Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“ dalyvauja Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurso vertinimo komisijos nariai lankėsi Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vaidilutė“ ir susipažino su  lauko aplinkoje sukurtomis ir vaikų ugdymui naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis. Įstaigos teritorijoje žaliuoja lapuočiai ir spygliuočiai medžiai, įvairių rūšių krūmai, vaisius brandina sodas, visoje teritorijoje žydi gėlės, kūrybingai naudojami akmenėliai, pievutėse dūzgia vabzdžiai.

Lauko aplinkoje sukurtos įvairios edukacinės erdvės skatina vaikus pažinti, tyrinėti gamtą ir ją saugoti: gėlynų erdvės „Nuo pavasario iki rudens“, „Obelų ir kriaušių sodas“, „Krokų ir narcizų kalnelis“,  „Akmenėlių rojus“, „Etnodaržas“, „Laukinė pieva“, „Žaliasis papartynas“, „Miško augalai“, „Grybai“ (pintys, kempinės ir kt.), „Mažiausi žiediniai augalai“ (kur galima susipažinti su plūdenomis, jų sandara, savybėmis) ir kitos. Sodinant augalus jie komponuojami pagal žydėjimo laiką, jų biologines ir ekologines savybes. Visur prie augalų yra informacinės lentelės. Vaikams įrengtas pojūčių takelis, lauko bibliotekėlė, lauko klasė. Kiekviena vaikų grupė turi savo prižiūrimas augalų lysves. Jose augina daržoves, vaistinius augalus, tyrinėja vystymosi savitumus. Žaliosios atliekos kompostuojamos. Visais metų laikais teritorijoje vaikams numatyta daug įvairių veiklų. Iš antrinių žaliavų, nenaudojamų sūpynių pagaminti suoliukai ir lauko bibliotekėlė. Surinkta gamtinė medžiaga naudojama edukacijai. Aplinkos tyrimams ir žaidimams skirtos priemonės sudėtos į specialias dėžes, kurios išdėstytos edukacinėse erdvėse.

Pedagogai parengę metodines priemones vaikų ugdymui(si) gamtoje. Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja ir patys organizuoja projektus, seminaruose ir konferencijose dalijasi gerąja vaikų ugdymo(si) gamtoje patirtimi. Vykdyti projektai: „Lino pasaka“,  „Gerumo akmenėliai“, „Tyrinėjame pavasarį kartu su Steam“,  „Žalioji palangė“, „Mažieji sodeliai“ ir kt. Darželio bendruomenė, kurdama ir naudodama vaikų ugdymui(si) edukacines erdves siekia savo aplinką paversti žaliuojančiu, žydinčiu, stebuklų ir netikėtumų kupinu Sodu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Dalyvauti konkurse buvo kviestos visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Antrame konkurso etape dalyvauja 14 švietimo įstaigų, naudojančių vaikų ugdymo procese žaliąsias edukacines erdves. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris