Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ vykdė projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“. Vykdytojai įrenginėjo žaliąsias edukacines erdves įstaigos aplinkoje ir jose organizavo vaikų gamtamokslinio ugdymosi veiklas. Vaikai mokėsi pažinti augalus, vabzdžius ir kitus gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, tyrinėjo gamtą, dalyvavo įrengiant lysves augalams auginti, įgijo augalų priežiūros įgūdžių, tvarkė aplinką ir ugdėsi aplinkai draugiško elgesio įgūdžius. Pedagogams buvo sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją, rengti metodinę medžiagą.

Parengtas įstaigų, dalyvavusių projekte „Vabzdžių gamyba  iš antrinių žaliavų“ sėkmingos patirties pavyzdžių praktinis-metodinis elektroninis leidinys „Žaliasis vabalų pasaulis“. Sukurta elektroninė knyga, skirta  kūrybinių idėjų sklaidai, patirties dalijimuisi su kitais šalies pedagogais. https://online.fliphtml5.com/sflke/ncze/?1637820179838#p=1. Pamokėlė apie vabzdžius: Edukacinė pamokėlė Paslaptingas vabzdžių pasaulis – YouTube.

Projekto vykdymas buvo naudingas visai įstaigos bendruomenei: sutelkė bendruomenės narius aplinkosauginėms veikloms; skatino patrauklių bei inovatyvių ugdymo metodų ir būdų platesnį taikymą ugdant vaikų pažintinę kompetenciją, siekiant aplinkosauginių tikslų realizavimo; prisidėjo prie tikslingo darželio lauko aplinkos naudojimo edukacinei vaikų veiklai, ugdant jų jaunojo tyrėjo, aplinkosauginę kompetencijas.

Plačiau apie vykdytas veiklas: Gamtos pažinimo link

Apie projektą: Zaliu-edukaciniu-erdviu-panaudojimo-galimybes

Projekto veiklos Rugsėjis                          Projekto veiklos Spalis             Viktorina            Viktorina Priedas Viktorina

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris