Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ dalyvauja aplinkosauginiame renginyje „Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas“

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Antrame konkurso etape dalyvauja 14 švietimo įstaigų. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Rugpjūčio 24 dieną konkurso vertinimo komisijos nariai lankėsi Vilniaus lopšelyje-darželyje „Puriena“ ir susipažino su darželio lauko aplinkoje sukurtomis ir vaikų ugdymui naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis. Šį kartą su darželio direktore ir pavaduotoja ugdymui bendravo gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė (Vilniaus miesto savivaldybės ekologė), dr. Regina Juodkaitė (VU botanikos sodo Vingio skyriaus vedėja), Vilniaus kolegijos docentės dr. Gražina Palaitytė (projekto vadovė) ir dr. Rimantė Kondratienė.

Įstaigos aplinkoje žaliuoja brandžių beržų ir jaunų magnolijų alėjos, daržo lysvėse derlių brandina daržovės, sode – vaismedžiai ir vaiskrūmiai, spalvingus žiedus skleidžia gėlyno dekoratyviniai augalai. Žydi ežiuolės, serenčiai, mėtos, dar vis dera braškės, pomidorai, rudenį artėjant primena raudonos šermukšnių obuoliukų kekės. Vaikai patys daigina, sodina ir prižiūri augalus. Vasaros žiedų spalvingumas išsaugotas originaliuose, pačių pedagogių su savo ugdytiniais sukurtuose stenduose.

Žaliosiose edukacinėse erdvėse vaikai turi galimybę stebėti žydinčius augalus, laistyti, ravėti, tyrinėti ir per praktinę veiklą įgyti aplinkos tvarkymo ir saugojimo, augalų priežiūros, biologinės įvairovės tyrimo įgūdžių. Orams stebėti įrengta meteorologinė stotelė. Žaliosios atliekos kompostuojamos.

Įrengtas pojūčių (Kneipo) takelis, muzikinė erdvė. Edukacine erdve jauniesiems gamtos tyrėjams tapo paprasti kelmai, ant kurių ir kuriuose įsikūrė grybai, knibžda vabzdžiai.

Aplinkai tyrinėti rengiama metodinė medžiaga. Jau išleistas leidinys apie vandens savybes ir tyrimus, rengiama medžiaga augalams pažinti ir tirti.

Darželio bendruomenė puoselėja žaliąjį įstaigos rūbą ir su juo supažindina vaikus, jiems rūpi aplinkos komponentų dermė, estetika. Aplinka pritaikoma vaikų sveikatinimui, kūrybingumo, gamtamoksliniam ugdymui.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris