišką.

2022-10/11. Organizuotas respublikinis ekologinis-kūrybinis projektas „Švarus miestas – kūrybiškas vaikas“. Iš viso projekte dalyvavo 29 mokytojai iš 14 Lietuvos ugdymo įstaigų. Tikslas – plėsti vaiko supratimą, jog tai, kokiame mieste mes gyvensime priklauso nuo paties žmogaus, jo požiūrio į tvarų daiktų naudojimą bei gamtos saugojimą ir puoselėjimą. Projekte dalyvaujančios įstaigos organizavo švaros akciją pasirinktoje teritorijoje. Pasivaikščiojimo gamtoje metu, prisirinko gamtinės medžiagos ir pasitelkdami savo kūrybinius sugebėjimus bei fantaziją sukūrė kompozicijas iš gamtinės medžiagos.

Respublikinis _Švarus miestas- kūrybiškas vaikas V-93

Švarus miestas – kūrybiškas vaikas. Rezultatų apibendrinimas

2022-10-15/28. Jaunojo tyrėjo ugdomoji veikla. Lopšelio-darželio „Pilaitukas“ tyrinėjimų laboratorijoje organizuotos 4 edukacinės veiklos „Pažinkime samanas ir medžius“. Dalyvavo 80 darželio vaikų. Edukacinių valandėlių trukmė 2 val., po 30 min. kiekviena pamokėlė. Tikslas – plėsti vaikų supratimą apie gamtą, aktyviai veikiant žaliosiose mokymosi erdvėse, tyrinėjant bei pažįstant aplinką. Įsigytos priemonės jaunojo tyrėjo ugdymui – 1 kišeninių mikroskopų rinkinys, kurį sudaro 6 mikroskopai. Įsigytų kišeninių mikroskopų pagalba vaikai turi galimybę stebėti, tyrinėti mažus gamtos objektus. Mikroskopai taip pat naudojami pažintinių veiklų bei išvykų į gamtą metu. Priemonės skirtos aktyviai vaikų veiklai gamtoje, vaikų noro pažinti bei tyrinėti aplinką skatinimui. Edukacijų metu vaikai plėtė žinias apie samanas ir medžius, jų augimui reikalingas sąlygas, bandė įžvelgti sąsajas tarp samanų ir medžių, aiškinosi kuo samanos ir medžiai naudingi gamtai ir žmogui. Edukacinių pamokėlių akimirkos užfiksuotos nuotraukose.

2022-10-17/19. Edukacija „Samanos ir kerpės“. Organizuotos 3 pažintinės išvykos į Kairėnų botanikos sodą. Išvykose dalyvavo 3 grupių vaikai (70 vaikų). Išvykos skirtos sudominti vaikus gamtotyra, skatinti norą keliauti, pažinti, atrasti bei ugdyti praktinės veiklos įgūdžius. Apžiūrėjo Kairėnų botanikos sode įkurtą samanų ir kerpių kompoziciją. Edukacijos metu sužinojo kokį vaidmenį samanos ir kerpės atlieka gamtoje.

Parodos, konkursai

2022-10. Organizuota bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Draugiškas gamtai medis“, panaudojant gamtinę medžiagą bei antrines žaliavas. Parodos tikslas – ugdyti darželio bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą, kūrybinį mąstymą bei estetinį suvokimą, kuriant gamtai draugiškus eksponatus iš gamtinės medžiagos. Parodos eksponatai – pačių tėvelių bei vaikų sukurti kūrybiniai darbai – medžiai, pagaminti iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų spalio mėnesį buvo eksponuojami lopšelio-darželio „Pilaitukas“ kieme. Šiai parodai darbelius iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų sukūrė 46 šeimos iš 9 lopšelio-darželio „Pilaitukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių. Dalyvaudami kūrybinėje parodoje, bendruomenės nariai dalinosi savo idėjomis, stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, gamindami medžius iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų, stiprino ekologinio sąmoningumo pradmenis. https://online.fliphtml5.com/thfec/cuvr/Nuostatai Parodos.  Draugiškas gamtai medis aprašymas

2022-10-12. Organizuotos Vilniaus miesto priešmokyklinių grupių orientacinės varžybos aplinkosaugine tematika „Aš ir Tu gamtos pažinimo link judame kartu“. Šių varžybų tikslas – tenkinti prigimtinius vaiko judėjimo bei pažinimo poreikius bei sudaryti sąlygas patirti pažinimo ir judėjimo džiaugsmą aktyviai veikiant gamtoje. Dalyvaudamos varžybos komandos stiprino komandinio darbo įgūdžius, įveikė kliūtis bei atliko praktines užduotis, skirtas gamtos pažinimui. Užduočių atlikimui buvo naudojamas lauko kreidinių lentų rinkinys „Medžiai“. Veiklos buvo organizuojamos orientacinio sporto varžybų pagrindu. Varžybos vyko lopšelio-darželio „Pilaitukas“ kieme. Varžybose dalyvavo 4 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos: l-d „Pilaitukas“, l-d „Gilužis“, l-d „Gluosnis“, l-d „Spygliukas“, l-d „Užupiukas“, iš viso 24 vaikai. Orientacinių varžybų planas bei užduotys patalpintos platformoje „Genially“ https://view.genial.ly/6367c5f73da2c30017701641/presentation-animated-chalkboard-presentation. Nuoroda pasidalinta įvairiose internetinėse, pedagogams skirtose svetainėse. Paruoštą metodinę medžiagą pedagogai turi galimybę naudoti planuojant bei įgyvendinant ugdomąsias veiklas. Renginio aprašymasV-85_Orientacinės varžybos nuostatai.

Edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas

2022-06-07.  Gamtos stebėjimų erdvė. Įsigytas lauko kreidinių lentų rinkinys „Medžiai“. Kreidinių lentų rinkinį „Medžiai“ sudaro 3 skirtingų spalvų kreidinės lentos, kurios yra pritvirtintos prie darželio kiemo tvoros. Kreidinių lentų rinkiniu turi galimybę naudotis visi (apie 360) darželio vaikai. Lentos naudojamos įvairių kompetencijų gebėjimų ugdymui: fiksuoti gamtos reiškinius, rašyti „žinutes gamtai“, piešti, užduočių atlikimui, žaidimų ir renginių organizavimui ir kt. Pridedamos veiklų su kreidinėmis lentomis nuotraukos.

 2022-07/11. Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ kieme įkurta inovatyvi edukacinė erdvė „Samanų oazė“. Šios erdvės ribos sudėliotos iš akmenų. „Samanų oazėje“ pasodintos šešių skirtingų rūšių samanos. Edukacinės erdvės „Samanų oazė“ dėka, vaikams yra sudarytos sąlygos tyrinėti artimiausią aplinką bei pažinti joje augančias samanas. Taip pat ši erdvė atveria vaikams įvairesnes galimybes pažinti bei tyrinėti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, ugdyti(s) nuostatą, kad reikia saugoti ir mylėti gamtą. Sudarytos palankios sąlygos visiems bendruomenės nariams (apie 360 vaikų) bei darželio svečiams tyrinėjimo, stebėjimo bei atradimo būdu susipažinti su gamtoje augančiomis samanomis, stebėti „Samanų oazėje“ augančių samanų procesą, pasikeitimus kiekvienu metų laiku. Edukacinėje erdvėje „Samanų oazė“ samanų augimo užtikrinimui įrengta mini laistymo ir drėkinimo sistema (fontanėlis). Viduryje „Samanų oazės“ buvo įmontuotas vandens talpos indas ir plaukiantis fontanas, veikiantis nuo saulės baterijos. Fontanėlis veiks šiltuoju metų laiku. Taip sudarytos sąlygos vaikams patirtinio ugdymosi būdu išsiaiškinti kokių sąlygų reikia samanoms augti. Taip pat ugdomi tvaraus gamtos išteklių naudojimo bei estetinio suvokimo pagrindai. Siekiant plėtoti darželio bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą bei pažintinius gebėjimus, naudojantis kodo nuskaitymo programa (QR kodo skaitytuvas) pagamintos 6 informacinės kortelės apie „Samanų oazėje“ augančias samanas. Informacinių kortelių pagalba vaikai ir kiti bendruomenės nariai turi galimybę susipažinti su 6 skirtingomis Lietuvoje augančiomis samanų rūšimis.

Edukacinė erdvė Samanų oazė. Aprašymas

2022-07/09. Organizuota bendruomenės akcija „Iš akmenukų didelių „Samanų oazę“ kuriame kartu“. Akcijos tikslas – ugdyti darželio bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą bei bendradarbiavimo įgūdžius, sutelkiant bendruomenę žaliosios edukacinės erdvės įkūrimui, panaudojant negyvosios gamtos objektus – akmenis. Akcijos metu bendruomenės narių pastangomis sunešti akmenys buvo panaudoti „Samanų oazės“ įkūrimui. Akcijoje dalyvavo 12 darželio grupių atstovai. Savo akmenukais prie „Samanų oazės“ įkūrimo darželio kieme prisidėjo 37 bendruomenės nariai. Akcijos rezultatų apibendrinimui sukurta elektroninė knyga, kurios nuoroda pasidalinta darželio internetinėje svetainėje https://www.darzelispilaitukas.lt/2022/11/06/edukacine-erdve-samanu-oaze/ .

2022-09-19/23.  Augalų augimo stebėjimo erdvės įkūrimas. Įsigytas ir šalia „Samanų oazės“ įrengtas augalų auginimo modelis, skirtas augalų augimo proceso stebėjimui. Buvo pasodintos 2 rūšių rasakilos. 2023 m. pavasarį augalų auginimo modelyje bus pasėtos rugiagėlės. Augalų auginimo modelio dėka vaikai turi galimybę susipažinti su visomis augalo sudedamosiomis dalimis, stebėti augalo augimo procesą skirtingais metų laikais, gilinti pažintinius gebėjimus apie pievų augalus.

2022-11. Ramybės bei poilsio zonos įkūrimas. Šalia „Samanų oazės“ buvo įrengti 5 keramikiniai suoliukai (2 „sraigutės“ ir 3 „grybukai“). Suoliukų įrengimo tikslas – paskatinti vaikus mėgautis gamtos grožiu bei probleminių klausimų pagalba padėti suvokti sąsajas tarp samanų, augalų ir grybų, sudarytos sąlygos pabūti ramiai, mąstant, stebint aplinką.

2022-11-21. Įstaigos teritorijoje įkurta medinė lauko bibliotekėlė, kurios tikslas populiarinti knygų skaitymą, ugdyti pagarbą knygai ir darželio bendruomenės narių ekologinio sąmoningumo sampratą, skatinti draugišką dalinimąsi knygomis, siekiant gilinti teigiamą bendruomenės požiūrį į atsakingą gamtos išteklių naudojimą. Bibliotekėlė skirta knygoms gamtosaugine bei aplinkosaugine tematika. Paskatintas domėjimasis knygomis, gamtosaugine bei aplinkosaugine tematika. Bibliotekėle turės galimybę naudotis visi (apie 360) darželio vaikai bei jų šeimos. Įsigyta 13 knygų aplinkosaugine bei gamtosaugine tematika.  Bendruomenės nariai paskatinti domėtis knygomis aplinkosaugine tematika.

2022-10-3/24. Bendruomenės akcija „Padovanok knygą lauko bibliotekėlei“, kurios metu bendruomenės nariai buvo skatinami dalintis ir keistis knygomis apie gamtą. Akcijoje dalyvavo 42 darželio šeimos. Pridedami bendruomenės akcijos nuostatai, patvirtinti 2022 m. rugsėjo 19 d. dir. įsakymas Nr. V-86. Padovanotomis knygomis bus nuolat pildoma lauko bibliotekėlė. Akcijos metu ugdytinių tėvai buvo skatinami dalintis jau perskaitytomis knygomis, siekiant skatinti tvarų gamtos išteklių naudojimą.

Akcijos Padovanok knygą lauko bibliotekėlei nuostatai

2022-06/11. Darželio kieme įkurta žalioji edukacinė erdvė „Draugystės parkelis“, kuriuo galės naudotis ne tik visi darželio vaikai (apie 360), bet ir socialinio partnerio – lopšelio-darželio „Gilužis“ ugdytiniai. „Draugystės parkelio“ įkūrimo tikslas – patirtinio ugdymo(si) pagrindu ugdyti aplinkosauginį darželio bendruomenės sąmoningumą, nuostatą, kad medžiai turi didelę reikšmę visuomenės ir žmonijos raidai, kovoja su klimato kaita, maitina mus savo vaisiais, padeda sumažinti triukšmo taršą, pagražina gamtovaizdį, juose gyvena daugybė gyvūnų ir vabzdžių. Naujai įkurtoje žaliojoje edukacinėje erdvėje vaikai turės galimybę patirtinio ugdymosi pagrindu atrasti bei pažinti medžių įvairovę bei susipažinti su jų sandara. Iš projekto lėšų įsigytas 1 lauko tyrinėjimų staliukas. Tyrinėjimų staliuku turi galimybę naudotis visi (apie 360) darželio vaikai. Staliukas naudojamas tyrinėjimams bei eksperimentams gamtoje atlikti. Veikiant prie tyrinėjimų staliuko vaikai turi galimybę stebėti, eksperimentuoti su surinkta gamtine medžiaga, žaisti su dinozaurų kolekcija. Įsigytas „Mažojo dinozaurų pasaulio“ rinkinys – kolekcija, idealiai tinka sukurti priešistorinę dinozaurų temą dėkle. Rinkinį sudaro: dinozaurų pasaulio dėklo kilimėlis, mažojo pasaulio milžiniškų dinozaurų rinkinys, sensorinių fosilijų rinkinys, dinozaurų kaulų rinkinys, dinozaurų kaukolių kopijos, mažojo pasaulio žaidimų urvas, natūralūs upių akmenys ir medžių šaknis. Lauko tyrinėjimų staliuko priedų rinkinio dėka, vaikai skatinami domėtis kokie medžiai augo prieš daugelį metų, kaip evoliucionavo gyvūnai. Priedų rinkinys naudojamas „Draugystės parkelyje“ organizuojamoms edukacinėms veikloms.  Aprašymas.

„Draugystės parkelyje“ įkurta edukacinė priemonė – „Medžio kamieno sandara“. Priemonė skirta medžio kamieno sandaros pažinimui. Vaikai turi galimybę pažinti medžio kamieno sandarą: šerdis, mediena, brazdas, žievė, sužinos kaip nustatyti medžio amžių pagal metinių žiedų skaičių. Pagamintas ir „Draugystės parkelyje“ įkurtas informacinis-edukacinis stendas „Medžio sandara“. Stendo maketavimo, gaminimo bei įrengimo „Draugystės parkelyje darbai vyko“ rugsėjo-spalio mėn. Šio informacinio-edukacinio stendo „Medžio sandara“ tikslas – sudaryti sąlygas bendruomenei susipažinti su medžio dalimis bei jų atliekamomis funkcijomis. Vaikai įdomios ir inovatyvios priemonės pagalba sužino, kad medžiai, krūmai ir žolės turi tokias pat dalis: šaknis, žievė, kamienas (stiebas), vaisius, lapas, šaka, žiedas.

Stendo Medžio sandara maketas 2 pusė

Rugsėjo 26 – spalio 14 d. „Draugystės parkelyje“ iš apskritų medžio atpjovų įrengtas gamtos pažinimo takelis. Keliaujant pažintiniu takeliu, vaikai turi galimybę susipažinti su informaciniais stendais, atlikti gamtos pažinimo užduotis.

2022-09-26/30. Medžių sodinimas. Lopšelio-darželio „Pilaitukas“ kieme įkurtoje edukacinėje erdvėje „Draugystės parkelis“ pasodinti keturi medžiai: ginkmedis, tulpmedis, magnolija ir puošmedis. Sudarytos galimybės įstaigos bendruomenei pažinti pažinti retesnius Lietuvoje auginamus dekoratyvinius medžius, kurių kiekvieno sandara, ekologija, reikšmė gamtai ir žmogui turi turtingą istoriją ir todėl šie augalai yra puiki edukacinė priemonė.

 Leidiniai, metodinės medžiagos rengimas

Elektroninė knyga „Draugiškas gamtai medis“. Bendruomenės kūrybinių darbų parodos „Draugiškas gamtai medis“ apibendrinimui parengta elektroninė knyga „Draugiškas gamtai medis“, nuoroda pasidalinta darželio internetinėje svetainėje  https://www.darzelispilaitukas.lt/2022/11/13/bendruomenes-ekologine-kurybine-paroda-draugiskas-gamtai-medis/

 Elektroninis leidinys „Švarus miestas – kūrybiškas vaikas“. Projekto apibendrinimui parengtas elektroninis metodinis leidinys „Švarus miestas – kūrybiškas vaikas“:  https://online.fliphtml5.com/thfec/ijxx/#.Y4SYIAnobco.gmail. Leidiniu pasidalinta įvairiose, pedagogams skirtose internetinėse svetainėse. Leidinys skirtas kūrybinių idėjų sklaidai, patirties dalijimuisi su kitais šalies pedagogais.

 Filmukas „Medžių ir samanų draugystė“. Darželio žaliojoje teritorijoje įrengtoje tyrinėjimų laboratorijoje nufilmuota edukacinė pamokėlė „Medžių ir samanų draugystė“. Pamokėlė patalpinta YouTube kanale (pamokėlės nuoroda pasidalinta pedagogams skirtose internetinėse svetainėse). Pamokėlės tikslas – dalintis gerąja darbo patirtimi bei veiklų idėjomis su kitais šalies pedagogais.

Parengtas lankstinukas tėvams ir pedagogams „Lauko žaidimai tausojantys gamtą“. Lankstinuke pateiktos turiningo bei prasmingo laiko praleidimo gamtoje idėjos, judrieji žaidimai skatinantys vaikus patirti bei atrasti gamtoje slypinčias paslaptis. Patarimai kaip švaros akciją gamtoje paversti smagiu edukaciniu žaidimu. Pateikti žaismingi mokymosi būdai gamtoje ir iš gamtos. Parengta bei išplatinta 100 lankstinukų. Lankstinuku pasidalinta įvairiose tėvams bei pedagogams skirtose internetinėse svetainėse. Lankstinukas.

Parengtus leidinius galima rasti čia: https://www.darzelispilaitukas.lt/pilaituko-virtuali-bibliotekele/  .

Projekto apibendrinimui, dalijimuisi gerąja darbo patirtimi bei smagiomis projekto įgyvendinimo akimirkomis (nuo idėjos iki organizuojamų veiklų) parengtas straipsnis „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu medžius ir samanas tyrinėjame kartu“, kuriame akcentuojama patirtinio ugdymo(si) bei ekologinio ugdymo(si) pradmenų svarba. Straipsnis publikuojamas l/d „Pilaitukas“ internetinėje svetainėje http://darzelispilaitukas.lt/:

https://www.darzelispilaitukas.lt/2022/11/09/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektas-gamtos-pazinimo-link-as-ir-tu-medzius-ir-samanas-tyrinejame-kartu/

www.svietimonaujienos.lt: https://www.svietimonaujienos.lt/gamtos-pazinimo-link-as-ir-tu-medzius-ir-samanas-tyrinejame-kartu/.

Parengti vykdomų veiklų aprašai. Kiekvieno mėnesio pabaigoje VMS aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui pateikti ateinančio mėnesio detalūs veiklų planai. Projekto tikslas ir uždaviniai įgyvendinti, rezultatai turi svarbią ne tik ugdomąją reikšmę, tačiau ir praturtino įstaigos materialinę bazę aplinkos tyrimo priemonėmis, gilino motyvaciją aplinkosauginės komunikacijos plėtrai, sutelkė bendruomenę aplinkos pažinimo ir gerinimo veikloms.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris