Vilniaus Markučių lopšelio-darželio žalioji edukacinė aplinka

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio žalioji aplinka turtinga ir įvairi, todėl yra galimybės ją kūrybingai ir sumaniai naudoti vaikų gamtamoksliniam, aplinkosauginiam ugdymuisi. Įstaigos pedagogės iniciatyvios, jos planingai kuria edukacines erdves ir tam naudoja gamtines medžiagas bei antrines žaliavas. Jau sukurtos ir vaikų mėgiamos teminės erdvės: „Žalia stotelė“, „Tyrinėtojų kiemelis“, „Vaikystės sodas“, „Vandenų laboratorija“, „Drugelių pieva“.

Erdvės pritaikytos vaikų pažintinei veiklai, ekologiniam, gamtamoksliniam ugdymui, vaikų su spec. poreikiais ugdymui, vaikų meninės, komunikavimo, sveikatos kompetencijoms ugdyti ir kitoms veikloms. Aplinkoje auginami įvairūs prieskoniniai, vaistiniai, dekoratyviniai augalai, daržovės, vaiskrūmiai, vaismedžiai, įvairūs krūmai ir medžiai. Lauko baldai, vaikų žaidimo ir aplinkos tyrimo priemonės gaminamos iš antrinių žaliavų. Pedagogės įstaigos aplinkoje organizuoja vaikų aktyvią gamtotyrinę veiklą, skatina jų žingeidumą, ugdo tyrimo įgūdžius. Ši veikla reikšminga vaikų dorovinių nuostatų formavimui. Sukurtose edukacinėse erdvėse galima veikla visai grupei, vaikų grupelėms ir, svarbiausia, individualizuota veikla. Vaikai šiose aplinkose patys ieško informacijos, pamato, stebi, išgirsta, veikia, kuria realioje aplinkoje. Tyrinėtojų erdvėse vaikai bando, ieško, eksperimentuoja, sprendžia problemas, išsiaiškina jų kilimo priežastis, tiki savimi ir savo sprendimais, jaučia atradimo džiaugsmą. Esant skirtingoms erdvėms vaikai turi galimybę dažnai keisti veiklas, rinktis jas pagal savo poreikius ir vis iš naujo patirti tyrinėjimo malonumus. Įstaigos aplinkoje pakanka erdvės gėlynams, sodui, yra kur vaikams pasėdėti ir judėti, sportuoti, žaisti. Vaikai mokosi būti draugiškais aplinkai, rūšiuoti atliekas, saikingai vartoti.

Įstaigoje organizuojamai aplinkosauginiai renginiai, bendruomenė dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose: tęstiniame respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam“, projekte „Laimingas vanduo“, plakatų konkurse „Savo rankelėm aš galiu išsaugoti Žemę“, „Žalią pupą sodinau“, „Sodinu, auginu, augu“, „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų gėlynų foto nuotraukų parodoje „Šalna dar mūsų nepakando“, projekte „Nuo žalio daigelio prasideda kelias“ ir t.t. Įstaigos pedagogės aktyviai dalyvauja seminaruose, konferencijose, noriai dalijasi darbo patirtimi su kitų įstaigų pedagogais.

Aplinkos apsaugos poskyris