Vilniaus Markučių lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio bendruomenė jau ne vienerius metus savo veikloje vadovaujasi tvaraus gyvenimo principais, siekia, kad įstaiga būtų tikra „Tvarumo oaze“. Įstaigos lauko aplinkoje pedagogai kuria ir naudoja edukacines erdves, kuriose kūrybingai naudoja antrines žaliavas ir gamtinę medžiagą. Visoje teritorijoje gausu brandžių medžių, dekoratyvinių augalų, gėlynų.

Žaliosios edukacinės erdvės planingai išdėstytos visoje lopšelio-darželio teritorijoje, pritaikytos žaidimams, vaikų judumui, projektinei ir pažintinei veiklai, stebėjimams, tyrinėjimams, eksperimentams, STEAM veikloms, įtraukiamajam ugdymui. Populiariausios edukacinės erdvės: „Tyrinėtojų kiemelis“, „Žalia stotelė“, „Vandenų laboratorija“, „Vaikystės sodas“, „700 žiedų Vilniui“, „Po ąžuolu“, „Inovacijų kiemelis“, „Šaltinėlis“(meninė-muzikinė), „Lietuvybės salelė“, „Vaistažolių skveras“.

Vaikai sėja, sodina, prižiūri augalus. Edukacinių erdvių lysvėse auginamos vaistažolės, vienmetės ir daugiametės gėlės, sodelyje vaisius brandina vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Vešliai žaliuoja rasakilos – 2022 metų Vilniaus žaliųjų edukacinių augalas ir dar tik pradeda augti 2023 metų augalai – mėtos. Žaliosios atliekos kompostuojamos. Taip pat vaikai mokosi rūšiuoti atliekas – tuo tikslu yra pastatyti rūšiavimo konteineriai.

Lauko baldai, priemonės edukacijai gaminami iš senų baldų, euro padėklų, statybos atliekų ir kitų antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos.

Žaliosiose edukacinėse erdvėse galima veikla visai vaikų grupei, vaikų grupelėms ir individualizuota veikla. Esant įvairių skirtingų erdvių vaikai turi galimybę keisti veiklas, rinktis jas pagal savo poreikius. Jaukioje bibliotekėlės erdvėje galima skaityti, klausytis aplinkos garsų, diskutuoti. Edukacinėse erdvėse kiekvienam vaikui sudarytos sąlygos patirti atradimo džiaugsmą, ugdytis pagal individualius poreikius ir pasirinkimus, pagrįstus asmenine patirtimi bei siekiais. Įvairi, saugi, ekologiška aplinka motyvuoja vaikus kurti, tyrinėti, priimti sprendimus. Edukacinėse erdvėse organizuojant veiklas plačiai taikomi STEAM metodai. Aplinkosauginio, gamtamokslinio ugdymo veiklos vyksta netradicinėse aplinkose: Pavilnio regiono Markučių parke, prie Vilnelės, Kaukysos upelio, Bernardinų sode, prie Užupio tvenkinių ir kt.

Įstaigos bendruomenė aktyviai vykdo įvairius aplinkosauginius projektus: Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Žalioji mozaika“, „Mes rūšiuojam“, tęstinis projektas „Nuo mažo daigelio prasideda kelias“, tęstinis projektas „Sodinu, auginu – augu“,  „Pasveikinkime Vilnių“, „Jaunasis atradėjas“ ir kt. Pedagogai rengia metodinę medžiagą veikloms edukacinėse erdvėse („Lauko erdvė kaip tyrinėjimo ir eksperimentavimo laboratorija“, „Žalioji mokykla“), edukacinių žaidimų aprašymus, informacinę medžiagą apie augalus (etiketės). Pedagogai aktyviai dalijasi žaliųjų edukacinių erdvių naudojimo patirtimi seminaruose ir konferencijose.

Žaliosios edukacinės erdvės – tai galimybė išplėsti, pagilinti ugdymo turinį, atliepti skirtingų mokinių poreikius ir gebėjimus.