Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis projektas „Žemė – gyvybės nešėja“

 

„Žemele Motinėle, Žemuke, Žemynėle,

Kas aš būčiau be tavo žolelės,

Be melodijos margo paukštelio?

Be tavęs ir manęs nebebūtų.

Tik į tave pasėjame grūdą

Gėrio, Meilės, Vilties ir Tiesos.“

 

Projekto aktualumas. Balandžio 22 d. minima Pasaulinė motinos Žemės diena, kuria raginama vienytis ir išreikšti rūpestį visų mūsų namais, gyventi ir mylėti taikiai, harmoningai. Mums po kojomis paklota gražiausia ir švenčiausia dovana – Žemė. Su nenuskaičiuojama daugybe augalų, su didžiausia gyvūnijos įvairove, su neišsemiamais turtais, glūdinčiais žemės gelmėse. Visa tai kasdien turėdami, privalome ne tik džiaugtis tuo, bet ir saugoti bei branginti. Mūsų bočiai kasdien vaikščiodami šia žeme, vadino ją gražiausiais vardais, dainas apie ją ir jai dainavo, visaip garbino ir godojo. Muzika, kaip ir kiekvienas menas, yra savotiškas gyvenimo atspindys, formuojantis žmogaus dvasinį pasaulį, jo mintis ir jausmus, džiaugsmą, liūdesį, meilę ir kitus jausmus. Tai ypač pasakytina apie liaudies muziką. Joje vaizdžiai atspindima gamtos aplinka, žmonių gyvenimas ir papročiai, glaudus ryšys su gamtine aplinka. Organizuodami muzikinį projektą, siekėme atgaivinti ir prisiminti lietuvių liaudies muzikinius kūrinius, kuriais perteikiama  žmonių ir gamtos darna, pagarba ir meilė savo gimtajai Žemei, jos augmenijai ir gyvūnijai.

Projekto iniciatorius: Laimutė Uskytė, Vilniaus l/d „Pušynėlis“ meninio ugdymo mokytoja.

Projekto organizatorius: Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

Projekto globėja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė.

Projekto tikslas – ugdyti vaikų meninę ir aplinkosauginę kompetencijas, puoselėti pagarbą ir jautrumą gamtai, gimtajai Žemei, atliekant lietuvių liaudies muzikinius kūrinius.

Projekto trukmė: 2021 m. kovo 4 d. – balandžio 27 d.

Projekte dalyvavo 33 meninio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai; 189 vaikai iš 13 Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Internetinėje erdvėje pristatyta 17 muzikinių pasirodymų, kuriuose atsispindi pagarbos žemei, gyvybei tema (gamta, augalai, gyvūnai, žemės darbai ir pan.).

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. Lietuvių liaudies daina „Vijo lizdą pelėda“.

Mokytoja Laimutė Uskytė. https://youtu.be/wewjhnNvuEE

 

Lietuvių liaudies šokis „Šarka. varna“. Mokytojos Daiva Tarasonienė ir Daiva Lapėnienė.

https://youtu.be/ywgS3algtHs

 

Lietuvių liaudies šokis „Kiškelis bebėgdams“. Mokytojos Daiva Tarasonienė, Diana Poklikajevienė ir Ingrida Šalc.

https://youtu.be/6LqGX5W7TKA

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“.  Lietuvių liaudies šokis „Atskrido paukštelis“

Mokytojos Tamara Tretjakova, Dalia Bošvytė ir Jolanta Naruševič.

https://youtu.be/7pCKhk9M9UA

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“. Lietuvių liaudies daina „Ir išdygo šermukšnis“.

Mokytojos Kristina Balčiūnienė, Aurelija Kavaliauskaitė ir Virginija Sauliūtė-Darvydė.

https://youtu.be/WK5Ah9RRylo

 

Vilniaus  Markučių lopšelis-darželis. Lietuvių liaudies šokis „Kalvelis“.

Mokytojos Lidija Kunigėnienė, Aušra Filipovič, Zita Bož, Jūratė Janulytė.

https://youtu.be/EmTWPvjvRYk

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“. Lietuvių liaudies šokis „Marceliukė“. Mokytoja Gailutė Bautronienė

https://youtu.be/nGVQzTgXCjE

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“. Teatralizuotas muzikinis pasakojimas „Liaudies dainelė“.

Mokytojos Vita Vošterienė, Lina Malinauskienė

https://youtu.be/OHMU30lcvp0

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Raktelis“. Lietuvių liaudies šokis „Kalvelis“. Mokytoja Irina Višniakova

https://youtu.be/DUEXu5Hzv64

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“. Lietuvių liaudies daina „Aviža prašė“. Mokytoja Marija Jonilienė

https://youtu.be/3x2HLH004Dc

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“. Lietuvių liaudies daina „Aš regėjau kukutį“.

Mokytojai Marius Mickus, Fausta-Vilija Raščiūtė, Birutė Adomėnienė, Lilė Lebednikienė

https://youtu.be/tiXZkDXB-RA

 

Vilniaus darželis- mokykla „Šaltinėlis“. „Žemė bunda iš miego“.

Mokytojos Liudvika Bulkevič, Jolanta Franceson

https://youtu.be/hIl7-c61-vY

 

Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla. Lietuvių liaudies daina – šokis „Pasėjau žilvitį“

Mokytojos Danutė Rodz, Irena Biveinienė

https://youtu.be/b_lOgyoQkks

 

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis. Lietuvių liaudies daina „Lakštutė“. Mokytoja  Jelena Aleknavičienė

https://youtu.be/s0JyTuNsDFM

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“. Lietuvių liaudies šokis „Bitute pilkoji“. Mokytoja Irina Višniakova

https://youtu.be/s7vELulcgeI

 

Lietuvių liaudies daina-ratelis „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“. Mokytojos Dalia Miklušienė, Inga Bogdevič

https://youtu.be/e_lTtUFLXKg

 

Muzikinis ratelis „Oi tu, Martynai…“. Mokytoja Svetlana Barkovskaja

https://youtu.be/fZocPG3m8k8

 

Lietuvių liaudies daina Tu žilvitėli“. Mokytoja Edita Mečkovskienė.

https://youtu.be/O-L45RFbEC8

 

Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris dėkoja visiems dalyviams ir įteikia jiems atminimo dovanėles (dovanėlės bus pas renginio organizatorius).

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ informacija.

 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris