Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas“ dalyvauja Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurso vertinimo komisijos nariai lankėsi Vilniaus lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ ir susipažino su  lauko aplinkoje sukurtomis ir vaikų ugdymui naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis. Viena iš įstaigos prioritetinių veiklų yra saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.

Įstaigos teritorijos reljefas įvairus, su kalneliais. Teritorijoje yra miškas, kuriame ir įkurta žalioji klasė. Auga ąžuolai, eglės, beržai. Vaikams čia puikios sąlygos pažinti gamtą, sužinoti kas gyvena kelme, stebėti voveres ir kitus gyvūnus, klausytis gamtos garsų (medžių ošimo, vėjo, lapų šnarėjimo ir pan.), paukščių giesmių. Miško paslaptis vaikai nagrinėja pamokėlėse su miškininku. Čia ir vaikų judumui vietos pakankamai, juk kaip smagu karstytis medžiais, ristis nuo kalniuko, braidyti po nukritusius lapus. Pažintį su medžių įvairove tęsia sakurų kalnelyje, dovanotų medžių erdvėje.

Iš gamtinių medžiagų įrengtas patyriminis takas. Darželio teritoriją juosia informacinė „Walk19“ trasa. Lysvėse vaikai su pedagogais augina vaistažoles ir daržoves. Teritorijoje žydi gėlės. Iš antrinių žaliavų pagamintas gėlių traukinukas juosia darželio teritoriją. „Kalno gėlyne“ auginami įvairūs dekoratyviniai augalai. Visoje teritorijoje išdėstytos daržovių lysvės. Daug augalų vaikai išaugina iš sėklų. Sudarytos galimybės vaikams pažinti augalus, stebėti jų augimą, suprasti gamtoje vykstančius pokyčius, išmokti kompostuoti žaliąsias atliekas (yra dvi kompostavimo vietos).

Darželio bendruomenė renkasi tvaraus gyvenimo kelią. Todėl įstaigoje, jos renginiuose atsisakoma vienkartinių indų, atsisakyta ir į orą leisti balionus.

Aplinka skatina vaikus veikti, žaisti, judėti, pažinti, tyrinėti, atrasti ir suprasti, klausti ir ieškoti atsakymų. Siekiant, kad vaikai visais pojūčiais pažintų pasaulį ir būtų aktyviais jo tyrinėtojais, mokėtų saugoti tai, ką sukūrė gamta, organizuojami renginiai, vykdomi projektai: „Ruduo vaiko akimis“, „Kas išauga iš sėklytės“, „Žiedų karalystėje“, „Šikšnosparniai“, „Inkilas paukščiui“, „Meškiukas Geo“ ir kt.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Dalyvauti konkurse buvo kviestos visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Antrame konkurso etape dalyvauja 14 švietimo įstaigų, naudojančių vaikų ugdymo procese žaliąsias edukacines erdves. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris