Vilniaus lopšelis-darželis „Strazdelis“ dalyvauja Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Rugpjūčio 24 dieną konkurso vertinimo komisijos nariai lankėsi Vilniaus lopšelyje-darželyje „Strazdelis“ ir susipažino su darželio lauko aplinkoje sukurtomis ir vaikų ugdymui naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis. Su darželio direktore bendravo gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė (Vilniaus miesto savivaldybės ekologė), dr. Regina Juodkaitė (VU botanikos sodo Vingio skyriaus vedėja), Vilniaus kolegijos docentės dr. Gražina Palaitytė (projekto vadovė) ir dr. Rimantė Kondratienė.

Darželio teritorijoje įveisti du sodai, auginami rododendrai, žydi gėlynai, auga kaštonai, klevai, tujos, robinijos ir kt. Darže auginamos daržovės ir vaistiniai augalai. Vaikai daigina sėklas, stebi augalų augimą, tyrinėja jų sandarą, mokosi prižiūrėti augalus. Iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų vaikai kuria koliažus, kompozicijas ir taip prisideda prie Žemės meno plėtotės.

Kneipo takas įrengtas naudojant gamtines medžiagas. Kasmet vykdoma pilietinė akcija „Palesink pasiklydusį paukštelį“, kurios metu lesyklėles gamina vaikai su tėveliais. Atliekas vaikai mokosi rūšiuoti, tačiau kompostavimo dėžės įstaiga neturi. Antrinis daiktų naudojimas skatinamas gaminant kalėdines dekoracijas, lesyklėles ir kt. Parengtos metodinės priemonės „Metų laikai ir jų požymiai“, „Mažieji margaplunksniai“, „Duonos pasakojimas“, „Gamtos seklys“, „Vabalų viešbutukas“. Grupėse vykdomi gamtamokslinio ugdymo projektai „Žalioji palangė“, „Augalų pasaulis“, „Auginu gerumo gėlę“, „Žalią pupą sodinau“, „Spalvoti varvekliai“, „Planeta, kurioje gyvenu“, „Gandrinės“ ir kt.

Vykdant veiklas lauko erdvėse stiprinamas vaikų ryšys su gamta, ugdoma gamtamokslinė kompetencija, vaikai patiria teigiamas emocijas.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Dalyvauti konkurse buvo kviestos visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Į antrą konkurso etapą pateko 14 švietimo įstaigų, naudojančių vaikų ugdymo procese edukacines erdves. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Aplinkos apsaugos poskyris