Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Žvangučio sodas“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ vykdė projektą „Žvangučio sodas“. Įstaigos teritorijoje sukurtame „Žvangučio sode“ įrengta edukacinių erdvių sistema vaikų ugdymuisi gamtoje. Sudarytos sąlygos vaikams tyrinėti gamtą ir ugdytis aplinkai draugiškos veiklos, aplinkos saugojimo įgūdžius. Projekto lėšomis įgytos priemonės padeda įdomiau ir giliau tyrinėti gamtą. Sukurta žalioji edukacinė erdvė (pritaikyta ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams), kurioje darželio ugdytiniai, pedagogai, tėvai ir socialiniai partneriai artimiausioje aplinkoje gali tyrinėti, stebėti, atrasti augmenijos, vabzdžių įvairovę. Vasarą ugdytiniai ne tik augino ekologiškus vaisius, daržoves, prieskonius, bet ir aktyviai veikė, grūdinosi. Sukurta žalioji edukacinė erdvė tapo nuolat bendruomenės prižiūrima ir puoselėjama teritorija, parengta metodinė medžiaga „Žvangučio sodas“ įgalino projekto idėjas realizuoti bei skleisti informaciją apie aplinkosauginę veikseną ir pasiekimus (projekto, ugdytinių). Įrengta edukacine erdve naudojamasi ir toliau visais metų laikais. Projektas turi tęstinumą, tobulinant darželio žaliąją edukacinę erdvę, ją pritaikant specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Plačiau apie vykdytą projektą: Žvangučio sodas

Projekto vykdytojų parengta medžiaga:  Metodinė medžiaga      Tyrinėtojo užrašai

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris