Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali aplinkosauginė veikla „Pažink ir saugok miško gyvūnus“

Vykdant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“ 2020 m. spalio 12-16 d. vyko Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų  virtuali edukacinė aplinkosauginė veikla „Pažink ir saugok miško gyvūnus“. Edukacinėje veikloje dalyvavo šešios Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės ir jų mokytojai: lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Jovarėlis“, lopšelis-darželis „Rūta“, lopšelis-darželis „Boružėlė“, lopšelis-darželis „Justinukas“, lopšelis-darželis „Žolynas“. Bendradarbiaudamos dvi įstaigos tarpusavyje, laisvai  pasirinktomis veiklos formomis, metodais, būdais įtraukiant į ugdomąjį procesą kitos įstaigos ugdytinius pravedė veiklos tikslą atitinkančią ugdomąją veiklą – skatinti miško gyvūnų pažinimą naudojant interaktyvias nuotolinio mokymosi platformas. Į jas aktyviai įsijungė ne tik mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, bet ir meninio, neformaliojo ugdymo mokytojai.

Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ ugdytiniai pakvietė bendrai veiklai Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaikus muzikinei edukacinei veiklai „Svečiuose meškutė Beta“, kurios metu dainuodami, šokdami, muzikuodami vaikai gilino žinias apie miško gyvūnus lapę, kiškį, mešką. Pastarieji draugams pristatė veiklą „Voverėlių šeimynėlė“. Jos metu vaikai susipažino su miško žvėreliu – vovere,  ugdėsi aplinkos pažinimo, skaičiavimo, matavimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais, menines kompetencijas. Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ vaikai pakvietė Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ ugdytinius miško gyvūnus pažinti  per aktyvią sportinę veiklą „Skruzdėliukai ant smilgos“. Pastarieji pravedė draugams muzikinę veiklą „Vabaliukų karalystėje“, kurios metu vaikai susipažino su įvairiais vabalais, kuo jie yra svarbūs ir naudingi žmogui bei gamtai, kaip juos saugoti. Vilniaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ ugdytiniai bendradarbiaudami su Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ vaikais pravedė veiklas  „Ekskursija į mišką“ ir „Pažink ir saugok miško gyvūnus“. Jų metu vaikai ugdėsi gamtos pažinimo įgūdžius, plėtė žinias apie  laukinius gyvūnus, jų gyvenimo ypatumus, svarbą bei išsaugojimą.

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtualios edukacinės veiklos „Pažink ir saugok miško gyvūnus“ metu vaikai pajuto džiaugsmą, teigiamų emocijų bendraujant su kitos ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniais virtualiu būdu. Plėtė gamtamokslinę ir aplinkosauginę kompetencijas, pažinimo žinias apie miško gyvūnus. Lavinosi kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką, menines kompetencijas įgyvendinant kūrybines idėjas, sumanymus per praktines veiklas. Įgijo gebėjimų ir įgūdžių saugoti aplinką atsakingai naudojant gamtos išteklius. Pedagogai dalindamiesi patirtimi plėtojo partnerystę bei bendradarbiavimą, inovatyvių patirčių grįsta patirtimi organizuojant edukacines ugdomąsias veiklas.

Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ informacija

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris