Vilniaus lopšelis-darželis „Voveraitė“ dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus lopšelis-darželis „Voveraitė“  įkurtas gamtos apsuptyje, miškingoje ir kalvotoje teritorijoje, užimančioje 1,3 hektaro. Didžiąją medžių dalį sudaro paprastosios pušys, taip pat auga kaštonai, klevai, ąžuolai, liepos, lazdynai, uosiai, beržai, slyvos, alksniai, gluosniai, žilvičiai, krūmai: alyvos, hortenzijos, magnolijos, forsitijos, rododendrai, kadagiai, ievos ir kt. Vyresni vaikai turi galimybę laipioti šlaitais, sportuoti, stebėti ir tyrinėti gamtą. Nuo kalvos viršūnės atsiveria vaizdas į Vilnių.

Auga ir vaisius brandina bendruomenės, bendradarbiaujant su MB „Ambora“, pasodintas vaismedžių sodas. Aplinkoje augančius medžius ir vaismedžius padeda pažinti informacinės lentelės. Pažintiniais tikslais įrengti interaktyvūs edukaciniai stendai „Plunksnuoti kaimynai“, „Lietuvoje gyvenantys vabzdžiai“, „Žalioji abėcėlė“, pasitelkiant QR kodus pateikiama informacija apie apylinkėse sutinkamus paukščius ir vabzdžius. Medžiuose yra inkilai paukščiams. Vabzdžių kampelyje vaikai turi galimybę stebėti 5 viešbučiuose įsikūrusius vabzdžius, stebėti skruzdėlių gyvenimą.

Daržo 9 pakeltose lysvėse auginamos daržovės, vaikai sodina ir prižiūri daržoves, prieskoninius augalus. Vaikai mėgsta išbandyti basų kojų taką. Rudenį organizuota tulpių sodinimo akcija, kurioje visi bendruomenės nariai prisidėjo prie tulpių alėjos kūrimo. Vykdomos kūrybinės ir STEAM veiklos, organizuota vaikų darbų iš gamtinių medžiagų paroda „Kuriu ir mokausi gamtoje“. Visoje teritorijoje išdėstytos nedidelės lauko klasės, poilsio zonos.

Vaikams sudarytos galimybės tyrinėti aplinką visais penkiais jutimais. Aplinkos stebėjimui pasitelkiami padidinamieji stiklai, žiūronai, leidžiantys pamatyti plika akimi nepastebimas detales. Organizuojamos teminės tiriamosios veiklos gamtoje. Pedagogai yra parengę metodinę medžiagą veikloms lauko edukacinėse erdvėse, parengę ir išleidę gerosios praktikos sklaidos leidinį „Kuriu ir mokausi gamtoje“, sudarę idėjų banką, leidžiantį pedagogams pasisemti idėjų ugdomosios veiklos organizavimui lauke. Džiugu, kad didelis dėmesys skiriamas vaikų ekologiniam ugdymui, jų sveikatingumui, skatinamas judumas gamtoje. Antrinės žaliavos ir gamtinės medžiagos pasitelkiamos daugumoje kūrybinių praktikumų, parodų, veiklų, organizuojamas Laisvas žaidimas, kurio metu vaikai laisvai renkasi ir kūrybiškai naudoja gyvosios bei negyvosios gamtos priemones ir elementus, pagal savo pomėgius ir interesus pasirinkdami veiklą. Visuomenės sveikatos specialistė organizuoja veiklas, ugdančias ekologinį sąmoningumą, skatinančias rūšiuoti atliekas. Darželio bendruomenė dalyvauja aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“. Vadovaujantis darželio fizinės sveikatos stiprinimo programa organizuojamos sveikatingumo ir fizinio aktyvumo veiklos, projektai „Kiškučių bėgimas“, „Kiškučių olimpiada“, kasmetinės bendruomenės sporto šventės, projekto „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ veiklos.

Turtinga gamtinė aplinka darželyje leidžia kryptingai plėtoti gamtamokslio, patirtinio ugdymo, lauko pedagogikos, sveikos gyvensenos tradicijas bei kurti į šias sritis orientuotą aplinką. Siekiama, jog šiltuoju metų laiku reikšminga dalis ugdymo proceso būtų organizuojama lauke, kūrybinei veiklai pasitelkiant gamtines priemones, užtikrinant vaikų pažinimo, fizinio aktyvumo poreikių tenkinimą, didinant ekologinį sąmoningumą. 2023-2024 m. m. planuojama įrengti lauko klasę-kupolą, kuris praplėstų galimybes organizuoti ugdomąją veiklą lauke.