Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Pasaulis pro mikroskopą“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ vykdė projektą „Pasaulis pro mikroskopą“. Vykdytojai savo įstaigos teritorijoje vaikų ugdymuisi pritaikė žaliąsias edukacines erdves, parengė veikloms erdvėse metodikas, organizavo gamtos pažinimo veiklas įstaigos teritorijoje ir už jos ribų. Įrengta lauko klasė tapo dar viena vaikų tyrinėjimų ir atradimų erdve, kuri yra atvira visais metų laikais. Įsigytos inovatyvios patirtiniam vaikų ugdymui(si) skirtos priemonės sudomino ir įtraukė „šiuolaikinį“ vaiką į kupiną atradimų pasaulį, paskatino kaupti savo patirtį dialoginėje sąveikoje su gamta. Vabzdžių viešbučio, drugelių namų įkūrimas tapo erdve, kurioje vaikui suteikiama galimybė patenkinti savo natūralų smalsumą  stebint mažą, bet labai spalvingą, nuolat judantį vabzdžių pasaulį. Atnaujintas daržas, įsigyta žaliųjų atliekų kompostavimo dėžė ugdytiniams padėjo  suprasti, čia ir dabar pamatyti, kaip vystoma ekologinė daržininkystė. Taigi, ikimokyklinės įstaigos lauko erdvė tapo puikia moksline laboratorija, maksimaliai išnaudojant įvairias aplinkas, gamtinius objektus, kur vaikai kartu su pedagogu gali eksperimentuoti, stebėti, fiksuoti, tyrinėti, džiaugtis. Vykdytos veiklos apibendrintos leidinyje „Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Pasaulis pro mikroskopą. Edukacinių veiklų idėjos“: http://viltene.lt/wp-content/uploads/2021/12/VISUOMENES-APLINKOSAUGINIO-SVIETIMO-PROJEKTO-%E2%80%9EPASAULIS-PRO-MIKROSKOPA-IGYVENDINTU-VEIKLU-PRISTATYMAS-15.pdf

Plačiau apie vykdytas veiklas: Pasaulis pro mikroskopą

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: [email protected] 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris