Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ vykdė projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vykdytojai įrengė vieną naują žaliąją edukacinę erdvę ir atnaujino, papildė naujomis, projekto lėšomis įgytomis, mokymo priemonėmis 14 edukacinių erdvių. Organizavo parodas, konkursus ir vaikų ugdomąją veiklą gamtoje, klimato kaitos savaitės renginius. Vaikai tyrinėjo įstaigos ir apylinkių gamtą, mokėsi pažinti biologinę įvairovę. Susipažino su augalų, vabzdžių, paukščių gyvenimu. Patys augino daržoves ir įgijo augalų priežiūros įgūdžių. Kūrybinėse dirbtuvėse iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos kūrė naujus gaminius, siuvo daugkartinio naudojimo maišelius. Visa bendruomenė aktyviai dalyvavo talkose ir tvarkė ne tik savo įstaigos teritoriją, bet ir aplinkinius miškelius. Pedagogai sukūrė daug įvairių žaidimų, skatinančių pažinti ir tyrinėti aplinką, patirtimi dalijasi su kitų įstaigų pedagogais seminaruose ir konferencijose.

Projekto veiklos skatino įstaigos pedagogus tobulinti savo profesines kompetencijas siekiant nuosekliai ir sistemingai suteikti vaikams žinių ir patirties gamtamokslinėje ir aplinkosauginėje srityse, dalintis gerąja patirtimi. Veiklos atnaujintose ir patobulintose edukacinėse lauko žaliosiose erdvėse praplėtė galimybes vaikams ugdytis inovatyviais, aktyviais, patirtinio ugdymosi metodais. Organizuoti taršos prevencijos renginiai atkreipė dėmesį į klimato kaitos problemų svarbą, paskatino vaikus ir suaugusius projekto dalyvius prisidėti savo veiklomis prie aplinkos apsaugos darbų. Organizuojami projekto renginiai reprezentavo įstaigą, pagerėjo įstaigos įvaizdis – bendruomenės veikla tapo labiau matoma ir žinoma aplinkosauginio švietimo ir kokybiškos edukacinės veiklos kontekste.

Apie projekto veiklas: Mes – gamtai, gamta – mums

Projekto vykdytojų parengta metodinė medžiaga

Bulvės augimas       Konkurso programos lankstinukas         Pasaka apie vandens lašelį

Šermukšnis              Suskaičiuok kiek bulvių

Margas skraido, raudona ropoja, žalias šokinėja.          Kas MĮSLĖS 1            Mįslės 2

Oras ir Ugnis            Papartis tau pražydės                                Pasakojimai

Pelynas ir kmynas    Rudens žiedai                                            Užduotėlės

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris