Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų edukacinė veikla „ Žaliasis vazonėlis“

Įgyvendinant Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Justinukas“ bendruomenei Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamo visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Mažasis gamtininkas ir laiko ratas“ šių metų rugsėjo 13-14 dienomis organizuota Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų edukacinė veikla „Žaliasis vazonėlis“. Veiklos tikslas – plėsti vaikų gamtamokslines ir aplinkosaugines kompetencijas, sudarant galimybę per patrauklią veiklą susipažinti su pagrindiniais augalų sodinimo ir auginimo principais. Veikla buvo vykdoma dviem etapais. Iš viso edukacinėje veikloje dalyvavo 142 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 11 mokytojų iš šešių Vilniaus miesto ugdymo įstaigų.

Rugsėjo 13 dieną, dalyvaujant Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ priešmokyklinio ugdymo grupei „Bitutės“ ir ikimokyklinio amžiaus grupei „Voveriukai“ vaikams edukacija buvo vedama įstaigos lauko teritorijoje įkurtoje žaliojoje edukacinėje erdvėje „Saulės laikrodis“. Vaikai augalus tyrinėjo pasitelkę visus pojūčius: regėjimą, lytėjimą, uoslę, skonį. Jie matavo, skaičiavo, lygino su šalia augančiais, pajuto augalo dalių švelnumą ar šiurkštumą, užuodė skleidžiamą kvapą, pastebėjo aiškiai matomus tiriamų augalų skirtumus ir panašumus. Tai skatino vaikų smalsumą, norą pažinti, aiškintis ir samprotauti apie tai, ką jie pastebėjo. Bendraudami  tarpusavyje keitėsi  patirtimi ir informacija. Stebėdami, analizuodami, tyrinėdami augančius augalus, vertindami, aptardami, sistemindami informaciją, plėtė gamtos pažinimo, aplinkosaugines žinias, pagarbą gyvybei ir aplinkai.

Praktinėje veikloje sėdami į molinius vazonėlius saulėgrąžas, rukolas, ridikėlius, brokolius praktiškai išbandė, kaip reikia paruošti žemę, sėti sėklas, laistyti. Kad geriau įsimintų augalų pavadinimus, juos pažymėjo įsmeigiamose augalų etiketėse. Skatindamiesi kūrybiškumą, saviraišką edukacijos metu, vaikai atliko kūrybinę praktinę užduotį, kurios metu flomasteriais dekoravo vazonėlį augalų motyvais. Po edukacijos vaikai grupėje tęsė augalų priežiūrą, stebėjo augimo procesą, rezultatus fiksavo lentelėse jų įvairiais vegetacijos periodais.

Antrasis etapas vyko šių metų rugsėjo 14 d. Vadovaujantis saugumo reikalavimais dėl Covid-19 situacijos šalyje, edukacinė veikla vyko vaizdo konferencijų programoje Zoom. Edukacinėje veikloje dalyvavo penkios Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės ir jų pedagogai. Veiklos idėjomis buvo pasidalinta su Vilniaus miesto lopšeliais-darželiais „Žiedas“, „Aušrelė“, „Giraitė“, Salininkų lopšeliu-darželiu bei Vilniaus Pelėdos pradinės mokyklos priešmokyklinės grupės ugdytiniais. Po renginio mokytojai buvo apdovanoti dalyvių pažymomis, įstaigoms įteiktos padėkos bei Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ parengtas sėkmingos patirties pavyzdžių praktinis leidinys „Gamtos eksperimentai“.

Edukacinės veiklos metu vaikai per patrauklią, žaidybinę veiklą įgijo ne tik teorinių žinių apie augalų sodinimą ir auginimą, bet ir žinias pritaikė praktiškai. Pedagogai skatinosi plėtoti partnerystę bei bendradarbiavimą dalinantis gerąja, inovatyvių patirčių grįsta patirtimi organizuojant edukacines ugdomąsias veiklas.

Parengta pagal Vilniaus l/d „Justinukas“ informaciją.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris