Vilniaus Markučių lopšelis-darželis dalyvauja aplinkosauginiame Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio teritorija skendi žalumoje. Galingi medžiai karštą dieną teikia pavėsį, džiugina spalvingi gėlių žiedai, derlių brandina vaiskrūmiai ir vaismedžiai, kelmai pasipuošę grybais. Šią puikią gamtos dovaną sumanieji įstaigos pedagogai kūrybingai naudoja vaikų gamtamoksliniam ugdymui(si) ir aplinkai draugiškų vertybinių nuostatų formavimui, skatindami pažinti, tyrinėti, atrasti, suprasti, saugoti gamtą.  Įkurtos žaliosios edukacinės erdvės: ,,Tyrinėtojų kiemelis“, ,,Žalia stotelė“, ,,Vandens laboratorija“, ,,Vaikystės sodas“, ,,Svajonių pieva“, ,,Po ąžuolu“; ,,Inovacijų kiemelis“, ,,Šaltinėlis“ (meninė-muzikinė erdvė), „Lietuvybės salelė“.

Vykdant vaikų ugdymo procesą žaliosiose edukacinėse erdvėse integruojami įvairūs dalykai: gamtos pažinimas, ekologija, sveikatos ugdymas, aplinkosauga, matematika, muzika ir t.t. Tyrinėdami, atlikdami užduotis vaikai ugdosi nevartotojišką požiūrį į gamtą, tobulina gamtamokslinę, komunikavimo, meninę, sveikatos ir kitas kompetencijas. Aktyviai veikdami gamtoje vaikai įgyja mokslinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kaupiama jų asmeninė patirtis. Per aplinkos tiriamąją veiklą padedama vaikui orientuotis kasdienio gyvenimo situacijose, suprasti gamtinę ir sociokultūrinę aplinką, ši veikla gilina gamtojautą, žadina pagarbą gyvybei, meilę gimtinei, skatina norą pažinti, mokytis. Pedagogai parengę metodinę medžiagą, žaidimų veikloms edukacinėse erdvėse. Parengta metodinė medžiaga „Lauko erdvė kaip tyrinėjimo ir eksperimentavimo laboratorija“, rengiamos gairės „Žalioji mokykla“. Vykdyti ir vykdomi projektai „Markučių rieduliai“, „Kaip išvirti žodžių maišalynę“, ,,STEAM veiklų praktika priešmokykliniame ugdyme“, ,,Žalioji salelė – Žalioji stotelė“, „Brokoliukas“, „Sodinu, auginu, augu“ ir kt., dalyvaujama akcijoje „Darom“. Įstaigos pedagogai aktyviai dalyvauja šalies ir miesto mastu organizuojamuose seminaruose, konferencijose, kuriuose tobulina savo kompetencijas, o taip pat dalijasi edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi.

Įstaigos aplinkoje sudarytos sąlygos pažinti aplinką specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Sukurtose erdvėse gali veiklas vykdyti visa vaikų grupė arba užduotis atlikti grupelėmis ir individualiai. Įstaigos aplinkoje daug įvairių edukacinių objektų, todėl vaikai turi galimybę dažnai keisti veiklas, rinktis jas pagal savo poreikius. Sudaryti galimybes pačiam vaikui susikurti, keisti, pertvarkyti aplinką. Vaikai skatinami įsirengti žaidimų vietas, pernešant žaislus ir daiktus iš vienos erdvės į kitą, savo kūrybiniais darbais papuošti aplinką, ugdymo įstaigos teritorijoje auginti ir tyrinėti daržoves, gėles. Mokytojas šiose erdvėse yra vaikų pagalbininkas, patarėjas. Sukurta nuorodų sistema padeda vaikams orientuotis aplinkoje. Žaliosiose edukacinėse erdvėse vyksta įstaigos renginiai, vaikų darbų parodos.

Daug edukacinių erdvių objektų yra pagaminta iš antrinių žaliavų, o mokymo priemonėmis tapo augalai, gyvūnai (ypač vabzdžiai), grybai. Ypač kūrybingai naudojami akmenys, kurie surinkti iš čia pat vykusių statybviečių. O įvairiausių akmenų visoje teritorijoje tikrai gausu. Jie puikiai dera su augalais. Vaikai patys augina augalus. Jau pavasarį sėja, augina daigus, sodina juos į dirvą, stebi augimą. Augalai nuolat vaikus stebina vykstančiais pokyčiais augimo procese. Atradimo džiaugsmą vaikams padeda pažinti grybai, kurie išauga pačiose netikėčiausiose vietose, vabzdžiai, kurie apsigyvena vabzdžių viešbutyje ir daug kitų gamtos gyvenimo epizodų įvairiu metų laiku.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Dalyvauti konkurse buvo kviestos visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Į antrą konkurso etapą pateko 14 švietimo įstaigų, naudojančių vaikų ugdymo procese žaliąsias edukacines erdves. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris